0

Site-ul companiei Hewlett-Packard - Termeni de utilizare şi restricţii legale

ATENŢIE: CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE („TERMENI”) ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB („SITE”). UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ AŢI CITIT ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, NU AVEŢI PERMISIUNEA DE A UTILIZA ACEST SITE. ACEŞTI TERMENI REGLEMENTEAZĂ MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA SITE-UL, ORICE CONŢINUT (DE EXEMPLU, TEXTE, DATE, INFORMAŢII, GRAFICĂ SAU FOTOGRAFII) PUS LA DISPOZIŢIE DE COMPANIA HEWLETT-PACKARD ŞI FILIALELE SALE (DENUMITE ÎMPREUNĂ „HP”) PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE (DENUMITE ÎMPREUNĂ „MATERIALE”) ŞI ORICE SERVICII PUSE LA DISPOZIŢIE DE HP PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI (DENUMITE ÎMPREUNĂ „SERVICII”). ÎN CADRUL ACESTOR TERMENI, REFERIRILE LA SITE-URI, MATERIALE ŞI SERVICII SE FAC UTILIZÂND TERMENUL COLECTIV „SITE-URILE WEB HP”.

1

Utilizarea Site-urilor Web HP

Cu excepţia celor stipulate în „Alte acorduri; software, servicii sau acces” de mai jos, HP vă permite să utilizaţi Site-urile Web HP numai în scopuri personale, necomerciale. Utilizarea Site-urilor Web HP pentru orice scop public sau comercial (inclusiv, fără a se limita la acestea, pe un alt site sau printr-un mediu de computer aflat în reţea) este strict interzisă. În cazul în care realizaţi copii ale Materialelor, trebuie să includeţi pe aceste copii toate notele privind drepturile de autor sau de proprietate conţinute de Materialele originale. Nu aveţi dreptul de a modifica, afişa în mod public, prezenta în public sau distribui Materialele. Conform relaţiilor dintre dvs. şi HP, HP este proprietarul Site-urilor Web HP. Site-urile Web HP sunt protejate de legile dreptului de autor din Statele Unite şi de cele internaţionale. Orice utilizare nepermisă a Site-urilor Web HP poate încălca legile privind dreptul de autor, mărcile comerciale şi alte legi.


2

Accesarea

Obţinerea şi întreţinerea totalităţii echipamentului şi serviciilor necesare accesării şi utilizării Site-urilor Web HP şi plata tuturor taxelor pentru acestea sunt responsabilitatea dvs. În momentul înscrierii pentru deschiderea unui cont oriunde pe Site-urile Web HP sau în momentul în care contactaţi HP prin intermediul Site-urilor Web HP în scopul primirii de produse sau servicii, HP are dreptul de a colecta anumite informaţii personale despre dvs. Utilizarea acestui tip de informaţii de către HP este reglementată de către prevederile Declaraţiei online privind politica de confidenţialitate HP pentru Site. Dvs. vă obligaţi să furnizaţi informaţii reale, exacte, actuale şi complete (şi ca pe întreaga perioadă de utilizarea a contului dvs. pe Site-urile Web HP, să actualizaţi aceste informaţii pentru a le menţine veridice, exacte, actuale şi complete). Păstrarea confidenţialităţii parolei dvs. pentru Site-urile Web HP este responsabilitatea dvs. De asemenea, sunteţi unicul responsabil pentru toate activităţile desfăşurate cu ajutorul respectivei parole. Sunteţi de acord să anunţaţi HP imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dvs. sau cu privire la orice violare a securităţii ce ţine de Site-urile Web HP. HP îşi rezervă dreptul de a vă solicita schimbarea parolei în cazul în care consideră că aceasta nu mai este sigură. Accesul la Site-urile Web HP acordat conform altor acorduri separate dintre HP şi Dvs. va prevala asupra termenilor incluşi în această Secţiune.


3

Utilizări interzise

Sunteţi de acord să nu utilizaţi Site-urile Web HP (inclusiv, dar fără a se limita la, orice Materiale sau Servicii pe care le puteţi obţine prin utilizarea Site-urilor Web HP): (a) într-un mod care încalcă un statut, un regulament, o regulă, un ordin, un tratat sau o altă lege (fiecare fiind considerată „Lege”) la nivel local, statal, naţional, extern sau internaţional; (b) pentru a urmări, a hărţui sau a prejudicia o altă persoană; (c) pentru a vă asuma identitatea unui alt individ sau a unei alte entităţi sau pentru a prezenta în mod fraudulos afilierea dvs. la o persoană sau la o entitate sau (d) pentru a interveni în sau a întrerupe funcţionarea Site-urilor Web HP, a serverelor sau a reţelelor conectate la Site-urile Web HP. De asemenea, sunteţi de acord să nu (x) utilizaţi explorarea datelor, roboţi sau metode similare de colectare sau obţinere a datelor în legătură cu Site-urile Web HP şi (y) să nu încercaţi să obţineţi accesul neautorizat la nicio parte a Site-urilor Web HP sau la alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Site-urile Web HP, prin piratare, spargere de parole sau alte mijloace.


4

Încetarea

Cu excepţia celor stipulate în „Alte acorduri; software, servicii sau acces” de mai jos, HP poate înceta, suspenda sau modifica înscrierea sau accesul dvs. la o parte din sau la totalitatea Site-urilor Web HP, fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. Dvs. vă puteţi întrerupe participarea şi accesul la Site-urile Web HP în orice moment. Nerespectarea oricăruia dintre prezenţii Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site şi va trebui să distrugeţi imediat toate Materialele descărcate sau imprimate (şi toate copiile acestora).


5

Declinări ale răspunderii

SITE-URILE WEB HP SUNT OFERITE „CA ATARE” ŞI „CU TOATE ERORILE”. DVS. VĂ ASUMAŢI INTEGRAL RISCURILE PRIVIND CALITATEA ŞI FUNCŢIONAREA SITE-URILOR WEB HP. ÎN CAZUL ÎN CARE MATERIALELE SAU SERVICIILE SE DOVEDESC A FI DEFECTUOASE, DVS., NU HP, VĂ VEŢI ASUMA COSTUL INTEGRAL AL TUTUROR REPARAŢIILOR NECESARE. HP DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE, INDIFERENT DE NATURA LOR, FIE ACESTEA DIRECTE, IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE, CU PRIVIRE LA SITE-URILE WEB HP (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, TOATE GARANŢIILE IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA ÎN VEDEREA UNUI ANUMIT SCOP, TITLUL DE PROPRIETATE ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ). FĂRĂ A LIMITA CARACTERUL GENERAL AL CELOR DE MAI SUS, HP NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN MOD CĂ SITE-URILE WEB HP VOR CORESPUNDE AŞTEPTĂRILOR DVS. SAU CĂ SITE-URILE WEB HP VOR FUNCŢIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE, ÎN TIMP UTIL, CĂ VOR FI SIGURE, LIPSITE DE ERORI SAU CĂ ERORILE DE PE SITE-URILE WEB HP VOR FI CORECTATE. HP NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL REZULTATELE CARE POT FI OBŢINUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-URILOR WEB HP, NICI EXACTITATEA SAU FIABILITATEA NICIUNEI INFORMAŢII OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR WEB HP. NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, FIE ELE ORALE SAU SCRISE, OBŢINUTE DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR WEB HP SAU DE LA HP, COMPANII MAMĂ, FILIALE, ALTE COMPANII AFILIATE SAU DE LA FURNIZORII SĂI SAU AI ACESTORA (SAU DE LA FUNCŢIONARII, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII CORESPUNZĂTORI AI ORICĂREI ENTITĂŢI DE ACEST TIP) (DESEMNATE COLECTIV CA „PĂRŢILE HP”) NU VOR CONSTITUI O GARANŢIE. HP DECLINĂ ACORDAREA ORICĂROR DESPĂGUBIRI.


