Sterowniki drukarki dla systemu Windows 8

Kliknij następujące łącza, aby uzyskać więcej informacji na temta wyszukiwania i instalacji różnych typów sterowników systemu Windows 8 dla Twojej drukarki

Jak można odszukać i zainstalować najnowsze sterowniki Windows 8?Jak można odszukać i zainstalować najnowsze sterowniki Windows 8?

Opcja 1: Korzystanie z Kreatora instalacji drukarki HP

Jeżeli kupiłeś drukarkę przed udostępnieniem systemu Windows 8, najnowszy sterownik drukarki może nie znajdować się na płycie CD dostarczanej wraz z urządzeniem. Można jednak łatwo znaleźć i pobrać najnowsze sterowniki dla drukarki, korzystając z Kreatora instalacji drukarki HP. Kreator instalacji drukarki jest narzędziem umożliwiającym automatyczne odnalezienie najlepszego sterownika drukarki dla systemu Windows 8.

PIW_iconKreator instalacji drukarki HP

UWAGA: Kreator instalacji drukarki HP nie jest dostępny dla wszystkich drukarek HP i można z niego korzystać wyłącznie w przypadku systemu Windows 7 lub Windows 8.

Kreator instalacji drukarki działa z drukarkami podłączonymi za pomocą kabla USB lub za pośrednictwem sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia kreatora.

W celu pobrania i zainstalowania Kreatora instalacji drukarki HP wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Pobierz Kreatora instalacji drukarki HP

 1. Kliknij następujące łącze: HP Printer Install Wizard (Kreator instalacji drukarki HP). 

 2. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

 3. Sprawdź, czy zostało otwarte okno dialogowe z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach, a następnie wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania kreatora.

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Po wyświetleniu się okna dialogowego z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania kreatora.

Sposób 1: Uruchomienie narzędzia
 1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom.

 2. Po otwarciu okna dialogowego Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom, a następnie ponownie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Sposób 2: Zapisanie narzędzia
 1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zapisz.

 2. Po wyświetleniu okna Zapisz jako przejdź do pulpitu, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 3. Po zakończeniu pobierania przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, a następnie dwukrotnie kliknij zapisany plik, aby zainstalować narzędzie.

Jeśli nie zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

   1. Kliknij opcję Uruchom na pasku powiadomień, aby pobrać oprogramowanie.

   2. Kliknij przycisk Tak w oknie Kontrola konta użytkownika.

Kiedy kreator zakończy instalację, otworzy się automatycznie.


Rysunek 1: Przykład okna kreatora instalacji drukarki

Printer_Install_Wizard_window

Krok 2: Uruchom Kreatora instalacji drukarki HP

 1. Jeżeli drukarka HP nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.

 2. Podłącz kabel USB do drukarki HP i do komputera (jeśli nie jest podłączony do komputera lub sieci).

 3. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Aby kreator działał poprawnie, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.

 4. Kliknij Dalej, aby uruchomić kreatora. Nastąpi wyświetlenie listy wykrytych drukarek.

 5. Jeśli kreator wykryje więcej niż jedną drukarkę, wybierz drukarkę HP z listy. 

  Jeśli używanej drukarki nie ma na liście, kliknij opcję Drukarki nie ma na liście, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

 6. Kreator automatycznie wyświetla najlepszy dostępny sterownik dla drukarki HP.

  Jeśli dostępny jest pełny sterownik, kreator go wykryje. Kliknij Dalej, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności HP radzi zainstalować pełną wersję sterownika, jeśli jest dostępna. Pełna wersja sterownika zapewnia pełną obsługę funkcji urządzenia. HP dołącza również cenne oprogramowanie, które umożliwia najpełniejsze wykorzystanie drukarki.

  Jeśli dostępny jest sterownik wbudowany w system operacyjny, kreator wyjaśnia, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika systemowego z daną drukarką. Sterownik systemowy to sterownik wbudowany w system operacyjny. Nie ma konieczności pobierania ani instalowania żadnego sterownika z witryny HP.

  Jeśli dostępny jest sterownik z Windows Update, kreator wyjaśnia, że sterownik został już zainstalowany. Poda on także łącze, odnoszące do dalszych informacji na temat używania sterownika Windows Update. Usługa Windows Update wyszukuje w Internecie, w witrynie Windows Update, najnowsze sterowniki systemowe urządzenia. Jeśli sterownik w Internecie jest nowszy niż sterownik przechowywany w systemie Windows, usługa ta automatycznie pobierze i zainstaluje zaktualizowany sterownik w komputerze. Proces Windows Update przebiega automatycznie. 

Opcja 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować sterowniki z witryny internetowej firmy HP.

 1. Włącz drukarkę.

 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem to łącze: HP Customer Care (Obsługa klienta HP), po czym kliknij opcję Open in new window (Otwórz w nowym oknie).

 4. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Dalej i Sterowniki.

 5. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej.

 6. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik.

 7. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.

 8. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Jakie istnieją rodzaje sterowników Windows 8?Jakie istnieją rodzaje sterowników Windows 8?

