Inkjet kertridži i toneri za štampanje

Skenirajte kôd.
Zaštitite štampače.

Ne samo da vam falsifikovani potrošni materijal za štampanje troši vreme i novac zbog skupog ponovnog štampanja, već može i da vam uništi štampače. Saznajte kako da prepoznate i prijavite falsifikate, kao i da sprečite njihovo korišćenje. Ne dozvolite da vas prevari kopija, preuzmite aplikaciju HP SureSupply ili koristite čitač generičkih QR kodova da biste skenirali kôd sa bezbednosne nalepnice kertridža.1

Preuzmite aplikaciju HP SureSupply ili koristite čitač generičkih QR kodova:

Download on the App Store GET IT ON Google play

Kako da prepoznate originalne HP kertridže za štampanje

Nekoliko stvari treba da potražite kad pokušavate da uočite razliku između originalnih HP kertridža za štampanje i falsifikata. Vidljive bezbednosne nalepnice, standardne cene, odgovarajuće pakovanje i pouzdane performanse predstavljaju glavne odlike originalnih HP kertridža za štampanje.

 • Check the label

  1. korak. Proverite bezbednosnu nalepnicu.

  Izvršite ove korake da biste se vizuelno uverili da je nalepnica važeća:

  Naginjite kutiju napred-nazad da biste proverili da li se „OK“ (U redu) i „√“ pomeraju u suprotnom smeru

  Naginjite kutiju desno-levo da biste proverili da li se „OK“ (U redu) i „√“ pomeraju u istom smeru

 • 2. korak. Skenirajte kôd

  2. korak. Skenirajte kôd

  Pomoću aplikacije HP SureSupply ili čitača generičkih QR kodova skenirajte QR kôd sa bezbednosne nalepnice kertridža.1 Ako QR kodove ne možete da snimite pametnim telefonom, idite na lokaciju www.hp.com/go/ok da biste valjanost proverili na mreži.

 • 3. korak. Prijavite falsifikat.

  3. korak. Prijavite falsifikat.

  Zadržite kertridž za štampanje, pakovanje i sve dokumente u vezi sa proizvodom, kao što su faktura, ponude itd.

  Prijavljivanje falsifikata

Zašto da izaberete originalno HP mastilo i toner?

Pored najočiglednijeg razloga da kupite originalne HP kertridže za štampanje (jer su falsifikovani kertridži ilegalni), spisak prednosti jasno predstavlja razloge za lojalnost.

 • Izvanredna vrednost

  Izvanredna vrednost

  Originalni HP kertridži obezbeđuju nisku ukupnu cenu štampanja. Falsifikati mogu da oslabe produktivnost i povećaju cenu zbog ponovnog štampanja i nekvalitetnih rezultata.

 • Izuzetan kvalitet

  Izuzetan kvalitet

  Originalni HP kertridži omogućavaju brzo i efikasno štampanje, kao i impresivne rezultate. Falsifikovani kertridži ne garantuju kvalitet.

 • Dokazana pouzdanost

  Dokazana pouzdanost

  Iza originalnih HP kertridža stoji 20 godina istraživanja i razvoja – izbegnite curenje mastila ili neuredne odštampane dokumente do kojih može doći ako koristite falsifikovani model.

 • Izvanredna HP podrška

  Izvanredna HP podrška

  Uz sve originalne HP kertridže dobijate izuzetnu podršku, servis i garanciju. Koristite originalne HP kertridže da biste dobili sve prednosti.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promeni bez obaveštenja. Jedine garancije za HP proizvode i usluge su određene u izjavama o izričitoj garanciji koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške odnosno omaške u ovom dokumentu.

1. Nemaju svi kertridži sa mastilom u Zapadnoj Evropi bezbednosne nalepnice. Mogu se primenjivati standardne cene.

2. Detalje i ograničenja potražite na lokaciji HP Home Office: http://www.shopping.hp.com/shopping/html/popup/mtfs_webdetails_master.html