6

Limitare a răspunderii

INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢE, NICIUNA DINTRE PĂRŢILE HP NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU (A) NICIUN PREJUDICIU INDIRECT, SPECIAL, SECUNDAR, PUNITIV SAU EXEMPLAR SAU PENTRU (B) NICIUN FEL DE PREJUDICIU CARE DEPĂŞEŞTE SUMA DE O SUTĂ DE DOLARI AMERICANI (100 USD) (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CELE REZULTATE DIN PIERDEREA DE VENITURI, DE PROFIT, DE REPUTAŢIE, DE UZ, DIN ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU ALTE PIERDERI INCORPORALE), CARE DECURG DIN SAU CARE SE AFLĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE WEB (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA, IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SITE-URILOR WEB HP), FIE ACESTEA BAZATE PE GARANŢIE, CONTRACT, OFENSĂ, STATUT SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE UNA DINTRE PĂRŢILE HP A FOST AVIZATĂ (SAU TREBUIA SĂ AIBĂ CUNOŞTINŢĂ) DE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII.


7

Excluderi şi limitări

Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii, limitarea sau excluderea responsabilităţii pentru anumite prejudicii. În consecinţă, este posibil ca unele dintre declinările şi limitările de răspundere de mai sus să nu fie aplicabile în cazul dvs. În cazul în care o Parte HP nu are dreptul, datorită legilor în vigoare, să decline o garanţie sau să îşi limiteze răspunderea, obiectul şi durata răspunderii asumate de Partea HP vor fi cele minime permise în condiţiile legii.


8

Alte acorduri; software, servicii sau acces

HP poate oferi produse (cum ar fi hardware sau software), servicii (cum ar fi întreţinerea sau repararea de hardware sau întreţinerea, instalarea sau instruirea privind software-ul) sau accesul la Site-urile Web HP conform termenilor unui acord separat încheiat între dvs. şi HP (fiecare fiind denumit, un „Alt Acord”). Obligaţiile companiei HP cu privire la orice produs, serviciu sau acces pe care îl furnizează conform oricărui Alt Acord vor fi reglementate exclusiv de acest Alt Acord conform căruia respectivul produs sau serviciu este furnizat, iar prezenţii Termeni nu vor fi luaţi în considerare şi nu vor fi interpretaţi în scopul modificării termenilor respectivului Acord.


De exemplu, utilizarea oricărui software disponibil pentru descărcare de pe Site-urile Web HP („Software”) este reglementată de termenii acordului de licenţă cu utilizatorii finali (dacă este cazul), care însoţeşte sau este inclus în Software („Acord de licenţă”). Este interzisă instalarea oricărui Software care este însoţit sau care include un Acord de licenţă înainte de a fi acceptat termenii Acordului de licenţă. În cazul în care Software-ul nu include sau nu este însoţit de un acord de licenţă, respectivul Software va fi considerat ca făcând parte din Materiale şi prezenţii Termeni vor reglementa utilizarea sa. REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ORICĂRUI SOFTWARE ESTE STRICT INTERZISĂ, CU EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ESTE PERMISĂ ÎN MOD EXPRES DE UN ACORD DE LICENŢĂ INCLUS ÎN RESPECTIVUL SOFTWARE SAU CARE ÎL ÎNSOŢEŞTE.


9

Modificări aduse Site-urilor Web HP

HP îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe funcţionarea Site-urilor Web HP în orice moment, fără ca dvs. să fiţi anunţat în prealabil. De exemplu, HP are dreptul de a aduce modificări Materialelor şi/sau Serviciilor sau produselor şi preţurilor descrise în acestea, în orice moment, fără a vă anunţa în prealabil. Este posibil ca Materialele şi Serviciile să fie depăşite, iar HP nu se angajează sub nicio formă să actualizeze Materialele sau Serviciile. Informaţiile publicate pe un Site se pot referiri la produse, programe sau servicii care nu sunt disponibile în ţara dvs. Pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile disponibile pentru dvs., luaţi legătura cu persoana de contact HP din regiunea dvs.


