Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

Istnieje możliwość drukowania z urządzenia Apple iPad, iPhone lub iPod touch za pomocą drukarki HP obsługującej lub nieobsługującej funkcji ePrint.

Co to jest drukarka obsługująca funkcję ePrint?

Drukarka HP z obsługą funkcji ePrint łączy się z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, co umożliwia drukowanie z urządzeń przenośnych, jak również dostarczanie wstępnie sformatowanych tereści z serwisu ePrintCenter. Większość drukarek HP wprowadzanych na rynek w roku 2010 i później obsługuje funkcję drukowania mobilnego. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę drukarek obsługujących funkcję ePrint.

Kliknij znak Plus (topic site plus sign) obok posiadanego typu drukarki, aby dowiedzieć się więcej o opcjach drukowania mobilnego.

Drukarka z funkcją ePrintDrukarka z funkcją ePrint

Drukarka z funkcją ePrint oferuje szereg opcji do wyboru w zakresie drukowania z urządzenia iPad, iPhone lub iPod touch. Aby dowiedzieć, się, czy określony model drukarki obsługuje następujące opcje, przejdź do listy drukarek HP obsługujących drukowanie z urządzeń przenośnych.

Zapoznaj się z informacjami w tabeli, co pomoże wybrać właściwą opcję dostosowaną do Twoich potrzeb w zakresie drukowania z urządzeń przenośnych.

 Rozwiązanie

Opis i szczegóły
HP_ePrint_control_panel_logo

Drukowanie za pomocą usługi ePrint jest tak proste jak wysłanie wiadomości e-mail. Możesz drukować z urządzenia przenośnego na dowolnej drukarce z funkcją ePrint w dowolnym miejscu, do którego masz dostęp. 

Uwaga: Zarządzanie opcjami drukowania, sprawdzanie stanu drukowania i tworzenie listy dopuszczalnych nadawców w serwisie ePrintCenter.

Apple_AirPrint_logo_white

Drukuj z urządzenia Apple za pomocą aplikacji AirPrint na drukarce ePrint połączonej z tą samą prywatną lokalną siecią bezprzewodową.

HP_ePrint_mobile_app_logo

Aplikacja HP ePrint Home & Biz: Ta bezpłatna aplikacja z App Store pozwala na drukowanie na dowolnej drukarce z funkcją ePrint, do której masz dostęp lub do drukowania na obsługiwanej drukarce podłączonej do tej samej lokalnej sieci Wi-Fi co urządzenie przenośne.

 
Kliknij znak Plus (topic site plus sign) obok następujących sekcji, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć drukowanie z urządzenia Apple.
ePrintePrint

Kliknij znaki Plus (topic site plus sign), aby dowiedzieć się, jak skonfigurować usługę ePrint i drukować na drukarce obsługującej funkcję HP ePrint.

Konfiguracja usługi ePrintKonfiguracja usługi ePrint

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę ePrint w drukarce HP.

Logo HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

Krok 1: Wykonaj aktualizację produktu

W ramach konfiguracji usługi ePrint firma HP zaleca aktualizację oprogramowania drukarki, aby mieć pewność, że funkcje urządzenia są w pełni aktualne. Jeżeli aktualizowałeś ostatnio drukarkę lub masz włączoną funkcję automatycznych aktualizacji, przejdź do kroku opisującego włączenie usług sieciowych.

Wykonaj te czynności, aby zaktualizować drukarkę w oparciu o typ modelu.

 • Deskjet, Photosmart i Officejet

W przypadku tych modeli drukarek pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego przez panel sterowania urządzenia. Przejdź do Centrum obsługi klienta HP, wprowadź nazwę urządzenia, a następnie wyszukaj tekst „Pobieranie aktualizacji produktu”, aby odnaleźć procedurę dla określonej drukarki.

 • LaserJet

W przypadku drukarek LaserJet aktualizację oprogramowania sprzętowego otrzymuje się przez pobranie jej z witryny HP i zainstalowanie na komputerze, do którego podłączona jest drukarka.

