Declaraţie de confidenţialitate online | HP® România
 

Declaraţie de confidenţialitate a companiei HP

 •  

  Principiile noastre de confidenţialitate

   

  Avem un program bazat pe responsabilitate şi suntem angajaţi să respectăm următoarele principii, care se bazează pe cadre şi principii recunoscute internaţional privind confidenţialitatea şi protejarea datelor:

 •  

  Participarea la Programele internaţionale de confidenţialitate

   

  Deoarece suntem o companie globală, este posibil ca orice informaţie pe care o furnizaţi să fie transferată către sau accesată de entităţi HP din întreaga lume, în conformitate cu această declaraţie de confidenţialitate şi în baza următoarelor Programe internaţionale de confidenţialitate.


  SCUT DE CONFIDENŢIALITATE UE-SUA

  HP acceptă cadrul Scut de confidenţialitate UE-SUA, aşa cum a fost stabilit de către Departamentul comerţului din SUA în privinţa colectării, utilizării şi reţinerii de informaţii personale din ţările membre ale Uniunii Europene. HP a certificat că aderă la Principiile scutului de confidenţialitate privind Notificarea, Opţiunea, Răspunderea pentru transferul ulterior, Securitatea, Integritatea datelor şi limitarea scopurilor, Accesul şi Recursul, Punerea în aplicare şi răspunderea. Dacă există un conflict între politicile din această politică de confidenţialitate şi Principiile scutului de confidenţialitate, vor prevala Principiile scutului de confidenţialitate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutului de confidenţialitate şi pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, vizitaţi www.privacyshield.govsite non-HP.


  În conformitate cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, HP se angajează să rezolve plângerile referitoare la confidenţialitate şi la colectarea sau utilizarea de către noi a informaţiilor personale care vă privesc. Persoanele din Uniunea Europeană care au întrebări sau plângeri cu privire la aceste politici de confidenţialitate ar trebui să contacteze mai întâi HP la: BIROUL HP PENTRU CONFIDENŢIALITATE


  HP s-a angajat în continuare să trimită plângerile nerezolvate privind confidenţialitatea, formulate în legătură cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, către SCUTUL DE CONFIDENŢIALITATE BBB ÎN UE, o organizaţie non-profit care oferă o soluţie alternativă de rezolvare a divergenţelor, cu sediul în Statele Unite şi operată de Council of Better Business Bureaus (Consiliul birourilor pentru afaceri mai bune). Dacă nu primiţi la timp confirmarea înregistrării plângerii sau dacă plângerea nu este abordată în mod satisfăcător, vizitaţi www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/site non-HP pentru informaţii suplimentare şi pentru a înregistra o plângere.


  Dacă plângerea nu este rezolvată prin canalele de mai sus, în anumite circumstanţe limitate aveţi posibilitatea de a invoca arbitrajul obligatoriu înaintea unui Privacy Shield Panel (Juriu pentru scutul de confidenţialitate).


  HP este subiect al puterilor investigatorii şi executorii ale Comisiei federale de comerţ din SUA sau ale oricărui alt organism statutar autorizat din SUA.

  *Companiile HP specifice cu baza în Statele Unite care participă la Cadrul de confidenţialitate UE-SUA cuprind: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; şi Tall Tree Insurance Company.


  BBB online pentru confidenţialitatesite non-HP


  Reguli corporative obligatorii

  HP a stabilit şi un set de reguli corporative obligatorii („RCO”), care au fost aprobate de majoritatea Organismelor de reglementare pentru protecţia datelor din Spaţiul economic european şi Elveţia, în vigoare din luna iunie 2011. Regulile RCO asigură faptul că datele personale din Spaţiul economic european sunt protejate în mod corespunzător atunci când sunt procesate de către oricare dintre entităţile globale ale firmei HP. Transferurile de către HP ale datelor personale din Uniunea Europeană sunt dirijate în conformitate cu regulile RCO aprobate şi cu Clauzele contractuale model aprobate de Autorităţile europene de protecţie a datelor. Informaţii suplimentare despre regulile noastre RCO pot fi găsite aici.


  Reguli transfrontaliere de confidenţialitate pentru regiunea de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC)

  HP a primit Sigiliul de confidenţialitate APEC de la TRUSTe, ceea ce înseamnă că această Declaraţie de confidenţialitate şi practicile noastre au fost examinate referitor la conformitatea cu programul TRUSTe, ce poate fi vizualizat pe pagina de validare disponibilă făcând clic pe sigiliul TRUSTe. Practicile de confidenţialitate ale companiei HP descrise în această Declaraţie sunt în conformitate cu Sistemul de reguli de confidenţialitate transfrontaliere APEC (Cross Border Privacy Rules - „CBPR”), inclusiv transparenţa, responsabilitatea şi opţiunea referitoare la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale. Certificarea CBPR nu acoperă informaţiile care pot fi colectate prin intermediul unui software ce poate fi descărcat de pe platforme ale unor terţe părţi.

  Dacă aveţi o problemă privind confidenţialitatea sau utilizarea datelor şi legată de Certificarea APEC a companiei HP, pe care nu am abordat-o în mod satisfăcător, vă rugăm să contactaţi TRUSTe.


  Certificare de confidenţialitate TRUSTesite non-HP
 •  

  Modul în care utilizăm datele

   

  Colectăm şi utilizăm datele personale pentru a administra relaţia dvs. cu HP şi pentru a vă servi mai bine prin personalizarea experienţei şi a interacţiunii cu dvs. Exemplele privind modalitatea utilizării datelor dvs. cuprind:


  Experienţa la client

  Vă oferim o experienţă perfectă de client, menţinând date de contact şi de înregistrare precise, asigurând clienţilor o asistenţă cuprinzătoare, oferind produse, servicii şi caracteristici care vă pot trezi interesul, precum şi opţiunea de a participa la concursuri şi sondaje. De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a oferi o experienţă adaptată, pentru a personaliza Serviciile şi comunicările pe care le primiţi şi pentru a crea recomandări pe baza modului în care utilizaţi Serviciile HP.


  Asistenţă privind tranzacţiile

  Vă asistăm la finalizarea tranzacţiilor şi comenzilor pentru produsele şi serviciile noastre, administrarea contului pe care îl aveţi, procesarea plăţilor, pregătirea expedierilor şi livrărilor şi facilitarea reparaţiilor şi returnărilor.