10

Conţinut trimis de utilizatori

Anumite zone ale Site-urilor Web HP (de ex., camere de discuţii, evaluări efectuate de clienţi şi zone de opinii) vă pot permite să trimiteţi feedback, informaţii, date, text, software, muzică, sunete, fotografii, grafică, videoclipuri, mesaje sau alte materiale (fiecare fiind denumit „Conţinut trimis de utilizatori”). Oferind „Conţinut trimis de utilizatori” acordaţi companiei HP o licenţă irevocabilă, perpetuă, transferabilă, non-exclusivă, plătită integral, valabilă în întreaga lume (ce poate fi sublicenţiată către terţe părţi multiple) pentru (a) a utiliza, distribui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, prezenta şi expune în public Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator (sau orice modificare a acestuia), integral sau parţial, în orice format sau mediu cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior şi pentru (b) a utiliza (şi a permite utilizarea de către alte persoane) Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator în orice mod, în orice scop, (inclusiv, fără a se limita la acestea, în scopuri comerciale) pe care HP îl consideră adecvat, această decizie rămânând la libera sa alegere, (inclusiv, fără a se limita la aceasta, decizia de include Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator sau orice modificare adusă acestuia, integral sau parţial, într-o tehnologie, un produs sau un serviciu). HP îşi rezervă dreptul de a afişa anunţuri publicitare în legătură cu Conţinutul trimis de utilizatori şi de a utiliza Conţinutul trimis de utilizatori în scopuri publicitare şi promoţionale. HP are dreptul, dar nu este obligat, să filtreze Conţinutul trimis de utilizatori sau să monitorizeze orice zonă a Site-urilor Web HP prin intermediul cărora poate fi remis Conţinutul trimis de utilizatori. Sunteţi de acord că responsabilitatea pentru Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator vă aparţine în întregime. HP nu este obligat să găzduiască, să afişeze sau să distribuie niciun Conţinut trimis de utilizatori pe sau prin intermediul Site-urilor Web HP şi are dreptul de a elimina sau de a refuza oricând orice Conţinut trimis de utilizatori, indiferent de motiv. HP nu este responsabil pentru nicio pierdere, furt sau prejudiciu de orice tip adus oricărui Conţinut trimis de utilizatorii. HP nu doreşte să primească niciun Conţinut trimis de utilizatori dacă acesta este confidenţial. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că orice Conţinut trimis de utilizatori va fi considerat neconfidenţial şi neprotejat de drepturi de proprietate, iar HP va avea dreptul de a divulga Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator oricărei terţe părţi, lipsit fiind de orice obligaţie de a păstra confidenţialitatea. HP nu garantează că vi se va pune la dispoziţie prin intermediul HP sau al unei terţe părţi un mijloc de a edita sau şterge un Conţinut trimis de dvs. în calitate de utilizator.


Prin furnizarea oricărui Conţinut trimis de utilizatori, declaraţi şi garantaţi că:


