1. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio z siecią Wi-Fi urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją druku lub drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również instalacja aplikacji lub sterownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/businessmobileprinting.

2. W oparciu o najszybsze czasy drukowania modeli X551dw i X576dw firmy HP w porównaniu z laserowymi oraz atramentowymi drukarkami wielofunkcyjnymi poniżej 1000 USD oraz drukarkami poniżej 800 USD. Zatwierdzone przez WirthConsulting.org w maju 2014 r. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę hp.com/go/printerspeeds.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 aktualizuje się automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Zobacz microsoft.com Łącze zewnętrzne.

Niektóre funkcje, w tym obsługiwany głosowy asystent Cortana, pokrywanie tuszem i Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz microsoft.com/en-us/windows/features Łącze zewnętrzne. Symulacja ekranów. Może ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows sprzedawane oddzielnie. Dostępność aplikacji i ich funkcje mogą być zależne od regionu.