Z myślą o wygodzie użytkowników firma HP opracowała kilka różnych rodzajów sterowników drukarki Windows 8. Rodzaj pobieranego sterownika zależy od potrzeb w zakresie drukowania. Czy potrzebny Ci jest podstawowy wydruk dokumentu, czy też musisz zeskanować, skopiować lub wydrukować zdjęcie?

Więcej informacji uzyskasz po kliknięciu symbolu Plus.

Pełna wersja sterownikaPełna wersja sterownika

Pełna wersja sterownika (Full Feature) umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości drukarki. Firma HP dołącza odpowiednie oprogramowanie, które w tym pomaga. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego sterownik ten umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia tj. drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania.

Dodatkowe funkcje

 • Dostępne do wyszukania pliki pomocy dla danego urządzenia.

 • Oprogramowanie do edycji obrazów.

 • Zakup materiałów eksploatacyjnych HP.

W trakcie procesu instalacji wersji Full Feature można wybrać instalację niestandardową, która umożliwia wybranie określonych opcji instalowanego oprogramowania.

Sterownik systemowySterownik systemowy

Oprogramowanie systemowe Windows 8 jest to sterownik preinstalowany na komputerze, który zezwala na korzystanie z podstawowych funkcji drukowania. Większość przycisków panelu sterowania drukarki nie działa. Nie można skorzystać z funkcji eFax (jeżeli drukarka wyposażona jest w taką funkcję). Funkcje skanowania (np. skanowanie do wiadomości e-mail) są niedostępne.

Aby skorzystać z drukarki, nie ma konieczności pobierania ani instalowania dodatkowego oprogramowania HP. Nadal można korzystać z oprogramowania umożliwiającego realizację podstawowych zadań drukowania, skanowania i faksowania, a także importowania obrazów z karty pamięci, o ile drukarka jest wyposażona w wymienione funkcje.

Sterownik Windows UpdateSterownik Windows Update

Komputer z systemem Windows 8 posiada preinstalowany sterownik zwany sterownikiem systemowym lub sterownikiem wbudowanym. Oprogramowanie to umożliwia podstawowe funkcjonowanie drukarki. Możesz skorzystać z usługi Windows Update, aby sprawdzić, czy na komputerze zainstalowany jest aktualny sterownik systemowy poprzez ręczne pobranie sterownika lub włączenie funkcji automatycznej aktualizacji w systemie Windows 8.

Sterowniki Windows RTSterowniki Windows RT
Microsoft Windows RT jest oficjalną nazwą wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, która jest przeznaczona dla procesorów z architekturą ARM. Sterowniki używane w tym systemie operacyjnym są wbudowanymi sterownikami systemowymi.
Sterownik systemowySterownik systemowy

Oprogramowanie systemowe Windows RT jest to sterownik preinstalowany na komputerze, który zezwala na korzystanie z podstawowych funkcji drukowania. Większość przycisków panelu sterowania drukarki nie działa. Nie można skorzystać z funkcji eFax (jeżeli drukarka wyposażona jest w taką funkcję). Funkcje skanowania (np. skanowanie do wiadomości e-mail) są niedostępne.

Aby skorzystać z drukarki, nie ma konieczności pobierania ani instalowania dodatkowego oprogramowania HP. Nadal można korzystać z oprogramowania umożliwiającego realizację podstawowych zadań drukowania, skanowania i faksowania, a także importowania obrazów z karty pamięci, o ile drukarka jest wyposażona w wymienione funkcje.

Jakie rodzaje sterowników Windows 8 są dostępne dla określonej drukarki HP?Jakie rodzaje sterowników Windows 8 są dostępne dla określonej drukarki HP?

Aby ustalić, jakie sterowniki Windows 8 są dostępne dla danego modelu drukarki HP, użyj Kreatora instalacji drukarki HP. Kreator instalacji drukarki automatycznie znajduje najlepszy możliwy sterownik, ale wskazuje też, które sterowniki są dostępne. Dzięki temu możesz wybrać sterownik najlepiej dopasowany do potrzeb.

PIW_iconKreator instalacji drukarki HP

Informacja o witrynach internetowych innych firm oferujących sterowniki drukarek HPInformacja o witrynach internetowych innych firm oferujących sterowniki drukarek HP
W przypadku korzystania z serwisu wyszukiwania w Internecie, takiego jak Google czy Bing do wyszukiwania sterowników dla Windows 8 dla drukarki HP, najczęściej trafia się na inne witryny oferujące sterowniki HP do pobrania lub „usługi” pobierania dla sterowników HP, często za opłatą. Należy pamiętać, że nie ma konieczności płacenia za sterowniki drukarki HP dla systemu Windows 8. Można je pobrać bezpłatnie z witryny HP Customer Care, zainstalować w systemie operacyjnym Windows 8 lub uzyskać je za pomocą usługi Windows Update, w zależności od typu sterownika dostępnego dla urządzenia.
 
Pomoc dla danego modelu
Znajdź rozwiązania, materiały do pobrania lub inne informacje dotyczące poszczególnych modeli.
Połącz się z innymi
Connect with others
Nie jesteś sam. Połącz się z innymi użytkownikami i ekspertami HP na forach i znajdź odpowiedzi, których szukasz.