 1. Przejdź do Centrum obsługi klienta HP i wpisz w oknie numer produktu.

 2. Kliknij Dalej. W razie potrzeby kliknij model na liście podobnych produktów.

 3. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.

 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij znak plus (topic site plus sign) obok kategorii Oprogramowanie sprzętowe, aby wyświetlić aktualizacje oprogramowanie sprzętowego.

  UWAGA: Jeżeli na stronie nie jest wyświetlana opcja Oprogramowanie sprzętowe, oznacza to, że drukarka pracuje w oparciu o aktualne oprogramowanie sprzętowe. W tej sytuacji nie trzeba podejmować żadnych działań.

 6. Kliknij opcję Więcej informacji, przejrzyj opcje pobierania i informacje na ten temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.

 7. Przejdź do folderu, w którym został zapisany pobrany plik z oprogramowaniem sprzętowym, a następnie dwukrotnie kliknij ten plik, aby uruchomić narzędzie HP do pobierania oprogramowania sprzętowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

  UWAGA: Jeśli dostępnych jest kilka aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Krok 2: Włącz usługi sieciowe

Aby korzystać z usługi ePrint, konieczne jest włączenie usług sieciowych. Jeżeli usługi sieciowe są wyłączone, usługa ePrint nie będzie działać. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć usługi internetowe w drukarce.

UWAGA: Aby znaleźć określone procedury dotyczące włączania usług sieciowych dla określonego modelu drukarki, przejdź do Centrum obsługi klienta HP, w polu wyszukiwania wpisz produkt i wyszukaj tekst „Rozpoczęcie pracy z usługą ePrint”.

 • Photosmart i Deskjet

W zależności od modelu drukarki skorzystaj z opcji Włącz usługi sieciowe dostępnej po wybraniu menu Konfiguracja>Bezprzewodowe>Usługi sieciowe lub Konfiguracja>Sieć Web w drukarce bądź też poprzez ikonę ePrint (control_panel_ePrint_icon) na ekranie głównym panelu przedniego drukarki. Po włączeniu usług sieciowych urządzenie wydrukuje stronę informacyjną zawierającą kod drukarki. Należy go użyć do rejestracji urządzenia HP w serwisie HP ePrintCenter, co nastąpi w kolejnym kroku.

 • Officejet

Na panelu sterowania drukarki wybierz kolejno opcje Konfiguracja>Konfiguracja usług sieciowych. Aby włączyć usługi sieciowe, sprawdź, czy opcje ePrint i Aplikacje są włączone. Po włączeniu usług sieciowych urządzenie wydrukuje stronę informacyjną zawierającą kod drukarki. Należy go użyć do rejestracji urządzenia HP w serwisie HP ePrintCenter, co nastąpi w kolejnym kroku.

 • LaserJet

Wydrukuj na drukarce stronę konfiguracji, aby znaleźć adres IP. Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisz adres IP produktu. Nastąpi wyświetlenie okna wbudowanego serwera internetowego (EWS). Kliknij kartę Usługi sieciowe HP. Zaznacz tę opcję, aby włączyć usługi internetowe. Po włączeniu usług sieciowych urządzenie wydrukuje stronę informacyjną zawierającą kod drukarki. Należy go użyć do rejestracji urządzenia HP w serwisie HP ePrintCenter, co nastąpi w kolejnym kroku.

Krok 3: Rejestracja w serwisie HP ePrintCenter

W serwisie HP ePrintCenter można zarządzać zadaniami drukowania, przeglądać aplikacje i zmieniać swoje ustawienia usługi ePrint. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz specjalny adres e-mail, przypisany do Twojego urządzenia HP.

Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować się w serwisie ePrintCenter.

 1. Przejdź do strony serwisu ePrintCenter i kliknij opcję Zaloguj.

 2. W oknie Zaloguj się w serwisie ePrintCenter kliknij opcję Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.

 3. W polach tekstowych wpisz swoje dane, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj się. Pojawi się okno Dodaj drukarkę do swojego konta.

 4. W polu tekstowym Wpisz kod drukarki wpisz kod drukarki umieszczony na stronie z informacjami, wydrukowanej w poprzednim kroku.