  Asistenţă privind produsele şi îmbunătăţirea acestora

  Îmbunătăţim performanţele şi funcţionarea produselor, soluţiile, serviciile şi asistenţa oferită de noi, inclusiv asistenţa în garanţie şi livrarea de actualizări şi alerte firmware şi software la momentul oportun, pentru a asigura funcţionarea continuă a dispozitivului sau serviciului.


  Comunicări administrative

  Comunicăm cu dvs. în privinţa Serviciilor HP. Exemplele de comunicări administrative pot include răspunsuri la întrebările şi solicitările dvs., comunicări legate de finalizarea serviciului sau de garanţie, notificări de rechemare în service din motive de siguranţă sau informări corporative referitoare la fuziuni, achiziţii sau cesionări.


  Securitate

  Menţinem integritatea şi securitatea site-urilor web, a produselor, caracteristicilor şi serviciilor, detectăm şi împiedicăm ameninţări de securitate, fraude sau alte activităţi infracţionale sau dăunătoare care vă pot compromite informaţiile. Când interacţionaţi cu noi, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi solicitarea unei parole şi a unui identificator de utilizator, înainte de a permite accesul la datele dvs. personale. De asemenea, este posibil să avem măsuri suplimentare de securitate, cum ar fi CCTV, pentru a proteja locaţiile noastre fizice.


  Conducerea activităţii comerciale

  Realizăm operaţii comerciale obişnuite, care includ recrutarea, verificarea identităţii, luarea deciziilor privind creditarea dacă solicitaţi un credit, realizarea de cercetări şi analize comerciale, raportarea şi administrarea corporativă, instruirea personalului şi urmărirea obiectivelor de asigurare a calităţii (care pot include monitorizarea sau înregistrarea apelurilor către asistenţa noastră pentru clienţi) şi altele.


  Cercetare şi inovare

  Inovăm oferind noi produse, caracteristici şi servicii, utilizând instrumente de cercetare şi dezvoltare şi încorporând activităţi de analiză a datelor.

  Publicitate

  Furnizăm oferte promoţionale personalizate (în conformitate cu Preferinţele dvs. de confidenţialitate) pe Servicii HP şi pe unele site-uri web partenere selectate (de exemplu, puteţi vedea o reclamă pentru un produs pe un site partener, pe care l-aţi vizualizat recent pe un site HP). Acest lucru poate implica utilizarea Instrumentelor automate de colectare a datelor. De asemenea, este posibil să partajăm unele dintre informaţiile dvs. cu furnizorii de servicii de marketing şi cu reţelele digitale de marketing, pentru a prezenta reclame care s-ar putea să vă intereseze. Pentru a afla mai multe, citiţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.


  Respectarea legislaţiei

  Acţionăm în conformitate cu legile, reglementările, ordinele judecătoreşti, hotărârile de guvern şi de aplicare a legii care sunt în vigoare, pentru a oferi serviciile şi produsele noastre într-un mod adecvat şi pentru a ne proteja pe noi, pe utilizatorii şi pe clienţii noştri şi pentru a rezolva orice divergenţe cu clienţii.


  Consultaţi materialul nostru Matricea de colectare şi utilizare a datelor pentru un ghid de referinţă rapidă privind modul în care utilizăm datele pe care le colectăm.

 •  

  Ce date colectăm

   

  Datele personale sunt acele informaţii care ajută la identificarea dvs. personală sau prin intermediul cărora puteţi fi identificat fie direct, fie indirect. Este posibil să colectăm datele dvs. personale prin utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor HP sau în timpul conversaţiilor sau corespondenţei cu reprezentanţii HP.


  Datele personale pe care le colectăm sunt în funcţie de natura interacţiunii cu noi sau de Serviciile HP pe care le utilizaţi, dar pot include următoarele categorii:


  Informaţii pe care le furnizaţi direct

  • Date de contact – Putem colecta date personale şi/sau date de contact ale firmei, inclusiv prenumele, numele de familie, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi alte informaţii similare de contact.
  • Date de plată – Colectăm datele necesare pentru procesarea plăţilor şi pentru prevenirea fraudelor, incluzând aici numerele cărţilor de credit/debit, numerele codurilor de securitate şi alte informaţii legate de facturare.
  • Date referitoare la cont – Colectăm informaţii precum modul în care aţi cumpărat sau v-aţi înscris la Serviciile HP, tranzacţia dvs., istoricul de facturare şi de asistenţă, Serviciile HP pe care le utilizaţi şi orice alte informaţii în legătură cu contul pe care îl creaţi.
  • Date de localizare – Putem colecta date de localizare geografică atunci când activaţi servicii bazate pe locaţie sau atunci când alegeţi să furnizaţi informaţii în legătură cu locaţia în timpul înregistrării produsului.
  • Date referitoare la acreditări de securitate– Colectăm ID-uri de utilizator, parole, indicii de parole şi alte informaţii de securitate similare, necesare pentru autentificare şi acces la conturile HP.
  • Date demografice – Putem colecta sau obţine de la terţe părţi, anumite date demografice care includ ţara, genul, vârsta, limba preferată, pregătirea generală şi profesia şi date generale referitoare la ocupaţie.
  • Preferinţe – Colectăm informaţii despre preferinţele şi domeniile dvs. de interes, în măsura în care au legătură cu produsele şi serviciile noastre (atât atunci când ne spuneţi care sunt acestea, cât şi atunci când le deducem noi din ceea ce ştim despre dvs.) şi despre modul în care preferaţi să primiţi comunicările din partea noastră.
  • Date din mediile de socializare – Vă putem furniza funcţii pentru mediile sociale, care vă permit să partajaţi informaţii în reţelele sociale la care sunteţi înscris şi să interacţionaţi cu noi pe diverse site-uri ale mediilor sociale. Utilizarea acestor funcţii poate duce la colectarea sau la partajarea informaţiilor despre dumneavoastră, în raport de funcţia respectivă. Vă încurajăm să revizuiţi politicile şi setările de confidenţialitate referitoare la site-urile mediilor sociale pe care le utilizaţi, pentru a vă asigura că aţi înţeles care sunt informaţiile care pot fi colectate, utilizate şi partajate de către acele site-uri.
  • Alte informaţii unice de identificare – Exemplele de alte informaţii unice pe care le putem colecta de la dvs. cuprind numerele de serie ale produselor, informaţii pe care le furnizaţi atunci când interacţionaţi în persoană, online sau prin telefon sau e-mail cu centrele noastre pentru servicii, birourile de asistenţă sau prin alte canale de asistenţă pentru clienţi, răspunsurile dvs. la sondaje şi concursuri pentru clienţi sau informaţiile suplimentare pe care ni le-aţi furnizat pentru a facilita livrarea Serviciilor HP şi pentru a răspunde la întrebările dvs. Dacă solicitaţi un credit urgent, vă putem cere să furnizaţi date personale suplimentare cum ar fi salariul, numărul de identificare emis de autoritatea guvernamentală, informaţii despre contul bancar/fiscal şi alte informaţii (de exemplu, de la agenţiile de raportare a creditelor) în scopul autentificării şi verificării bonităţii la creditare.

