0

SMERNICE ZA PRIHVATLJIVU UPOTREBU

Ove smernice za prihvatljivu upotrebu (Acceptable Use Policy – „AUP“) predstavljaju deo uslova korišćenja („Uslovi korišćenja veb lokacije“) koji rukovode vašom upotrebom bilo koje veb lokacije („Veb lokacija“) koju kontroliše HP Inc. i njegove podružnice i filijale (pod zajedničkim imenom, „HP“). Sve reči napisane velikim početnim slovom u ovim smernicama definisane su u uslovima korišćenja veb lokacije osim ukoliko HP ne navodi definiciju ovde. Ove smernice opisuju načine na koje niste ovlašćeni da koristite bilo koju Veb lokaciju, bilo koji Materijal (definisan u Uslovima korišćenja veb lokacije) koji se pojavljuje na ovim Veb lokacijama i bilo koje usluge ili proizvode koji se nude sa bilo koje Veb lokacije („Usluge“).

Osim ukoliko nemate pisanu dozvolu od kompanije HP u kojoj se tvrdi suprotno, niste ovlašćeni da koristite bilo koju Veb lokaciju na bilo koji od sledećih načina (ovo su samo primeri i lista u nastavku ne predstavlja kompletnu listu svega što vam nije dozvoljeno da radite):


 • Ukoliko kršite bilo koji lokalni, državni, nacionalni, strani ili međunarodni ustav, propis, pravilo, naredbu, sporazum ili drugi zakon (svaki od njih, „Zakon“);
 • Ukoliko je ta upotreba nasilna, obmanjivačka, pornografska, opscena, klevetnička, zlonamerna, uvredljiva ili neprikladna na neki drugi način;
 • Ukoliko kršite ili na neki drugi način povređujete prava drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje ili nedozvoljeno prisvajanje bilo kakve intelektualne svojine ili prava na svojinu druge osobe;
 • Brani ili podstiče nezakonite aktivnosti;
 • Uhodi, uznemirava ili škodi nekome;
 • Predstavlja se u ime neke osobe ili entiteta ili na drugi način lažno predstavlja vašu povezanost s nekom osobom ili entitetom;
 • Modifikuje, menja, kvari, popravlja ili na neki drugi način kreira izvedena dela od bilo kog softvera uključenog u Usluge (osim u meri u kojoj se softver uključen u Usluge obezbeđuje klijentu pod posebnom licencom koja izričito dozvoljava kreiranje izvedenih dela);
 • Osim ukoliko to nije dozvoljeno lokalnim zakonom, vrši inverzni inženjering, rastavlja ili dekompajlira Usluge ili softver uključen u Usluge;
 • Ometa ili prekida bilo koju Veb lokaciju, bilo koju od Usluga, servere ili mreže povezane sa Uslugama;
 • Koristi bilo koja masovna automatizovana sredstva (uključujući robote, pauke, skripte ili slične metode za prikupljanje ili ekstrakciju podataka) za pristup bilo kojoj Veb lokaciji ili bilo kojim Uslugama odnosno bilo kojim drugim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa Uslugama (svaki od njih, „Sistem“);
 • Pokušava da dobije neovlašćeni pristup bilo kom delu Usluga ili bilo kog Sistema, bilo hakovanjen, otkrivanjem lozinke ili na neki drugi način;
 • Krši bezbednost ili integritet Sistema.

1

NADGLEDANJE I NAMETANJE

Iako nije u obavezi da sprovodi istrage, HP može:


 • Istraživati slučajeve kršenja ovih smernica ili zloupotrebe bilo koje Veb lokacije ili Usluge;
 • Istraživati i pomoći u sprečavanju bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih nezakonitih, zlonamernih ili neprikladnih aktivnosti;
 • Ukloniti, onemogućiti pristup ili izmeniti bilo kakav sadržaj ili resurs za koji HP veruje da krši ove smernice ili bilo koji drugi ugovor koji HP ima s vama; ili
 • Suspendovati ili obustaviti pružanje Usluga za upotrebe koje krše ove smernice ili bilo koji drugi ugovor koji HP ima s vama.

Na kompaniji HP je da odluči da li će vam zabraniti Korisnička prosleđivanja ili upotrebu Veb lokacije ili Usluge. Sva Korisnička prosleđivanja koja se obezbede kompaniji HP ili radnje koje se izvrše pod vašim nalogom, bez obzira na to da li ste ih obezbedili ili izvršili vi ili neko umešan u vaše poslovanje (na primer, vaši zaposleni, ugovarači ili klijenti i krajnji korisnici) predstavljaju isključivo vašu odgovornost.

HP može da prijavi bilo kakvu aktivnost za koju sumnja da krši bilo kakav zakon ili propis odgovarajućim službama reda i zakona, regulatorima ili drugim nadležnim trećim licima. Izveštaj kompanije HP može da obuhvata otkrivanje odgovarajućih informacija koje ste obezbedili. HP takođe može da sarađuje s odgovarajućim organima reda i zakona, regulatorima ili drugim nadležnim trećim licima kako bi pomogao u istrazi i gonjenju nezakonitog ponašanja tako što će obezbediti informacije o mreži i sistemima u vezi sa navodnim kršenjima ovih smernica.

PRIJAVA PREKRŠAJA

Klijenti mogu da prijave zloupotrebu ovih smernica cloudsupport@hp.com.

OBRATITE NAM SE

Ako klijent ima neka pitanja ili predloge u vezi sa ovim smernicama, neka se obrati kompaniji HP na cloudsupport@hp.com.

Nazad na vrh
21

Related links: