HP Anti-counterfeit Report

Kontaktirajte HP Program za borbu protiv falsifikovanja

Kontaktirajte HP program za borbu protiv falsifikovanja ako imate interesovanja ili pitanja u vezi sa falsifikovanjem potrošnog materijala za štampanje za HP štampače ili ako želite da prijavite sumnjive proizvode. HP će čuvati informacije kao poverljive u meri u kojoj to zakon dozvoljava i deliće ih samo u slučaju potrebe za znanjem.

Kako prijaviti sumnjive proizvode kompaniji HP

Sačuvajte kertridž za štampač, njegovo pakovanje i sve dokumente vezane za proizvod, kao što su fakture, pismene ponude itd.

Prilikom slanja prijave, treba da znamo sledeće:

  • Navedite zašto mislite da je proizvod sumnjiv i ime preduzeća koje vam je ponudilo proizvod.
  • Kontakt detalje (ovo je opcionalno).
  • Ukoliko je moguće, uključite digitalne fotografije kutije i kertridža za štampač u izveštaj koji šaljete kompaniji HP. Kutija treba da bude fotografisana sa svih strana bez korišćenja blica fotoaparata, uključujući snimak bezbednosne nalepnice izbliza, ukoliko ona postoji.

Prijavite na sledeći način:

Pošta: Da biste nam se obratili putem pošte, koristite sledeću adresu:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Web: Da biste prijavili sumnjivu opremu putem Weba, kliknite ovde: ACF obrazac za podnošenje prijave na mreži. Ovaj metod dozvoljava Vam da anonimno prijavite sumnju.
Telefon: Da biste sa nekim razgovarali o sumnjivim proizvodima kliknite na konekciju.

Close icon