  Nu este obligatoriu să partajaţi datele personale pe care le solicităm, totuşi, dacă alegeţi să nu partajaţi informaţiile, în unele cazuri nu vom putea să vă furnizăm Serviciile HP, anumite funcţii specializate şi nu vom putea să răspundem eficient la problemele pe care este posibil să le aveţi.


  Informaţii colectate în mod automat despre utilizarea serviciilor HP


  • Date privind utilizarea produsului – Colectăm date privind utilizarea produsului, cum ar fi numărul de pagini imprimate, modul de imprimare, suporturile utilizate, marca de cerneală sau toner, tipul fişierelor imprimate (.pdf, .jpg, etc), aplicaţia utilizată pentru imprimare (Word, Excel, Adobe Photoshop, etc), dimensiunea fişierelor, marcajul temporal, precum şi gradul de utilizare şi starea altor consumabile din imprimantă. Nu scanăm şi nu colectăm conţinutul niciunui fişier şi nici informaţiile care ar putea fi afişate de o aplicaţie.
  • Date despre dispozitiv – Colectăm informaţii despre computer, imprimantă şi/sau dispozitiv, cum ar fi sistemul de operare, dimensiunea memoriei, regiunea, limba, fusul orar, numărul modelului, data primei porniri, vechimea dispozitivului, data de fabricaţie a dispozitivului, versiunea de browser, producătorul computerului, portul conexiunii, starea garanţiei, identificatorii unici ai dispozitivului, identificatorii pentru reclamă şi informaţii tehnice suplimentare care diferă în funcţie de produs.
  • Date despre aplicaţii – Colectăm informaţii referitoare la aplicaţiile HP, cum ar fi locaţia, limba, versiunile de software, opţiunile de partajare a datelor şi detalii privind actualizările.
  • Date privind funcţionarea – Evenimente la imprimare, caracteristici şi alerte utilizate, cum ar fi avertizările pentru „Nivel scăzut de cerneală”, utilizarea cartoanelor foto, faxului, scanerului, serverului web integrat şi informaţii tehnice suplimentare care diferă în funcţie de produs.
  • Date privind navigarea pe site-uri web – Colectăm informaţii despre vizitele pe care le faceţi şi despre activitatea pe care o aveţi pe site-urile web ale HP, despre aplicaţii şi site-uri web „powered by” o altă companie în numele nostru, inclusiv conţinutul (şi orice reclame) pe care le vizualizaţi şi cu care interacţionaţi, adresa site-ului web de la care aţi venit şi alte acţiuni de rutină în fluxul de clicuri (cum ar fi paginile pe care le vizualizaţi, linkurile pe care faceţi clic sau ce articole aţi adăugat în coşul propriu de cumpărături). Unele dintre aceste informaţii sunt colectate utilizând Instrumentele noastre de colectare automată a datelor, care includ module cookie, semnalizatoare web şi linkuri web încorporate. Pentru a afla mai multe, citiţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.
  • Date anonime sau agregate – Putem colecta răspunsuri anonime la sondaje sau informaţii anonime şi agregate despre modul în care sunt utilizate Serviciile HP. În cursul operaţiunilor noastre este posibil să aplicăm şi un proces de anulare a posibilităţii de identificare sau o pseudo-anonimizare asupra datelor dvs., pentru a face în mod rezonabil improbabilă identificarea dumneavoastră prin utilizarea acelor date cu tehnologia disponibilă.

  Informaţii din surse de la terţi


  De asemenea, putem achiziţiona date de la terţe surse pe care le considerăm credibile şi care sunt fie disponibile în mod public, fie sunt disponibile în baza unui contract comercial. Astfel de informaţii pot include date personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, preferinţele, domeniile de interes şi anumite date demografice. De exemplu, datele personale pot fi colectate atunci când accesaţi aplicaţiile noastre prin conectări la mediile sociale (de exemplu, conectându-vă la aplicaţiile noastre prin utilizarea acreditărilor dvs. la Facebook sau la un alt mediu de socializare). Detaliile de bază pe care le primim pot depinde de setările de confidenţialitate ale contului dvs. la reţeaua socială. În plus, dacă achiziţionaţi Servicii HP de la un partener HP, putem primi anumite informaţii despre achiziţia pe care aţi făcut-o de la acel partener. Dacă este cazul, mai putem primi informaţii şi de la agenţiile anti-fraudă sau de la agenţiile de raportare a creditelor, în legătură cu analizele de creditare.


  Pentru a furniza anumite Servicii HP la nivel de întreprindere, datele de contact ale firmei dvs. pot fi furnizate către HP de o entitate desemnată din cadrul firmei sau întreprinderii dvs. (cum ar fi un membru al departamentului IT). Acolo unde este necesar, putem să utilizăm şi informaţii furnizate de dvs. sau de angajatorul dvs., împreună cu informaţiile de la surse disponibile în mod public şi de la alte surse online şi offline, pentru a realiza verificări preventive rezonabile asupra persoanelor de contact din firmă ca parte a programului nostru de conformare anti-corupţie.


  De asemenea, primim date fără caracter personal, cum ar fi datele demografice/de profil agregate sau care au anulată posibilitatea de identificare, de la terţe surse precum companii specializate în furnizarea de date, analize şi software ca serviciu pentru întreprinderi.


  Pentru a asigura acurateţea datelor şi a vă oferi o experienţă de client superioară prin furnizarea de servicii, conţinut, marketing şi publicitate personalizate mai bine, este posibil să legăm sau să combinăm informaţiile pe care le colectăm din diversele surse descrise mai sus. De exemplu, putem compara informaţiile geografice achiziţionate de la surse comerciale cu adresa IP colectată de Instrumentele de colectare automată a datelor pentru a deduce zona geografică generală în care vă aflaţi. De asemenea, informaţiile pot fi legate prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un modul cookie sau un număr de cont.

