HP zaštita od falsifikata

Prepoznajte. Prijavite. Sprečite.
Prijavite sumnjive aktivnosti

ČESTA PITANJA

Falsifikovanje potrošnih materijala za štampanje obuhvata proizvodnju, dopunjavanje ili prerađivanje kertridža za štampanje sa namerom da budu prodati kao da je reč o originalnom brendiranom proizvodu, iako to nije slučaj. To obično podrazumeva pakovanje prerađenog/dopunjenog kertridža u kutiju koja veoma podseća na originalno HP pakovanje, čime se korisnici prevarom navode da plate veću cenu jer veruju da je reč o legitimnom, originalnom HP proizvodu.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) procenjuje da godišnja vrednost međunarodne trgovine falsifikovanom robom iznosi oko 200 milijardi dolara. Svetska carinska organizacija (WCO) i Međunarodna trgovačka komora (ICC) smatraju da šteta od falsifikovanja po globalnu ekonomiju na godišnjem nivou iznosi oko 500 milijardi evra, što je jednako gubitku od oko 5-8% trgovine brendiranom robom na svetskom nivou, uključujući nelegalnu trgovinu kopijama kertridža za štampanje. Procenjuje se da se samo u Evropi zbog falsifikovanja gubi oko 200.000 radnih mesta.

Ne. Ne treba mešati falsifikovanje sa legitimnim dopunjenim/prerađenim proizvodima koji se prodaju ili nude na način koji ne zbunjuje ili potencijalno zbunjuje korisnike tako da pomisle da je reč o novim originalnim HP proizvodima. Primer legitimnog dopunjenog proizvoda bio bi proizvod na kome je jasno navedeno da je reč o dopunjenom, odnosno prerađenom proizvodu, koji ne zloupotrebljava logotip kompanije HP kako bi se stvorio utisak da je u pitanju HP proizvod, već koristi ime kompanije koja ga je dopunila; i uopšte uzevši ne zloupotrebljava elemente dizajna originalnih HP kertridža za štampanje i njihovog pakovanja.

Prevara je čin obmanjivanja ili lažnog predstavljanja koji obuhvata namerno iskrivljavanje istine sa namerom da se žrtva navede da preda neki objekat od vrednosti, obično novac. Iako prevara ne mora obuhvatati falsifikovane proizvode, samo falsifikovanje je jedna vrsta prevare.

Iako falsifikovani kertridži za štampanje mogu izgledati kao originalni HP kertridži za štampanje, oni se ne odlikuju visokim kvalitetom štampe, dokazanom pouzdanošću i doslednim brojem odštampanih stranica koje očekujete od HP proizvoda.

Potencijalni rizici korišćenja falsifikovanih kertridža za štampanje obuhvataju otiske lošeg kvaliteta, smanjen ukupan broj odštampanih stranica, kertridže koji se brzo kvare ili uopšte ne rade, oštećenje štampača koje može zahtevati servisiranje, ometanje infrastrukture za štampanje i toka poslova, kao potencijalno poništavanje garancije za hardver. Loš ili neujednačen kvalitet štampe je glavni indikator neoriginalnih proizvoda.

Osim toga što korisnicima pruža informacije i alatke koje im pomažu da razlikuju originalne kertridže od falsifikovanih, kompanija HP takođe vrši istrage u situacijama kada se posumnja na falsifikovanje, a zatim stupa u kontakt sa policijom i carinom na globalnom nivou koji vrše zaplenu robe i hapšenje počinilaca. Novčano ili zatvorsko kažnjavanje počinilaca vrši se preko lokalnih pravosudnih sistema.

U poslednje četiri godine, Program je nadgledao sledeće aktivnosti u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi:

 • Oko 1000 istraga
 • Oko 600 akcija na terenu (pretresi i zaplena robe od strane nadležnih lica)
 • Oko 8 miliona zaplenjenih falsifikata i komponenata predviđenih za nelegalnu ponovnu upotrebu
 • Preko 3000 provera partnera za kanale u cilju zaštite od falsifikata

Kompanija HP ima veoma visoke standarde kvaliteta za sve proizvode, uključujući potrošni materijal za štampanje. Originalni HP potrošni materijal za štampanje uvek se isporučuje potpuno nov – nikada dopunjen ili prerađen – i obično se dobija u neotvorenom pakovanju visokog kvaliteta. Stoga, sledeći indikatori mogu ukazivati na to da je reč o falsifikovanom proizvodu:

 • Kvalitet štampe kertridža za štampanje je loš i/ili neujednačen.
 • Potrošni materijal za štampanje isporučen je u pakovanju koje deluje kao da je otvarano ili je pakovanje lošeg kvaliteta.
 • Kertridži za štampanje prekriveni su česticama tonera ili mastila, ili cure unutar štampača.
 • Kertridž za štampanje se pokvario - falsifikovani proizvodi se veoma često kvare.
 • Ukupan broj odštampanih stranica po kertridžu za štampanje je suviše mali.

Za više informacija, pročitajte kako možete da se zaštitite od falsifikovanih kertridža za štampanje ili da prijavite sumnjive proizvode kompaniji HP.

Ako ponuda deluje suviše dobro da bi bila stvarna, verovatno i nije stvarna. Da ne biste postali žrtva sumnjivih ponuda, kupujte samo preko ovlašćenih prodajnih kanala kompanije HP i pouzdanih prodavaca. Preko HP pametne alatke za pretraživanje partnera na Veb lokaciji kompanije HP, možete da pronađete listu HP partnera za prodaju potrošnog materijala u vašoj zemlji.

Kliknite ovde da biste prijavili bilo koje sumnjive aktivnosti u vezi sa falsifikovanjem kertridža: prijavite falsifikat.

Kompanija HP će čuvati poverljivost vaših informacija u meri u kojoj to zakon dozvoljava i otkrivaće ih samo onda kada je to zaista neophodno. Kompanija HP ne pruža podršku po garanciji niti omogućava zamenu proizvoda za falsifikovane kertridže.

Na kutijama svih originalnih monohromatskih HP LaserJet i HP Color LaserJet kertridža za štampanje nalazi se HP bezbednosna nalepnica u svakoj zemlji na svetu, ali ove nalepnice nema na svakom inkjet kertridžu za štampanje. Tačnije, u okviru EMEA regiona, na većini kutija originalnih HP inkjet kertridža za štampanje u Zapadnoj Evropi nema HP bezbednosne nalepnice, dok u Istočnoj Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi, na većini kutija HP inkjet kertridža za štampanje postoji nalepnica. Za više informacija o prisustvu nalepnica na kutijama HP inkjet kertridža za štampanje u ovom regionu, pogledajte Informativni list „Proverite kupljeni proizvod“ koji se može preuzeti.

U slučaju korišćenja falsifikovanih kertridža za štampanje u HP štampačima, krajnji korisnici mogu naići na sledeće probleme:

 • Falsifikovani proizvodi često cure ili ne rade pravilno.
 • Korisnici mogu primetiti nezadovoljavajući kvalitet otiska i smanjen broj odštampanih stranica do kojih dolazi zbog nekvalitetnih komponenata.
 • Korišćenjem falsifikovanih proizvoda ne može se uštedeti novac na duge staze jer se mnogo češće kvare.
 • Falsifikovani proizvodi mogu dovesti do kvarenja štampača i ponišititi njegovu garanciju.
 • Falsifikovani proizvodi nepotrebno troše papir zbog lošeg kvaliteta štampe.
 • Falsifikovani proizvodi mogu sadržati štetne sastojke jer proces proizvodnje može biti škodljiv po životnu sredinu.
 • Falsifikovani proizvodi ne mogu učestvovati u programu za recikliranje HP Planet Partners.

Kompanija HP ulaže veliki trud u zaštitu svojih žigova i brenda i organizuje istrage širom sveta kako bi sprečila međunarodnu trgovinu nelegalnim proizvodima.

HP program za zaštitu od falsifikata usmeren je na HP partnere, korisnike i lokalne organe i ima za cilj podizanje svesti o tome kada treba biti sumnjičav i kako prijaviti sporne proizvode. Istražni savetnici ispituju sve dojave kako bi se identifikovali glavni distributeri i proizvođači falsifikata, a zatim pomažu lokalnim organima u toku akcija na terenu. Osim toga, ovaj program pomaže da partneri kompanije HP za distribuciju i prodaju budu sigurni da na lageru nemaju falsifikovane proizvode tako što se sprovode nasumične inspekcije (Provera partnera za kanale u cilju zaštite od falsifikata). Kompanija HP takođe je aktivan član nekoliko neprofitnih međunarodnih udruženja vlasnika brendova koja za cilj imaju da pruže podršku vladi i policiji u borbi protiv falsifikata.