 5. Kliknij OK. Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę.

UWAGA: Nie zamykaj tego okna. Przejdź do kolejnego kroku i zmień adres e-mail drukarki według własnych upodobań (opcjonalnie).

Krok 4: Wprowadź własne ustawienia adresu e-mail drukarki (opcjonalnie)

System ePrint utworzy unikatowy adres e-mail dla Twojej drukarki. Możesz jednak zmienić ten adres na łatwiejszy do zapamiętania.

Aby dostosować adres e-mail drukarki, wykonaj następujące czynności.

UWAGA: Jeśli nie chcesz teraz dostosowywać adresu e-mail, możesz to zrobić w dowolnej chwili później. Aby dostosować adres e-mail, przejdź do strony Drukarki w serwisie ePrintCenter, a następnie kliknij opcję Zmień obok adresu e-mail swojej drukarki.

 1. W oknie Pomyślnie dodano drukarkę kliknij opcję Ustawienia. Pojawi się okno Własne ustawienia adresu e-mail drukarki.

 2. Wpisz adres e-mail w oknie dialogowym. Adres może zawierać od 6 do 30 znaków: liter, cyfr, znaków podkreślenia i do dwóch kropek.

 3. Kliknij przycisk Sprawdź. System ePrintCenter sprawdzi, czy wpisany adres jest dostępny.

  • Jeśli tak jest, kliknij przycisk Zapisz.

  • Jeśli adres e-mail jest niedostępny, wpisz i sprawdź inny adres lub kliknij jeden z sugerowanych adresów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Drukowanie z wykorzystaniem usługi ePrintDrukowanie z wykorzystaniem usługi ePrint

Wykonaj opisane poniżej czynności, aby drukować z urządzenia Apple na drukarce HP z funkcją ePrint.

Logo HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

 1. Upewnij się, że urządzenie HP z funkcją ePrint jest włączone i podłączone do lokalnej sieci bezprzewodowej oraz ma dostęp do Internetu.

 1. Odszukaj w urządzeniu Apple dokument lub zdjęcie, które zamierzasz wydrukować.

 1. Naciśnij ikonę Akcja (iOS_Action_icon), aby wyświetlić opcje menu, a następnie naciśnij pozycję Wyślij zdjęcie pocztą e-mail, Wyślij dokument pocztą e-mail lub podobne. Nastąpi otwarcie programu pocztowego i dołączenie obrazu lub dokumentu.

 2. Wpisz adres ePrint w polu Do: .

 3. Aby zmienić ustawienia drukowania, przejdź do ePrintCenter i zaloguj się do swojego konta, klikając opcję Ustawienia ePrint, a następnie kliknij kartę Opcje drukowania w oknie ustawień HP ePrint.

 4. Dotknij opcji Wyślij, aby wysłać wiadomość e-mail. Zadanie zostanie wydrukowane na nośniku z głównego podajnika. Jeżeli jest dostępny, zdjęcia zostaną automatycznie wydrukowane na nośniku ze specjalnego podajnika papieru fotograficznego.

Wskazówki dotyczące usługi ePrint oraz informacje dodatkowe:

 • Aby wydrukować wiadomość e-mail otrzymaną od innej osoby, otwórz wiadomość w programie pocztowym, wybierz opcję Prześlij dalej, wpisz adres e-mail drukarki z funkcją ePrint w polu Do: i dotknij lub kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość.

 • Serwer usługi ePrint nie przyjmuje zadań drukowania wysyłanych pocztą e-mail, jeśli w polu Do: widnieje kilka adresów e-mail lub Do wiadomości: zostaną wprowadzone jakiekolwiek dodatkowe adresy e-mail.

 • Serwer usługi ePrint nie odbiera wiadomości wysłanych z domen prywatnych.

 • Przejdź do serwisu ePrintCenter i kliknij opcję Pomoc, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat drukowania z usługą ePrint.

AirPrintAirPrint

Usługa Apple AirPrint pozwala na drukowanie poprzez udostępnioną prywatną sieć za pomocą obsługiwanych aplikacji urządzeń iPad, iPhone i iPod touch na drukarce HP z funkcją ePrint.