 •  

  Intimitate pentru copii

   

  HP nu recurge în cunoştinţă de cauză la culegerea de informaţii de la copii, aşa cum este definită de legislaţia locală, şi nu îşi îndreaptă către copii site-urile web sau aplicaţiile pentru mobile.

 •  

  Cum păstrăm în siguranţă datele dvs.

   

  Pentru a împiedica accesul neautorizat sau divulgarea şi pentru a asigura utilizarea adecvată a informaţiilor dvs., utilizăm proceduri rezonabile şi adecvate, fizice, tehnice şi administrative, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm şi le procesăm. HP reţine datele în conformitate cu sau după cum este permis prin lege şi atâta timp cât datele au un scop recunoscut ca fiind legal.


  Când se face colectarea, transferarea sau stocarea informaţiilor sensibile, cum ar fi informaţiile de ordin financiar, utilizăm o diversitate de tehnologii şi proceduri suplimentare de securitate, pentru a ajuta la protejarea datelor dvs. personale faţă de accesul, utilizarea sau dezvăluirea lor neautorizată. Când transmitem informaţii cu grad ridicat de confidenţialitate (cum ar fi numărul cardului de credit sau parola) prin Internet, asigurăm protejarea acestora prin utilizarea criptării, de exemplu, cu versiuni recente ale protocolului TLS (Transport Layer Security - Securitatea nivelului de transport).


  În cadrul activităţii de prelucrare a plăţilor în timp real, noi suntem abonaţi la servicii de prevenire a fraudelor. Acest serviciu ne oferă un nivel suplimentar de securitate împotriva fraudelor cu cărţi de credit şi de protejare a datelor dvs. financiare.

 •  

  Cum partajăm noi datele

   

  Vom partaja datele dvs. personale numai după cum urmează:


  Partajarea cu companiile HP


  Putem să transferăm datele dvs. personale către alte entităţi HP din Statele Unite şi din întreaga lume, pentru scopurile evidenţiate în această Declaraţie de confidenţialitate. Pentru a vă asigura că datele dvs. personale sunt securizate şi ca parte a participării noastre la Regulile transfrontaliere de confidenţialitate pentru zona APEC, Regulile corporative obligatorii (RCO) şi programele Scutului de confidenţialitate, entităţile HP sunt obligate prin contract să se conformeze cerinţelor noastre privind confidenţialitatea. Mai mult, directivele noastre privind confidenţialitatea sunt comunicate angajaţilor HP anual, ca parte a instruirii noastre obligatorii în Integritatea la HP.


  Prin accesarea site-urilor noastre web, înregistrarea unui produs sau pentru un serviciu, crearea unui cont sau furnizarea într-un alt mod a datelor dvs. personale, vă daţi acordul privind transferul datelor personale în toată reţeaua globală HP de entităţi, pe baza programelor internaţionale declarate mai sus.


  Partajarea cu furnizorii de servicii


  Angajăm furnizori de servicii să administreze sau să asiste în numele nostru anumite aspecte ale operaţiilor noastre comerciale. Aceşti furnizori de servicii pot fi situaţi în Statele Unite sau în alte locaţii pe plan global şi pot furniza servicii precum servicii de procesare a cărţilor de credit şi de gestionare a fraudelor, asistenţă pentru clienţi, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conţinutului, activităţi de publicitate şi marketing (inclusiv publicitate digitală şi personalizată), servicii IT, furnizarea de servicii pentru e-mail, găzduire de date, ajutor în direct, colectarea şi administrarea creanţelor sau asistenţă pentru site-urile web HP. Furnizorii noştri de servicii sunt obligaţi prin contract să protejeze orice date personale pe care le primesc de la noi şi li se interzice să utilizeze datele personale în alt scop decât efectuarea serviciilor în modul indicat de HP. De asemenea, luăm măsuri pentru a furniza protecţie adecvată pentru orice transfer de date personale, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.


  Tranzacţii corporative


  Pot apărea circumstanţe în care, din motive strategice sau din alte motive comerciale, HP decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze în alt fel activităţile. În astfel de tranzacţii, este posibil să dezvăluim sau să transferăm datele dvs. personale către cumpărătorii potenţiali sau efectivi sau să primim date personale de la vânzători. Practica noastră este să cerem protecţie adecvată pentru datele dvs. personale în aceste tipuri de tranzacţii.


  Respectarea legislaţiei


  Este posibil să partajăm datele dvs. personale atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia: (i) să răspundem la solicitările autorizate pentru informaţii din partea agenţiilor, autorităţilor de reglementare, tribunalelor şi a altor autorităţi publice de aplicare a legii, inclusiv pentru a îndeplini cerinţele de securitate naţională sau alte cerinţe în aplicarea legii; (ii) să ne conformăm unei legi, reglementări, citaţii sau unui ordin judiciar; (iii) să investigăm şi să sprijinim împiedicarea ameninţărilor de securitate, fraudei sau a unei alte activităţi infracţionale sau dăunătoare; (iv) să impunem/protejăm drepturile şi proprietăţile companiei HP sau ale filialelor sale; sau (v) să protejăm drepturile sau siguranţa personală pentru compania HP, angajaţii noştri şi terţele părţi în privinţa sau în utilizarea proprietăţii HP, atunci când este permis şi pe linia cerinţelor legislaţiei aplicabile.


  Partajarea cu alte terţe părţi


  De asemenea, putem partaja datele dvs. personale cu: (i) agenţiile de raportare a creditelor şi cu cele anti-fraudă; (ii) agenţiile de colectare a creanţelor (pentru datorii mari către noi); (iii) furnizorii de asigurări, dacă aţi cumpărat o poliţă de asigurare prin noi (de exemplu, Pachete de asistenţă); sau (iv) alte terţe părţi, cum sunt partenerii canalului nostru comercial, cu notificare şi consimţământ adecvat. Dacă alegeţi să furnizaţi date personale către alte companii, acele date personale vor fi tratate în conformitate cu politica de confidenţialitate a acelor companii, care poate fi diferită de politicile şi practicile companiei HP


  Consultaţi materialul nostru Matricea de colectare şi utilizare a datelor, pentru detalii privind modul în care partajăm datele dvs.

