Druk z pamięci HP

Ciągła kontrola

Wykrywanie włamań w czasie trwania

Wykrywa i powstrzymuje ataki podczas pracy urządzenia i zmusza do ponownego uruchomienia systemu.

Ładowanie systemu BIOS

HP Sure Start

Podczas ponownego uruchamiania rozwiązanie HP Sure Start wykrywa i uniemożliwia zastosowanie złośliwego kodu oraz włącza funkcję samonaprawiania systemu BIOS.

Ustawienia sprawdzania

HP JetAdvantage Security Manager

To rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń sprawdza i naprawia ustawienia zabezpieczeń podczas ponownego uruchamiania urządzeń.

Sprawdzające oprogramowanie sprzętowe

Biała lista

Pomaga upewnić się, że tylko wiarygodny kod HP zostanie załadowany do pamięci, a w przypadku zagrożenia zrestartuje urządzenie i powiadomi zespól IT.

1. Badania Spiceworks wśród 309 osób podejmujących decyzje w dziedzinie technologii informacyjnych w Ameryce Północnej, EMEA i APAC, za zlecenie HP, wykazały, że tylko 23% respondentów uwzględniło ochronę danych w ramach praktyk bezpieczeństwa w swoich drukarkach. Listopad 2016 r.

2. Średnia w oparciu o testy przeprowadzone na całym świecie przez Ponemon Institute w ramach eksperymentu z piractwem wizualnym („Visual Hacking Experiment”) z 2015 r. oraz globalnego eksperymentu z piractwem, sierpień 2016 r. („Global Visual Hacking Experiment, August 2016”).

3. Analiza rynkowa w branży drukarek biurowych w USA z sierpnia 2016 r. („Market Analysis Perspective (MAP) on the US Office Print Market 2016”, August 2016) przeprowadzona przez IDC.