Apple_AirPrint_logo_white

UWAGA: Korzystanie z usługi AirPrint wymaga, aby w urządzeniu Apple był zainstalowany system iOS 4.2 lub nowszy. Niektóre funkcje są niezgodne z niektórymi urządzeniami firmy Apple. Usługa AirPrint i wielozadaniowość są dostępne na urządzeniach iPad, iPhone 4, iPhone 3GS i iPod touch (trzeciej generacji i nowszych).

Krok 1: Wykonaj aktualizację produktu

W ramach konfiguracji usługi ePrint firma HP zaleca aktualizację oprogramowania drukarki, aby mieć pewność, że funkcje urządzenia są w pełni aktualne. Jeżeli aktualizowałeś ostatnio drukarkę lub masz włączoną funkcję automatycznych aktualizacji, przejdź do kroku opisującego włączenie usług sieciowych.

Wykonaj te czynności, aby zaktualizować drukarkę w oparciu o typ modelu.

 • Photosmart, Officejet i Deskjet

W przypadku tych modeli drukarek pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego przez panel sterowania urządzenia. Przejdź do Centrum obsługi klienta HP, wprowadź nazwę urządzenia, a następnie wyszukaj tekst „Pobieranie aktualizacji produktu”, aby odnaleźć procedurę dla określonej drukarki.

 • LaserJet

W przypadku drukarek LaserJet aktualizację oprogramowania sprzętowego otrzymuje się przez pobranie jej z witryny HP i zainstalowanie na komputerze, do którego podłączona jest drukarka.

 1. Przejdź do Centrum obsługi klienta HP i wpisz w oknie numer produktu.

 2. Kliknij Dalej. W razie potrzeby kliknij model na liście podobnych produktów.

 3. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.

 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij znak plus (topic site plus sign) obok kategorii Oprogramowanie sprzętowe, aby wyświetlić aktualizacje oprogramowanie sprzętowego.

UWAGA: Jeżeli na stronie nie jest wyświetlana opcja Oprogramowanie sprzętowe, oznacza to, że drukarka pracuje w oparciu o aktualne oprogramowanie sprzętowe. W tej sytuacji nie trzeba podejmować żadnych działań.

 1. Kliknij opcję Więcej informacji, przejrzyj opcje pobierania i informacje na ten temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.

  1. Przejdź do folderu, w którym został zapisany pobrany plik z oprogramowaniem sprzętowym, a następnie dwukrotnie kliknij ten plik, aby uruchomić narzędzie HP do pobierania oprogramowania sprzętowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. 

UWAGA: Jeśli dostępnych jest kilka aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Krok 2: Drukuj z usługą Apple AirPrint

Wykonaj poniższe czynności, aby drukować na drukarce z funkcją ePrint z wykorzystaniem usługi AirPrint:

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona, papier jest załadowany w podajniku, a drukarka podłączona do lokalnej sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Aby korzystać z usługi AirPrint urządzenie firmy Apple (iPad, iPhone lub iPod touch) i drukarka HP muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej 802.11. Usługa AirPrint automatycznie wykrywa drukarkę HP w lokalnej sieci bezprzewodowej przy użyciu Bonjour - niewymagającego konfiguracji połączenia sieciowego firmy Apple.

 1. W aplikacji w urządzeniu Apple naciśnij ikonę Akcja (iOS_Action_icon), aby wyświetlić opcje menu.

 2. Dotknij polecenia Drukuj w menu rozwijanym, aby wyświetlić listę dostępnych drukarek.

 3. UWAGA: Niektóre aplikacje nie obsługują usługi AirPrint. Jeżeli opcja Drukuj nie wyświetla się, nie można drukować dokumentu ani obrazu z tej aplikacji.

 4. Wybierz swoją drukarkę HP z menu rozwijanego i dotknij opcji Drukuj.

Dodatkowe informacje na temat usługi AirPrint:

 • Połączenia Bluetooth, 3G lub poprzez ogólnodostępne hotspoty Wi-Fi nie są obsługiwane. Usługa AirPrint jest zgodna tylko z prywatną siecią bezprzewodową 802.11.

 • Usługa AirPrint nie jest przeznaczona dla komputerów Mac z systemem operacyjnym Mac OS. Usługa AirPrint jest zgodna tylko z urządzeniami przenośnymi z systemem iOS w wersji 4.2 i nowszych.

 • Usługa AirPrint jest zgodna tylko z urządzeniami HP sprzedawanymi w roku 2010 i później. Usługa AirPrint nie jest zgodna wstecz z żadnymi starszymi produktami, nie ma też sposobu na rozwiązanie problemu braku zgodności ze starszymi urządzeniami HP.

 • Drukarka podłączona do portu USB komputera Mac, PC, stacji Airport Base Station lub Time Capsule nie jest obsługiwana.

Aplikacja ePrint Home & BizAplikacja ePrint Home & Biz

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować aplikację HP ePrint Home & Biz na urządzeniu Apple.

Ikona aplikacji HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

Krok 1: Pobierz aplikację HP ePrint Home & Biz

 1. W urządzeniu Apple dotknij ikony App Store.

 2. Dotknij opcji Szukaj i znajdź 'aplikację HP ePrint mobile'.

 3. Dotknij aplikacji HP ePrint mobile na liście wyników wyszukiwania.

UWAGA: Sprawdź, czy nad nazwą aplikacji wyświetlana jest opcja Hewlett Packard.

 1. Dotknij opcji Bezpłatna, a następnie Instaluj aplikację.

 2. W razie wyświetlenia odpowiedniego komunikatu wpisz hasło ID Apple i dotknij przycisku OK. Aplikacja zostanie zainstalowana w urządzeniu. 

Krok 2: Drukuj z urządzenia przenośnego Apple

Wykonaj poniższe czynności, aby drukować z aplikacji HP ePrint Home & Biz.

UWAGA: Przed rozpoczęciem włącz drukarkę i włóż odpowiedni papier do zasobnika. Ponadto upewnij się, że drukarka i urządzenie Apple są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

Drukowanie zdjęć

 1. Na urządzeniu Apple wybierz element HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Dotknij opcji Albumy zdjęć, a następnie dotknij Rolka aparatu lub Bibliotek zdjęć.

 2. Dotknij miniatury zdjęcia, aby wyświetlić jego podgląd.

 3. Aby edytować zdjęcie, dotknij środka zdjęcia, a następnie wprowadź zmiany. Dotknij ponownie zdjęcia, aby powrócić do ekranu podglądu. 

 4. Dotknij opcji Drukuj lub Ustawienia w celu zmiany drukarki HP lub ustawień druku.

Drukowanie dokumentów .

Urządzenie Apple przechowuje zapisane pliki w jednym z folderów Zapisane pliki, gdy przenosisz pliki z komputera do urządzenia przenośnego lub gdy korzystasz z urządzenia przenośnego do skanowania plików. Aby zapisany dokument, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na urządzeniu Apple wybierz element HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Dotknij opcji Zapisane pliki, a następnie dotknij nazwy folderu, który odpowiada drukowanemu dokumentowi.

 2. Dotknij dokumentu, a następnie dotknij opcji Podgląd wydruku, aby włączyć podgląd. 

 1. Naciśnij opcję Drukuj (Print).

 

Drukarka nieobsługująca funkcji ePrintDrukarka nieobsługująca funkcji ePrint

Jeżeli nie posiadasz drukarki HP z funkcją ePrint, nie martw się. Nadal masz możliwość drukowania z urządzenia iPad, iPhone lub iPod touch.

Zapoznaj się z informacjami w poniższej tabeli, co pomoże wybrać właściwą opcję dostosowaną do Twoich potrzeb w zakresie drukowania z urządzeń przenośnych.

 Rozwiązanie

Opis i szczegóły
HP_ePrint_mobile_app_logo

Aplikacja HP ePrint Home & Biz: Ta bezpłatna aplikacja z App Store pozwala na drukowanie na dowolnej drukarce z funkcją ePrint, do której masz dostęp lub do drukowania na obsługiwanej drukarce podłączonej do tej samej lokalnej sieci Wi-Fi co urządzenie przenośne.