 •  

  Alegerea preferinţelor dvs. de confidenţialitate

   

  Aveţi opţiunea de a vă abona la comunicări din partea noastră în legătură cu anumite Servicii HP. De asemenea, aveţi posibilitatea să optaţi pentru primirea unor comunicări HP de ordin general şi puteţi să selectaţi modul în care sunt livrate acele comunicări – de exemplu, prin poştă, e-mail, telefon, fax, dispozitiv mobil sau online.

  Puteţi să selectaţi sau să modificaţi opţiunile referitoare la primirea unor comunicări de ordin general sau în cadrul unui abonament, la punctul de colectare a datelor sau utilizând alte metode, care sunt descrise în secţiunile care urmează. Aceste opţiuni nu se aplică la comunicările care sunt în primul rând pentru administrarea finalizării comenzilor, contracte, asistenţă, avertizări referitoare la siguranţa produselor, actualizări pentru drivere sau alte notificări administrative şi tranzacţionale, acolo unde în esenţă scopul principal al acestor comunicări nu este cel de promovare.


  Comunicări referitoare la abonament


  Comunicările referitoare la abonament cuprind buletine informative prin e-mail, actualizări de software etc., care pot fi solicitate în mod expres de către dumneavoastră sau pe care aţi consimţit să le primiţi. După ce solicitaţi astfel de comunicări, puteţi anula opţiunea pentru primirea lor utilizând una dintre următoarele metode:


  • Selectaţi linkul „Anulare opţiune” sau „Încetare abonament” din e-mail sau urmaţi instrucţiunile incluse în toate comunicările prin e-mail livrate pe bază de abonament.
  • Pentru anularea abonării la mesaje livrate către dispozitive mobile, răspundeţi la mesaj prin cuvintele „STOP” sau „END”.
  • Reveniţi la site-ul web prin care v-aţi înregistrat iniţial preferinţele şi urmaţi instrucţiunile de anulare. Puteţi accesa multe abonamente HP la site-ul web Opţiunea abonatului.
  • Contactaţi funcţionarul nostru care se ocupă de protecţia datelor, prin intermediul Biroului de confidenţialitate HP. Nu uitaţi să furnizaţi numele, informaţiile de contact şi anumite informaţii relevante despre abonamentele HP sau despre materialele de marketing pe care nu mai doriţi să le primiţi.


  Comunicări de ordin general


  Comunicările noastre de ordin general oferă informaţii despre produse, servicii şi/sau asistenţă. Acestea pot include informaţii despre produse sau servicii noi, oferte speciale, conţinut personalizat, publicitate orientată sau invitaţii de a participa la cercetarea pieţei sau la sondaje privind conformitatea.


  Adesea veţi putea să utilizaţi HP Passport pentru a indica dacă doriţi să primiţi comunicări de ordin general de la HP. HP Passport este un serviciu de conectare unică şi care vă permite să vă înregistraţi la site-urile web care au activat HP Passport, utilizând un singur identificator de utilizator şi o singură parolă, la alegerea dvs. HP Passport utilizează module cookie pentru a stoca datele personale de bază în ceea ce vă priveşte, astfel că nu va trebui să le introduceţi din nou atunci când reveniţi ulterior la unul dintre multele site-uri web ale HP. De asemenea, HP Passport vă permite să setaţi preferinţele pentru confidenţialitate care se vor aplica la site-urile web ale HP, la e-mail, la navigarea online şi la alte vehicule de comunicare care utilizează HP Passport.


  Dacă nu puteţi să utilizaţi HP Passport, puteţi anula opţiunea pentru primirea acestor comunicări de ordin general utilizând una dintre următoarele metode:


  • Selectaţi linkul „Anulare opţiune” sau „Încetare abonament” din e-mail sau urmaţi instrucţiunile incluse în toate comunicările prin e-mail.
  • Pentru anularea abonării la mesaje livrate către dispozitive mobile, răspundeţi la mesaj prin cuvintele „STOP” sau „END”.
  • Scrieţi la Biroul de confidenţialitate HP. Nu uitaţi să furnizaţi numele, informaţiile de contact şi anumite informaţii relevante despre preferinţele privind confidenţialitatea.

  Reclame şi oferte HP pe site-uri web ale unor terţe părţi


  HP are contracte cu furnizorii de servicii pentru a plasa reclame pe site-urile web deţinute de terţe părţi. Uneori acest lucru poate fi realizat prin partajarea unor date personale, aşa cum s-a descris în secţiunea despre Module cookie pentru publicitate la terţe părţi şi Module cookie pentru mediile sociale.


  În plus, utilizăm şi putem permite reţelelor de publicitate şi altor terţe părţi să utilizeze module cookie şi alte Instrumente de colectare automată a datelor, pentru a determina modul în care interacţionaţi cu site-urile web, comunicările şi serviciile de la noi şi cu site-urile web partenere selectate şi pentru a identifica domeniile dvs. de interes, pentru a crea profiluri şi segmente de interes cu scopul a furniza publicitate care este cea mai relevantă şi mai utilă pentru dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.

  Setări Cookie


 •  

  Cum utilizăm Instrumentele de colectare automată a datelor

   

  Utilizăm şi permitem unor anumite companii să utilizeze module cookie, semnalizatoare web şi alte tehnologii similare (per ansamblu, „Instrumente de colectare automată a datelor”) în Serviciile noastre HP. Facem acest lucru pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile HP; pentru a vă îmbunătăţi experienţa ca utilizator şi a vă oferi caracteristici şi conţinut personalizate; pentru a optimiza activităţile noastre de publicitate şi marketing; pentru a permite unor terţe companii de publicitate să ne asiste în furnizarea de reclame specifice domeniilor dvs. de interes pe Internet. Faceţi clic aici pentru a vedea Opţiunile dvs. referitoare la Instrumentele de colectare automată a datelor.


  Puteţi găsi mai multe informaţii despre Instrumentele de colectare automată a datelor la: www.allaboutcookies.org.