Pošto kertridži za štampanje igraju ključnu ulogu u neometanom radu HP sistema za štampanje, kompanija HP ulaže znatna sredstva u istraživanje i razvoj tehnologija za obradu slike i štampu kako bi svaki HP kertridž za štampanje bio precizno proizveden, a toneri i mastilo bili ujednačenog sastava i radili u savršenom skladu sa HP LaserJet i inkjet štampačima.

Na primer, na formuli HP mastila radi do 100 hemičara, a proizvodnja jedne formule može potrajati i više godina kako bi korisnici kompanije HP dobili vrhunski kvalitet i pouzdanost koju očekuju od nje.

HP kertridži za štampanje česta su meta falsifikovanja, a besplatni softver HP Toner Cartridge Authentication informiše vas o tome da li je instalirani kertridž originalni HP LaserJet kertridž sa tonerom ili potiče iz nekog drugog izvora, što znači da može biti falsifikat. Ako kertridž nije originalni HP kertridž, korisniku će biti prikazana dodatna uputstva za postupanje sa potencijalnim falsifikatom. Ako se korisniku prikaže ovo obaveštenje iako veruje da je kupio originalni HP kertridž, biće usmeren na Veb lokaciju HP zaštita od falsifikata (hp.com/go/anticounterfeit) gde može da prijavi potencijalni falsifikovani kertridž.

Jednostavno rečeno, QR (Quick Response) kôd je jedna vrsta bar koda. QR kodovi mogu sadržati tekst, URL adresu ili druge podatke, a očitavaju se brzo, pomoću pametnog telefona sa ugrađenom kamerom. QR kodovi na novim HP bezbednosnim pečatima sadrže serijski broj koji omogućava brzu proveru autentičnosti proizvoda.

 • Idite u svoju prodavnicu aplikacija.
 • Izaberite aplikaciju za skeniranje QR kodova, kao što su i-nigma ili aplikacija kompanije HP, eSupplies.
 • Preuzmite aplikaciju na telefon.

QR kôd omogućava korisnicima da provere valjanost bezbednosnih nalepnica preko bilo kog uređaja povezanog na Internet, koji poseduje Veb pregledač ili čitač QR kodova, uključujući pametne telefone i stone/prenosne računare. Za čitanje QR koda možete upotrebiti bilo koju aplikaciju za očitavanje QR kodova pomoću pametnog telefona ili tablet računara, kao što je i-nigma. Takođe, možete preuzeti aplikaciju HP eSupplies, koja je optimizovana za HP QR kodove i HP potvrdu identiteta putem mobilnog uređaja. Aplikacija HP eSupplies dostupna je za iPad®, iPhone® i iPod Touch® i može se preuzeti sa prodavnice aplikacija iTunes.*

*iPad®, iPhone® i iPod Touch® su žigovi korporacije Apple, registrovani u SAD i drugim zemljama.

Valjanost HP bezbednosnih nalepnica možete proveriti na mreži:

 • Idite na www.hp.com/go/ok
 • Pratite uputstva za proveru nalepnice vizuelnim putem.
 • Unesite serijski broj sa nalepnice.

HP ne naplaćuje proveru bezbednosnih nalepnica sa pakovanja kertridža pomoću funkcije HP potvrda identiteta putem mobilnog uređaja. Pošto funkcija HP potvrda identiteta putem mobilnog uređaja prenosi informacije preko veze sa Internetom na pametnom telefonu ili računaru, povezivanje sa Internetom biće vam naplaćeno po standardnoj tarifi vašeg operatora mobilne mreže ili dobavljača Internet usluga. Za proveru valjanosti kertridža pomoću funkcije HP potvrda identiteta putem mobilnog uređaja prenosi se minimalna količina podataka. Korisnici koji plaćaju po jedinici prenetih podataka mogu očekivati da im ova usluga bude naplaćena kao i posećivanje bilo koje Veb lokacije.