Google_Cloud_Print_logo

Google Cloud Print: Drukuj ze smartfonu lub innego urządzenia przenośnego spośród różnych aplikacji Google Chrome i aplikacji na urządzenia przenośne na niemal każdej drukarce. 

 
Kliknij znak Plus (topic site plus sign) obok następujących sekcji, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć drukowanie z urządzenia Apple.
Aplikacja ePrint Home & BizAplikacja ePrint Home & Biz

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować aplikację HP ePrint Home & Biz na urządzeniu Apple.

Ikona aplikacji HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

Krok 1: Pobierz aplikację HP ePrint Home & Biz

 1. W urządzeniu Apple dotknij ikony App Store.

 2. Dotknij opcji Szukaj i znajdź 'aplikację HP ePrint mobile'.

 3. Dotknij aplikacji HP ePrint mobile na liście wyników wyszukiwania.

UWAGA: Sprawdź, czy nad nazwą aplikacji wyświetlana jest opcja Hewlett Packard.

 1. Dotknij opcji Bezpłatna, a następnie Instaluj aplikację.

 2. W razie wyświetlenia odpowiedniego komunikatu wpisz hasło ID Apple i dotknij przycisku OK. Aplikacja zostanie zainstalowana w urządzeniu. 

Krok 2: Drukuj z urządzenia przenośnego Apple

Wykonaj poniższe czynności, aby drukować z aplikacji HP ePrint Home & Biz.

UWAGA: Przed rozpoczęciem włącz drukarkę i włóż odpowiedni papier do zasobnika. Ponadto upewnij się, że drukarka i urządzenie Apple są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

Drukowanie zdjęć

 1. Na urządzeniu Apple wybierz element HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Dotknij opcji Albumy zdjęć, a następnie dotknij Rolka aparatu lub Bibliotek zdjęć.

 2. Dotknij miniatury zdjęcia, aby wyświetlić jego podgląd.

 3. Aby edytować zdjęcie, dotknij środka zdjęcia, a następnie wprowadź zmiany. Dotknij ponownie zdjęcia, aby powrócić do ekranu podglądu. 

 4. Dotknij opcji Drukuj lub Ustawienia w celu zmiany drukarki HP lub ustawień druku.

Drukowanie dokumentów .

Urządzenie Apple przechowuje zapisane pliki w jednym z folderów Zapisane pliki, gdy przenosisz pliki z komputera do urządzenia przenośnego lub gdy korzystasz z urządzenia przenośnego do skanowania plików. Aby zapisany dokument, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na urządzeniu Apple wybierz element HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Dotknij opcji Zapisane pliki, a następnie dotknij nazwy folderu, który odpowiada drukowanemu dokumentowi.

 2. Dotknij dokumentu, a następnie dotknij opcji Podgląd wydruku, aby włączyć podgląd. 

 1. Naciśnij opcję Drukuj (Print).

 

Google Cloud PrintGoogle Cloud Print

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę Google Cloud Print i rozpocząć drukowanie na klasycznej drukarce HP. Klasyczna drukarka nie obsługuje funkcji ePrint.

Logo Google Cloud Print

Google_Cloud_Print_logo

WAŻNE: Aby móc korzystać z usługi Google Cloud Print, na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka internetowa Google Chrome. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalacji aplikacji Google Chrome.

 1. Przejdź do Google Cloud Print i kliknij Dodaj klasyczną drukarkę.

 2. Po wyświetleniu monitu zaloguj się do konta Google za pomocą informacji o koncie Google/Gmail i wykonaj polecenia, aby zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print. 

Po zarejestrowaniu drukarki następuje jej powiązanie z kontem Google i połączenie z usługą Google Cloud Print. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę aplikacji umożliwiających drukowanie z użyciem usługi Google Cloud Print.

 
Pomoc dla danego modelu
Znajdź rozwiązania, materiały do pobrania lub inne informacje dotyczące poszczególnych modeli.
Połącz się z innymi
Connect with others
Nie jesteś sam. Połącz się z innymi użytkownikami i ekspertami HP na forach i znajdź odpowiedzi, których szukasz.