  Utilizarea de către noi a modulelor cookie


  Modulele cookie sunt fişiere text care conţin mici cantităţi de informaţii care sunt descărcate pe dispozitivul dvs. sau, mai tehnic spus, în browserul pe care îl utilizaţi pe acel dispozitiv, atunci când vizitaţi un site. Entitatea care plasează module cookie în browser poate citi apoi informaţiile din acel cookie pe care l-a setat. Modulele cookie sunt îndeobşte clasificate fie ca „module cookie de sesiune”, care nu rămân pe dispozitiv după ce închideţi browserul, fie ca „module cookie persistente”, care în mod obişnuit vor rămâne pe dispozitivul dvs. până când le ştergeţi sau expiră.


  Diverse module cookie sunt utilizate pentru a efectua diverse funcţii pe care le explicăm mai jos:

  • Utilizăm module cookie care sunt esenţiale: Unele module cookie sunt esenţiale pentru a vă permite să vă deplasaţi pe site-urile noastre web şi să utilizaţi caracteristicile acestora, cum ar fi accesarea regiunilor securizate ale site-ului web. Fără aceste module cookie, nu putem activa conţinut adecvat în funcţie de tipul de dispozitiv pe care îl utilizaţi.
  • Utilizăm module cookie pentru a memora selectările pe care le faceţi: Aceste module cookie ne permit să memorăm opţiunile pe care le faceţi pe site-urile noastre web (cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflaţi) şi să vă oferim caracteristici îmbunătăţite, nuanţat personalizate. De asemenea, aceste module cookie pot fi utilizate pentru a memora opţiunile pe care le-aţi făcut pentru dimensiunea textului, fonturi şi pentru alte componente din paginile web pe care le puteţi particulariza. Ele mai pot fi utilizate şi pentru a furniza servicii pe care le-aţi cerut, cum ar fi urmărirea unui videoclip sau comentarea pe un blog. Informaţiile pe care le colectează aceste module cookie pot fi făcute anonime şi ele nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web.
  • Utilizăm module cookie pentru a vă personaliza experienţa: Mai utilizăm module cookie şi pentru a schimba modul în care se comportă sau arată site-urile noastre web, pentru a vă personaliza experienţa pe baza informaţiilor pe care le deducem din comportamentul pe care îl aveţi pe site-urile noastre web sau a informaţiilor pe care le ştim deja despre dumneavoastră deoarece, de exemplu, sunteţi un client înregistrat. Aceste module cookie pot fi utilizate pentru a adapta serviciile pe care le primiţi din partea noastră sau conţinutul, aspectul şi stilul oferite dumneavoastră în cadrul sesiunilor ulterioare pe site-urile noastre web. De exemplu, dacă personalizaţi pagini web sau vă înregistraţi pentru produse sau servicii, un modul cookie ajută serverul paginii noastre web să regăsească informaţiile dvs. specifice. La următoarea vizită a site-urilor noastre web, informaţiile furnizate anterior pot fi regăsite, astfel că puteţi cu uşurinţă să utilizaţi acele caracteristici ale site-ului web pentru care aţi optat anterior. Dacă utilizaţi mai mult de un dispozitiv sau un computer în mod regulat, putem lega împreună modulele cookie, astfel că veţi primi în continuare o experienţă online personalizată. De asemenea, putem personaliza informaţiile pe care le vedeţi, pe baza a ceea ce ştim deja despre dumneavoastră, astfel că veţi pierde mai puţin timp căutând anumite lucruri. Prin utilizarea modulelor cookie, fiecare vizitator al site-ului nostru poate avea o experienţă web unică pentru el.
  • Utilizăm module cookie pentru obiective de performanţă şi de analiză: Utilizăm propriile module cookie şi/sau module cookie de la terţi, precum şi alţi identificatori (cum ar fi semnalizatoarele web) pentru a vedea modul în care utilizaţi site-urile web şi serviciile de la noi, pentru a îmbunătăţi performanţele acestora şi pentru a le dezvolta în conformitate cu preferinţele clienţilor şi vizitatorilor noştri. De exemplu, modulele cookie şi semnalizatoarele web pot fi utilizate pentru: a testa diverse modele şi pentru a ne asigura că menţinem un aspect şi un stil consecvent pe toate site-urile noastre web; a urmări şi a furniza analiza tendinţelor privind modul în care utilizatorii noştri interacţionează cu site-urile web şi comunicările noastre; a urmări erorile şi a măsura eficacitatea campaniilor noastre promoţionale. Utilizăm Google Analytics, rulat de Google Inc., de exemplu, pentru a urmări utilizarea şi activitatea pe site-urile web.
   Datele colectate vor fi în general agregate, pentru a furniza tendinţe şi tipare de utilizare pentru analiza afacerilor, pentru îmbunătăţirea site-urilor/platformelor şi pentru măsurători de performanţă. Modulele noastre cookie sau analiza rezultată pot fi partajate şi cu partenerii noştri de afaceri. Tipurile de informaţii pe care le colectăm cuprind: câţi vizitatori accesează site-urile noastre web, câţi clienţi se conectează, când au făcut vizita, cât timp şi în ce zone din site-urile web şi serviciile noastre, dar în general acestea nu sunt utilizate pentru a vă identifica în mod individual. De asemenea, putem să primim informaţii similare despre vizitatorii site-urilor web ale partenerilor noştri.
  • Utilizăm module cookie care au drept scop publicitatea orientată: De asemenea, permitem furnizorilor de date să utilizeze module cookie sau alte Instrumente de colectare automată a datelor în Serviciile HP, pentru a ne ajuta să livrăm propriul conţinut şi propria publicitate şi să măsurăm eficacitatea campaniilor noastre de publicitate. Aceste module cookie pot reflecta date demografice sau alte date care au anulată posibilitatea de identificare, legate de datele pe care ni le-aţi remis în mod voluntar (de exemplu, adresa dvs. de e-mail) şi pe care le putem partaja cu furnizorii de date numai în formă indexată, neinteligibilă pentru om. Dacă sunteţi un utilizator înregistrat, informaţiile colectate de pe site-urile noastre web nu sunt anonime şi putem să utilizăm aceste informaţii împreună cu alte informaţii pe care le ştim sau pe care le deducem despre dumneavoastră, inclusiv preferinţele dvs., pentru a adapta conţinutul, serviciile, publicitatea şi ofertele pentru dumneavoastră. Aveţi posibilitatea să anulaţi pe site-ul nostru web opţiunea pentru primirea de publicitate în funcţie de domeniul de interes, prin blocarea acestor module cookie aşa cum este descris în Opţiunile dvs. referitoare la Instrumentele de colectare automată a datelor. Citiţi mai jos şi despre modulele cookie pentru publicitate, care sunt utilizate de terţi.

