Jak znaleźć oprogramowanie i sterowniki przeznaczone dla drukarek HP

HP oferuje wiele różnych sterowników druku i programów, udostępnionych na płycie CD dołączonej do drukarki oraz na stronie internetowej HP. 
Windows 7: Skorzystaj z kreatora instalacji drukarki HP, aby znaleźć najlepszy sterownik.Windows 7: Skorzystaj z kreatora instalacji drukarki HP, aby znaleźć najlepszy sterownik.

PIW_icon Firma HP opracowała darmowe narzędzie diagnostyczne, które pomoże Ci znaleźć najlepszy sterownik systemu Windows 7 dla Twojego produktu: tzw. kreatora instalacji drukarki HP. Poniżej opisano kilka częstych problemów z instalacją, w których rozwiązaniu pomóc może Kreator instalacji drukarki HP:

 • Nie możesz znaleźć odpowiedniego sterownika dla systemu Windows 7

 • Potrzebujesz pomocy, aby móc używać swojej drukarki HP w taki sam sposób, jak w poprzednim systemie operacyjnym

 • Nie wiesz, który sterownik najlepiej wybrać

UWAGA: Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych urządzeń. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemu operacyjnego Windows 7. Kreator instalacji drukarki HP działa z urządzeniami podłączonymi za pomocą kabla USB lub za pośrednictwem sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Aby podłączyć bezprzewodowo urządzenie, które nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB w celu uruchomienia kreatora.

Łącze do narzędzia

PIW_small_IconKreator instalacji drukarki HP Windows 7 (<1 MB)

Pobieranie oprogramowania z witryny internetowej firmy HPPobieranie oprogramowania z witryny internetowej firmy HP

Krok 1: Zdecyduj, który typ sterownika chcesz zainstalować

Dla wielu urządzeń na stronie pobierania dostępne jest kilka sterowników. Do wyboru mogą być sterowniki w wersji podstawowej lub pełnej. Jeśli dostępne są obie opcje, poniższe informacje mogą pomóc w wyborze odpowiedniego sterownika.

Sterownik podstawowyPełna wersja sterownika
Podstawowe funkcje drukowania: Sterownik ten obsługuje jedynie podstawowe funkcje drukowania za pomocą urządzenia.Dla ulepszenia drukowania dla pełnej funkcjonalności: HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które umożliwia maksymalne wykorzystanie funkcji urządzenia. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego sterownik ten umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia tj. drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania.
W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego podstawowy sterownik nie zawiera oprogramowania wymaganego przez większość użytkowników do kopiowania lub faksowania z komputera lub korzystania ze wszystkich funkcji skanowania urządzenia wielofunkcyjnego.

Oprogramowanie różni się w zależności od urządzenia. Oto kilka przykładów:

 • Dostępne do wyszukania pliki pomocy dla urządzenia

 • Oprogramowanie do edycji obrazów

 • Centrum obsługi HP: To ważne narzędzie pomaga skonfigurować ustawienia drukowania. Umożliwia ono także konserwację urządzenia, rozwiązywanie problemów, aktualizację oprogramowania oraz uzyskiwanie informacji na temat zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Szybkie pobieranie: Rozmiar pliku jest mniejszy niż w przypadku pełnej wersji sterownika, więc czas pobierania i instalacji jest krótszy.UWAGA: W trakcie procesu pełnej instalacji można wybrać instalację niestandardową, która umożliwia wybranie określonych opcji instalowanego oprogramowania.

Krok 2: Pobierz oprogramowanie

HP zaleca pobranie pełnej wersji oprogramowania (o ile jest dostępna). Zapewni to optymalne wsparcie techniczne urządzenia.

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zapisać na komputerze oprogramowanie urządzenia.

 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony).

 2. Włącz drukarkę.

 3. Kliknij prawym przyciskiem to łącze: Pobierz oprogramowanie i sterowniki, a następnie wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie.

 4. Wpisz numer produktu, a następnie kliknij Dalej. Konieczne może okazać się wybranie modelu drukarki z listy podobnych produktów.

 5. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.

 6. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij znak Plus (EC_PlusSign_icn) obok opcji Sterownik, a następnie kliknij sterownik, który chcesz pobrać. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w poprzedniej tabeli.

 8. Przeczytaj informacje dotyczące minimalnych wymagań systemowych i dodatkowe instrukcje. Możesz także kliknąć opcję Wyświetl instrukcje (HPCC_QuestionMark_icn), aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące pobierania.

 9. Opcja ta umożliwia zainstalowanie oprogramowania w dowolnym czasie po pobraniu.

 10. Kliknij Zapisz, a następnie wskaż miejsce na komputerze, gdzie ma zostać zapisany plik.

 11. Kliknij Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane i zapisane na dysku twardym komputera.

Wskazówka: Zapamiętaj miejsce, w którym został zapisany plik, aby później łatwo móc go odnaleźć i zainstalować.
 

Instalacja oprogramowania pobranego ze strony internetowej HPInstalacja oprogramowania pobranego ze strony internetowej HP

Aby zainstalować pobrane oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.

 1. Aby zainstalować pliki po zakończeniu pobierania, kliknij Otwórz folder, a następnie kliknij pobrany plik. Plik ma rozszerzenie .exe .

 2. Możesz zaakceptować domyślne miejsce zapisania plików. Kliknij Dalej, a następnie poczekaj, aż instalator wyodrębni pliki w celu przygotowania ich do instalacji. UWAGA: Jeżeli okno Pobieranie zakończone zostało zamknięte, przejdź do folderu, w którym został zapisany plik .exe, a następnie kliknij go.

 3. Gdy uruchomi się kreator instalacji, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

W przypadku Pełnej Instalacji możesz wybrać typ instalacji. Poniższe informacje powinny pomóc w podjęciu decyzji, który typ instalacji wybrać.

 

ZalecaneNiestandardowy
Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które umożliwia optymalne wykorzystanie funkcji urządzenia.Dla posiadanego urządzenia może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego.
Instalacja zalecana jest przeznaczona dla większości użytkowników.

Ten typ instalacji należy wybrać jedynie w przypadku, gdy na dysku twardym komputera pozostało mało miejsca lub gdy proces instalacji zalecanej został przerwany błędem. (Przed rozpoczęciem instalacji niestandardowej należy spróbować naprawić błędy.)

UWAGA:  W przypadku wyboru instalacji niestandardowej należy uważnie czytać opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności urządzenia.

 

Instalacja oprogramowania z płyty CD dostarczonej z drukarkąInstalacja oprogramowania z płyty CD dostarczonej z drukarką

Wybierz używany system operacyjny, aby uzyskać instrukcje.

Windows Vista lub Windows 7Windows Vista lub Windows 7

Na początku instalacji można wybrać typ instalacji. Nazwy typów instalacji różnią się w zależności od urządzenia. Poniższe informacje powinny pomóc w podjęciu decyzji, który typ instalacji wybrać.

ZalecaneNiestandardowy
Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które umożliwia optymalne wykorzystanie funkcji urządzenia.

Instalacja tego typu jest odpowiednia dla większości użytkowników.

Dla posiadanego urządzenia może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Wybierz ten typ instalacji w następujących okolicznościach:

 • Na dysku twardym komputera pozostało mało wolnego miejsca.

 • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeśli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed rozpoczęciem instalacji niestandardowej.)

Typ instalacji zalecanej umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD.

 1. Włóż płytę CD produktu do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się program instalacyjny oprogramowania.
  Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie, kliknij ikonę Windows (Windows_icn), kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.

 2. UWAGA: W przypadku wyświetlenia komunikatu Kontrola konta użytkownika, kliknij Zezwalaj, aby kontynuować. 

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

WAŻNE:Instalator może wyświetlić pytanie o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego produktu. W celu uzyskania optymalnych wyników instalacji HP zaleca kliknięcie opcji „Tak” i zezwolenie instalatorowi na sprawdzenie dostępności aktualizacji i ich pobranie.

Windows XPWindows XP

Na początku instalacji można wybrać typ instalacji. Nazwy typów instalacji różnią się w zależności od urządzenia. Poniższe informacje powinny pomóc w podjęciu decyzji, który typ instalacji wybrać.

ZalecaneNiestandardowy
Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które umożliwia optymalne wykorzystanie funkcji urządzenia.

Instalacja tego typu jest odpowiednia dla większości użytkowników.

Dla posiadanego urządzenia może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Wybierz ten typ instalacji w następujących okolicznościach:

 • Na dysku twardym komputera pozostało mało wolnego miejsca.

 • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeśli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed rozpoczęciem instalacji niestandardowej.)

 

Typ instalacji zalecanej umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD.

 1. Włóż płytę CD produktu do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się program instalacyjny oprogramowania.
  Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, kliknij przycisk Start (XP_Start_icn), opcję Mój komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

WAŻNE:Instalator może wyświetlić pytanie o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego produktu. W celu uzyskania optymalnych wyników instalacji HP zaleca kliknięcie opcji „Tak” i zezwolenie instalatorowi na sprawdzenie dostępności aktualizacji i ich pobranie.

 
Pomoc dla danego modelu
Znajdź rozwiązania, materiały do pobrania lub inne informacje dotyczące poszczególnych modeli.
Połącz się z innymi
Connect with others
Nie jesteś sam. Połącz się z innymi użytkownikami i ekspertami HP na forach i znajdź odpowiedzi, których szukasz.