 • aveţi minimum 13 ani;
 • deţineţi toate drepturile asupra Conţinutului trimis de dvs. în calitate de utilizator (inclusiv, dar fără a se limita la, toate drepturile asupra înregistrărilor audio, video sau digitale şi a funcţionalităţii Conţinutului trimis de dvs. în calitate de utilizator) sau, ca alternativă, aţi obţinut toate drepturile necesare pentru Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator, putând astfel să acordaţi companiei HP toate drepturile asupra Conţinutului trimis de dvs. în calitate de utilizator, descrise în prezenţii termeni;
 • aţi plătit şi veţi continua să plătiţi integral toate taxele de licenţiere, de autorizare şi alte obligaţii financiare de orice tip care rezultă din orice utilizare sau exploatare comercială a Conţinutului trimis de dvs. în calitate de utilizator;
 • sunteţi persoana care apare în Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator sau, ca alternativă, aţi obţinut permisiunea de la fiecare persoană (inclusiv consimţământul părinţilor sau susţinătorilor legali pentru orice persoană minoră (sub 18 ani)) care apare în Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator pentru a acorda companiei HP drepturile descrise în prezenţii termeni;
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu încalcă drepturile de autor, de marcă comercială, de brevet, de secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi legale sau morale ale niciunei terţe părţi;
 • sunteţi de acord să renunţaţi, din proprie iniţiativă, la toate „drepturile morale” pe care le puteţi deţine asupra Conţinutului trimis de dvs. în calitate de utilizator;
 • consideraţi, cu bună-credinţă, că nicio informaţie inclusă în Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu este falsă, inexactă sau înşelătoare;
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu încalcă nicio Lege (inclusiv, dar fără a se limita la, legile care reglementează controlul exporturilor, protecţia consumatorilor, concurenţa neloială, reclama falsă şi legile anti-discriminare);
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu este şi nu poate fi considerat în mod logic ca fiind defăimător, calomniator, instigator la ură, părtinitor sau jignitor din punct de vedere rasial, etic, religios sau în alt mod, ameninţător sau cu caracter de hărţuire ilegală a unui individ, a unui parteneriat sau al unei corporaţii, vulgar, pornografic, obscen sau periculos pentru intimitatea unei alte persoane;
 • nu vi s-au acordat şi nu vi se vor acorda compensaţii sau recunoaşteri de altă natură de către nicio terţă parte pentru furnizarea de Conţinut trimis de dvs. în calitate de utilizator;
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu include materiale de pe un site Web aparţinând unei terţe părţi sau adrese, adrese de e-mail, informaţii de contact sau numere de telefon (cu excepţia celor care vă aparţin);
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu conţine viruşi, viermi, spyware, adware sau alte programe sau fişiere potenţial dăunătoare;
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu include nicio informaţie pe care o consideraţi confidenţială, protejată de drepturi de proprietate sau personală şi
 • Conţinutul trimis de dvs. în calitate de utilizator nu conţine sau nu constituie o reclamă nesolicitată sau neautorizată, material promoţional, corespondenţă nedorită, spam, un mesaj în lanţ, un sistem piramidal sau orice altă formă de solicitare.
11

Legăturile către Site-uri terţe

Legăturile de pe Site-urile Web HP către site-uri Web terţe sunt oferite exclusiv pentru confortul dvs. Utilizarea lor implică părăsirea Site-urilor Web HP. HP nu este obligat să analizeze astfel de site-uri Web terţe, nu deţine controlul asupra lor şi nu este responsabil pentru niciun astfel de site Web (sau pentru produsele, serviciile sau conţinutul disponibil prin intermediul acestora). Prin urmare, HP nu aprobă şi nu face declaraţii în legătură cu aceste terţe site-uri Web, cu nicio informaţie, software, produs, serviciu sau material care se regăseşte pe acestea şi cu niciun rezultat obţinut din utilizarea acestora. Utilizaţi site-urile terţe la care se face legătura din Reţeaua HP pe propria dvs. răspundere.


12

Legături către acest Site

Puteţi crea legături către acest Site de pe alte site-uri Web, dar numai cu condiţia respectării următorilor termeni şi în conformitate cu toate legile în vigoare.


În lipsa unei permisiuni scrise din partea HP care să stipuleze condiţii diferite, un site Web care face legătură spre acest Site Web:


 • poate trimite la, dar nu are dreptul să reproducă niciun Material (inclusiv sigla HP);
 • nu are dreptul să integreze într-un mediu de browser sau într-un altfel de încadrament niciunul dintre Materiale;
 • nu va sugera că HP susţine un astfel de site Web şi niciun produs, serviciu sau conţinut disponibil prin intermediul unui astfel de site Web;
 • nu va oferi declaraţii distorsionate privind legătura sa cu compania HP;
 • nu va prezenta informaţii false sau înşelătoare cu privire la HP, produsele şi serviciile sale;
 • nu va include conţinut ce poate fi considerat dezagreabil, jignitor sau controversat şi
 • va include numai conţinut adecvat pentru toate grupele de vârstă.
13