  Module cookie pentru publicitate de la terţe părţi şi Module cookie pentru mediile sociale

  Permitem agenţilor de publicitate şi altor terţe părţi (cum ar fi anumiţi parteneri de vânzări cu amănuntul) să plaseze module cookie pe site-urile noastre web, care să le permită să vă prezinte reclame atât pe, cât şi în afara site-urilor web ale HP, care sunt cele mai relevante şi mai utile pentru dumneavoastră. Am putea utiliza etichete pentru marketing de reorientare (de exemplu, Google şi Bluekai) pentru a permite partenerilor noştri de vânzări cu amănuntul să facă publicitate pentru produsele de care v-aţi interesat pe site-ul nostru. Cu toate acestea, nu partajăm niciun fel de informaţii cu aceşti agenţi de publicitate şi terţe părţi, care ar putea conduce în mod direct la identificarea dvs. Aceşti agenţi de publicitate şi alte terţe părţi (inclusiv reţelele de publicitate, companiile furnizoare de publicitate şi alţi furnizori de servicii pe care îi pot utiliza) pot presupune că utilizatorii care interacţionează cu sau fac clic pe o reclamă sau un conţinut personalizat, sunt parte a grupului către care este direcţionată reclama sau conţinutul.


  Puteţi afla mai multe despre unii dintre partenerii noştri de publicitate în funcţie de domeniul de interes, vizitând aceste site-uri web:


  Reţineţi că cele de mai sus nu constituie o listă exhaustivă, iar lista poate fi actualizată de noi din timp în timp.


  Partajarea altor informaţii cu agenţii de publicitate


  Am putea, de asemenea, să transferăm informaţii despre dumneavoastră către furnizorii de tehnologie pentru publicitate, astfel ca aceştia să vă poată recunoaşte dispozitivele şi să vă livreze conţinut şi reclame în funcţie de domeniul de interes. Informaţiile pot include numele dvs., adresa poştală, adresa de e-mail, ID-ul dispozitivului sau un alt identificator în formă criptată. Furnizorii pot procesa informaţiile în formă indexată sau fără posibilitate de identificare. Aceşti furnizori pot colecta de la dumneavoastră informaţii suplimentare, cum ar fi adresa IP şi informaţii despre browser sau despre sistemul de operare; pot combina informaţiile despre dumneavoastră cu informaţiile de la alte companii din cooperativele de partajare a datelor în care participăm; şi pot plasa sau recunoaşte propriul cookie unic în browserul dvs. Aceste module cookie pot conţine date demografice sau alte date într-o formă fără posibilitate de identificare.


  Modulele cookie pot fi utilizate şi atunci când partajaţi informaţii utilizând un buton de partajare în mediile sociale de pe site-uri web. Reţeaua socială va înregistra faptul că aţi făcut acest lucru. Aceste informaţii pot fi legate la activităţi de orientare/publicitate. Tipurile de module cookie utilizate de aceste terţe părţi şi modurile în care acestea utilizează informaţiile generate de ele vor fi guvernate de politicile de confidenţialitate ale acelor companii. Pentru informaţii privind modul de anulare a opţiunii pentru publicitate orientată, consultaţi site-urile web de mai sus pentru detalii suplimentare sau accesaţi Opţiunile dvs. referitoare la Colectarea automată a datelor şi Urmărirea online.

  3

  Alte instrumente de colectare automată a datelor


  Semnalizatoare web
  Am putea utiliza şi permite anumitor terţe părţi să utilizeze semnalizatoare web (de obicei în combinaţie cu module cookie) pentru a compila informaţiile despre utilizarea site-ului şi interacţiunea dvs. cu comunicările prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a măsura performanţele şi pentru a furniza conţinut şi reclame care sunt mai relevante pentru dumneavoastră. Un semnalizator web (numit şi defect web sau GIF transparent) este în mod obişnuit o imagine grafică transparentă (de obicei 1 pixel x 1 pixel) care poate fi înglobată în conţinut, videoclipuri şi mesaje de e-mail online şi poate permite unui server să citească anumite tipuri de informaţii de pe dispozitivul dvs., să ştie când aţi vizualizat un anume conţinut sau un anume mesaj de e-mail, să determine data şi ora când aţi vizualizat semnalizatorul şi adresa IP a dispozitivului dvs. De exemplu, putem include semnalizatoare web în mesajele de e-mail promoţionale sau în buletinele informative, pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise sau s-a acţionat asupra lor şi dacă instrumentele noastre de corespondenţă funcţionează corect.


  Linkuri web încorporate
  Mesajele de e-mail de la HP, tastele pentru Internet preconfigurate de HP şi pictogramele promoţionale preinstalate pe desktop, utilizează deseori linkuri proiectate să vă conducă la o zonă relevantă pe web, după redirecţionarea prin intermediul serverelor HP. Sistemul de redirecţionare permite companiei HP să modifice adresa URL de destinaţie a acestor linkuri, dacă este necesar, şi să determine eficacitatea iniţiativelor noastre de marketing. În mesajele de e-mail, astfel de linkuri web mai pot să permită companiei HP să determine dacă aţi făcut clic pe un link dintr-un mesaj de e-mail, iar aceste informaţii despre interacţiune pot fi legate de identitatea dvs. ca persoană.

 •  

  Opţiunile dvs. referitoare la Colectarea automată a datelor şi Urmărirea online

   

  Unde este cazul, vă solicităm consimţământul de a utiliza module cookie şi alte Instrumente de colectare automată a datelor, care stochează sau accesează informaţii pe dispozitivul dvs.


  Module cookie


  Dacă nu doriţi să permiteţi modulele cookie sau dacă doriţi să permiteţi numai anumite module cookie, consultaţi setările din browserul dvs. De asemenea, puteţi să utilizaţi setările din browser pentru a vă retrage oricând consimţământul pentru utilizarea de către noi a modulelor cookie şi pentru a şterge modulele cookie care au fost deja setate. Meniul de ajutor din browserul dvs. sau site-ul web www.allaboutcookies.org conţine informaţii cuprinzătoare despre procesul de retragere a consimţământului din diverse browsere.

  Reţineţi că prin dezactivarea anumitor categorii de module cookie, este posibil să fiţi împiedicat să accesaţi unele caracteristici de pe site-urile noastre sau ca un anumit conţinut sau funcţionalitate să nu vă fie disponibile.


  Pentru a anula opţiunea pentru urmărire prin Google Analytics pe site-urile noastre web, vizitaţi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană şi doriţi să anulaţi opţiunea pentru modulele cookie de la terţe părţi care se referă la reclame bazate pe domeniul de interes, accesaţi www.youronlinechoices.eu.


  În Statele Unite şi Canada, respectăm standardele din domeniu (Digital Advertising Alliance) referitoare la publicitatea bazată pe domeniul de interes. Pentru a afla mai multe despre opţiunile de publicitate dacă vă aflaţi în Statele Unite faceţi clic aici, iar dacă sunteţi în Canada faceţi clic aici. În Statele Unite, Network Advertising Initiative oferă şi o modalitate de a retrage consimţământul pentru un număr de module cookie pentru publicitate. Vizitaţi www.networkadvertising.org pentru a afla mai multe. Reţineţi că retragerea consimţământului nu înseamnă că nu veţi mai primi niciodată reclame online. Înseamnă doar că acea companie sau companiile pentru care aţi retras consimţământul, nu vă vor mai livra reclame bazate pe preferinţele dvs. web şi pe tiparele dvs. de utilizare.


  Unele browsere web mai noi încorporează caracteristicile „Fără urmărire”. În prezent, nu există niciun standard în domeniu pentru tratarea solicitărilor „Fără urmărire”, de aceea, în acest moment este posibil ca site-urile noastre să nu răspundă la solicitările „Fără urmărire” sau la anteturile din aceste browsere.

  Dacă aveţi întrebări privind utilizarea de către noi a modulelor cookie, puteţi contacta Biroul de confidenţialitate HP.


  Semnalizatoare web


  Deoarece semnalizatoarele web sunt la fel cu orice altă solicitare de conţinut inclusă în formula unei pagini web, nu le puteţi anula sau refuza. Cu toate acestea, puteţi să dezactivaţi semnalizatoarele web din mesajele de e-mail, nedescărcând imaginile conţinute în mesajele pe care le primiţi (această caracteristică diferă în funcţie de software-ul de e-mail utilizat pe computerul personal). Totuşi, această procedură nu duce întotdeauna la dezactivarea unui semnalizator web sau a altor Instrumente de colectare automată a datelor din mesajul de e-mail, din cauza capacităţilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi informaţiile oferite de software-ul de e-mail sau de furnizorul de servicii. De asemenea, semnalizatoarele web pot fi făcute ineficace în unele circumstanţe, prin anularea consimţământului pentru module cookie sau prin modificarea setărilor pentru module cookie din browserul dvs.


  Linkuri web încorporate


  Dacă nu doriţi să colectăm informaţii despre linkurile pe care faceţi clic, aveţi posibilitatea să:

  • schimbaţi opţiunea privind modul în care primiţi comunicările de la noi (adică, să alegeţi pentru mesaje o versiune bazată pe text, acolo unde este disponibilă) sau să nu faceţi clic pe linkurile din mesajele de e-mail pe care vi le trimitem;
  • ştergeţi pictogramele promoţionale care sunt preinstalate de HP pe desktop sau să nu faceţi clic pe ele;
  • reconfiguraţi tastele dedicate pentru Internet pe anumite modele de PC, pentru a lansa la alegere o adresă URL de destinaţie utilizând instrucţiunile furnizate odată cu PC-ul.
 •  

  Exercitarea drepturilor dvs. şi modul în care ne puteţi contacta

   

  Aveţi dreptul să accesaţi orice date personale pe care ni le-aţi furnizat sau pe cele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră. În plus, aveţi dreptul să vă retrageţi orice consimţământ acordat anterior sau să solicitaţi corectarea, îndreptarea, restrângerea, anonimizarea sau ştergerea datelor dvs. personale şi de a solicita o explicaţie privind procesarea acestora. În anumite cazuri, solicitarea dvs. poate fi refuzată în baza unei excepţii legitime, cum ar fi acolo unde punerea la dispoziţie a informaţiilor ar putea dezvălui date personale referitoare la o altă persoană sau acolo unde suntem împiedicaţi din punct de vedere legal să dezvăluim astfel de informaţii.


  Contactaţi-ne


  Apreciem feedbackul dvs. Dacă aveţi întrebări sau nedumeriri în legătură cu Declaraţia noastră de confidenţialitate, cu colectarea şi utilizarea datelor dvs. sau cu o posibilă încălcare a legislaţiei locale privind confidenţialitatea, puteţi să ne contactaţi prin e-mail la Biroul de confidenţialitate HP sau să ne scrieţi la adresa potrivită de mai jos:


  UE
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  Franţa


  MEXIC
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ÎN RESTUL LUMII
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  SUA


  Toate comunicările vor fi considerate confidenţiale şi tratate ca atare. La primirea comunicării, reprezentantul nostru vă va contacta într-un interval de timp rezonabil pentru a răspunde la întrebările şi nedumeririle dvs. Ţelul nostru este să ne asigurăm că nedumeririle dvs. sunt rezolvate într-un mod adecvat şi la timp.


  Dacă nu primiţi o rezolvare care să vă satisfacă, aveţi dreptul să contactaţi autoritatea locală de supraveghere privind confidenţialitatea datelor sau să căutaţi o soluţie prin intermediul unui tribunal, dacă dumneavoastră consideraţi că drepturile v-au fost încălcate. Pentru întrebări, nedumeriri sau plângeri în legătură cu participarea noastră la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, vă rugăm să citiţi despre participarea noastră la Programele internaţionale de confidenţialitate.

 •  

  Modificări la Declaraţia noastră de confidenţialitate

   

  Dacă modificăm Declaraţia noastră de confidenţialitate, vom posta aici declaraţia revizuită, având actualizată data revizuirii. Dacă efectuăm modificări semnificative la Declaraţia noastră de confidenţialitate, care schimbă în mod esenţial practicile noastre referitoare la confidenţialitate, vă putem anunţa şi prin alte mijloace, cum ar fi trimiterea unui mesaj de e-mail sau postarea unui anunţ pe site-ul web al corporaţiei noastre şi/sau pe paginile mediilor sociale, înainte ca modificările să intre în vigoare. Această Declaraţie de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată în octombrie 2016.

Linkuri referitoare la Confidenţialitate :