Mărci comerciale

HP, COMPAQ şi orice alt nume de produs sau de serviciu, orice slogan sau logo prezent pe Site-urile Web HP sunt mărci comerciale ale HP, ale furnizorilor sau licenţiatorilor săi şi nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, integral sau parţial, fără a deţine permisiunea scrisă din partea companiei HP sau a deţinătorului de drept a respectivei mărci comerciale. Proprietatea acestor mărci comerciale şi reputaţia asociată acestora aparţine companiei HP sau deţinătorului de drept al respectivei mărci comerciale. Nu aveţi dreptul să utilizaţi metaetichete sau alt tip de „text ascuns” care menţionează un nume, o marcă comercială, un nume de produs sau un serviciu care aparţine companiei HP fără a deţine permisiunea scrisă din partea companiei HP. Mai mult, aspectul şi prezentarea Site-ului, (inclusiv toate titlurile de pagină, grafica personalizată, pictogramele butoanelor şi scripturile) constituie marcă, marcă comercială şi/sau imagine de marcă a companiei HP şi nu pot fi copiate, imitate sau utilizate (integral sau parţial) fără a deţine în prealabil permisiunea scrisă din partea companiei HP. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informaţii, prin numele comercial, marca comercială sau prin alte mijloace nu constituie sau implică susţinerea, sponsorizarea sau recomandarea acestuia de către HP.


Fără a limita caracterul general al celor de mai sus:


 • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate în Statele Unite, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări şi
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon şi Xeon Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.
14

Drepturi restricţionate de guvernul Statelor Unite

Toate Materialele care sunt descărcate de către sau în numele Statelor Unite ale Americii, ale agenţiilor sau ale departamentelor sale („Guvernul Statelor Unite”), sunt reglementate de prevederile FAR 12.211 - „Technical Data” (Date tehnice) şi FAR 12.212 - „Computer Software” (Software pentru computere) sau de clauzele care oferă protecţie echivalentă pentru HP conform DFARS sau alte reglementări specifice agenţiilor.


15

Probleme internaţionale şi de export

HP administrează acest Site din sediul său din Palo Alto, California. HP nu declară că Site-urile Web HP sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în afara Statelor Unite, iar accesul la Site-urile Web HP din teritoriile în care conţinutul său este considerat ilegal sau unde acesta este restricţionat este interzis. Utilizarea Site-urilor Web HP în afara Statelor Unite se face din proprie iniţiativă, iar dvs. vă asumaţi răspunderea deplină pentru respectarea Legilor în vigoare. Sunteţi de acord să vă conformaţi tuturor restricţiilor şi reglementărilor privind exportarea şi reexportarea emise de Departamentul de comerţ sau de orice alte agenţii sau autorităţi ale Statelor Unite sau străine care privesc utilizarea de către dvs. a Site-urilor Web HP şi să nu transferaţi sau să autorizaţi transferul niciunui Material către o ţară în care acesta este interzis şi să nu acţionaţi într-un mod care încalcă o Lege. În special, dar fără a se limita la aceasta, Materialele nu vor fi exportate sau reexportate, în cazul în care prin această acţiune sunt încălcate Legi, (a) în nicio ţară supusă embargo-ului de către Statele Unite sau (b) către nimeni de pe lista Specially Designated Nationals (Entităţi desemnate în mod special), emisă de U.S. Treasury Department (Departamentul de trezorerie al Statelor Unite), sau din Table of Deny Orders (Tabelul de ordine privind restricţionarea) al Departamentului de comerţ al Statelor Unite. Utilizând Materiale care fac obiectul unor astfel de restricţii şi reglementări, dvs. declaraţi şi garantaţi că nu vă aflaţi în nicio astfel de ţară sau în teritoriile controlate de aceasta şi nu sunteţi un cetăţean sau un locuitor al unei astfel de ţări sau o persoană inclusă pe listele de mai sus.


16

Despăgubirea

Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi de răspundere Părţile HP de şi împotriva oricăror revendicări, răspunderi, prejudicii, pierderi, costuri, cheltuieli sau taxe (inclusiv onorariile rezonabile datorate avocaţilor) pe care aceste părţi le pot întâmpina ca rezultat al încălcării de către dvs. (sau de către altă persoană care utilizează contul dvs.) a prezenţilor Termeni sau care decurg din aceasta. HP îşi rezervă dreptul de a se ocupa în mod exclusiv de apărarea şi de controlul oricărei probleme care, altfel ar fi necesitat despăgubiri din partea dvs. şi, în acest caz, dvs. sunteţi de acord să cooperaţi cu HP la apărarea faţă de o astfel de revendicare.


17

Comunicările electronice

Când accesaţi Site-ul sau trimiteţi mesaje de e-mail către HP, comunicaţi cu HP prin mijloace electronice. Vă putem răspunde prin e-mail sau postând notificări pe Site. Sunteţi de acord că toate aceste notificări, divulgări sau alte comunicări pe care HP vi le trimite pe cale electronică îndeplinesc toate cerinţele legale privind aceste comunicări în scris.


18

Consideraţii generale

Prezenţii Termeni, împreună cu orice termeni suplimentari pentru care vă daţi acordul la utilizarea anumitor elemente ale Site-urilor Web HP, constituie declaraţia integrală, exclusivă şi finală a acordului dintre dvs. şi Site-urile Web HP, cu privire la subiectul în discuţie şi prevalează asupra oricăror acorduri sau negocieri anterioare între dvs. şi HP cu privire la acest subiect. Părţile HP sunt identificate ca beneficiari terţe părţi pentru prevederile conţinute în prezenţii Termeni, care fac referire la acestea. Prezenţii termeni şi relaţia dintre dvs. şi HP vor fi guvernate de legile statului California care se aplică acordurilor stabilite, încheiate şi puse în practică în totalitate în California, de către entităţi cu rezidenţă în California, indiferent de locul de reşedinţă actual. Toate procesele care decurg din sau aflate în legătură cu prezenţii Termeni sau utilizarea Site-urile Web HP de către dvs. vor fi prezentate în faţa instanţelor federale sau statale din districtul Santa Clara, California, iar prin prezenta vă supuneţi în mod irevocabil, exclusiv şi personal jurisdicţiei respectivelor instanţe pentru astfel de cauze. Neexercitarea sau nepunerea în aplicare de către HP a oricărui drept sau prevedere din prezenţii Termeni nu va constitui o anulare a respectivului drept sau a respectivei prevederi. În cazul în care oricare dintre prevederile prezenţilor Termeni este declarată nevalidă de către un tribunal cu jurisdicţie valabilă, sunteţi totuşi de acord ca respectivul tribunal să încerce să pună în practică intenţiile companiei HP şi ale dvs., aşa cum apar acestea în respectiva prevedere şi ca celelalte prevederi ale prezenţilor Termeni să rămână în vigoare. Titlurile de secţiune din prezenţii Termeni au scop pur orientativ şi nu au niciun efect juridic sau contractual. Aceşti Termeni vor rămâne în vigoare, indiferent de eventuala încetare a utilizării Site-urilor HP de către dvs. Aceşti Termeni vor fi înţeleşi fără o interpretare restrictivă în favoarea sau contra companiei HP sau a dvs. Aceşti Termeni şi toate drepturile sau licenţele acordate în conformitate cu aceştia nu pot fi transferate sau cedate de către dvs., dar pot fi cedate de către compania HP fără nicio restricţie.


19

Modificări aduse prezenţilor Termeni

HP are dreptul, unic şi absolut, de a modifica periodic prezenţii Termeni. HP va posta notificări privind astfel de modificări pe Site-ul corespunzător. În cazul în care aveţi obiecţii cu privire la oricare dintre respectivele modificări, singura dvs. opţiune este încetarea utilizării Site-urilor Web HP. Continuarea utilizării Site-urilor Web HP după notificarea cu privire la respectivele modificări va echivala cu acceptarea respectivelor modificări şi cu acordul de a respecta termenii şi condiţiile respectivelor modificări. Anumite prevederi ale respectivilor Termeni pot fi înlocuite de către notificări legale desemnate în mod expres sau de termeni aflaţi pe anumite pagini ale Site-urilor Web HP şi, în astfel de cazuri, notificarea legală desemnată în mod expres sau termenul respectiv vor fi considerate ca făcând parte din prezenţii Termeni şi prevalând asupra prevederilor din prezenţii Termeni care sunt desemnaţi ca fiind înlocuiţi.


Actualizat septembrie 2008


Înapoi la început
20

Related links: