HP Anti-counterfeit Report

Zaštitite se od falsifikovanih toner kaseta

Da biste se zaštitili od falsifikovanog potrošnog materijala za štampanje, pre kupovine uvek treba da sledite sledeće jednostavne korake

1. korak: Proverite bezbednosnu nalepnicu

Sve kutije sa originalnim HP toner kasetom imaju HP bezbednosnu nalepnicu koja se nalazi na traci za otvaranje kutije.

U Evropi, na Bliskom istoku i Africi, neke ali ne i sve originalne kutije HP kertridža za inkjet štampače, takođe imaju HP bezbednosnu nalepnicu. Ako postoji, HP bezbednosna nalepnica se nalazi u gornjem desnom uglu na vrhu kutije ili na levoj ili desnoj tabli kutije.

Nova nalepnica HP Mobile Authentication odlikuje se QR kodom i holografskom slikom. Izvršite vizuelnu proveru valjanosti nalepnice prateći sledeće korake:

 • Pomerajte kutiju gore-dole, kako biste videli da se “OK” i “√” pomeraju u suprotnim pravcima.
 • Pomerajte kutiju zdesna ulevo, kako biste videli da se “OK” i “√” pomeraju u istim pravcima.
HP Security Label

Slika 1

Pored toga, najnovije nalepnice pružaju jedinstveni kôd koji možete potvrditi pomoću aplikacije na smart phone-u/pametnom telefonu. Da biste to uradili, jednostavno slikajte kôd za brzi odgovor (QR) odštampan na nalepnici pametnim telefonom kako biste pristupili HP potvrdi identiteta (HP Mobile Authentication) putem mobilnog uređaja (sl. 2, sledeća stranica). QR kôd može se pročitati pomoću velikog broja besplatnih čitača QR kodova, kao što je i-nigma, ili pomoću čitača koji se dobija uz aplikaciju HP eSupplies (ako je dostupno). Ako ne možete da snimite QR kodove pametnim telefonom, posetite web lokaciju HP Mobile Authentication pomoću mobilnog uređaja na URL adresi prikazanoj na novim bezbednosnim nalepnicama (www.hp.com/go/ok) i unesite serijski broj nalepnice da biste je potvrdili.

QR code animation

Slika 2

 • Validan odgovor ukazuje na to da je kertridž bezbedan za kupovinu.
 • Odgovor koji nije validan, ukazuje na to da kertridž nije originalan.

Valjanost nove bezbednosne nalepnice možete proveriti putem interneta. Posetite URL naveden na novoj bezbednosnoj nalepnici te upišite serijski broj nalepnice.*

*HP-ov softver HP Mobile Authentication dostupan je samo za bezbednosne nalepnice označene QR kodom.

Način provere starijih bezbednosnih nalepnica

U zavisnosti od kertridža, regiona i datuma na pakovanju, originalno pakovanje HP kertridža može da koristi bezbednosne nalepnice sa sledećim holografskim svojstvima:

Nalepnica čija se boja menja (slika 3)

 1. Okrenite kutiju s jedne na drugu stranu da biste vidjeli kako se boja mijenja.
 2. Kada je pozadina tamna, polovina natpisa „ORIGINALNI TONER“ je svetla i obrnuto.

Pomeranje nalepnice sa slikom (slika 4)

 1. Pomerajte kutiju gore-dole, kako biste videli da se “OK” i “√” pomeraju u suprotnom pravcu.
 2. Pomerajte kutiju zdesna ulevo, kako biste videli da se “OK” i “√” pomeraju u istom pravcu.
HP Security Label

Slika 3: Proverite staru lasersku bezbednosnu nalepnicu tako što ćete okretati kutiju levo-desno.

HP Security Label HP Security Label

Slika 4.

Da biste dobili opširne informacije o proveri HP bezbednosnih nalepnica, pogledajte list sa informacijama „Provera kupovine“ koji je dostupan za preuzimanje ovde.

2. korak: Pregledajte pakovanje

 • Kutije i materijali za pakovanje koji se koriste za originalne HP kertridže su doslednog i vrhunskog kvaliteta [pogledajte Sliku 5]. HP ne podržava prodaju proizvoda u pakovanjima koja su oštećena ili su lošeg kvaliteta
 • Nestandardno pakovanje i pakovanje koje izgleda kao da je otvoreno može da bude pokazatelj toga da je kertridž za štampač falsifikovan
 • HP ne prodaje pojedinačne kertridže bez pakovanja
Boxes and packaging materials

Slika 5: Kutije i materijali za pakovanje koji se koriste za originalne HP kertridže su doslednog i vrhunskog kvaliteta.

3. korak: Ispitajte kertridž za štampač prilikom otvaranja pakovanja

 • Originalni HP kertridži za štampač se uvek isporučuju nekorišćeni. Ne sme biti oštećenja, curenja mastila ili prašine tonera na telu kertridža, ne sme biti primetnih ogrebotina ili znakova prethodne upotrebe na samom kertridžu za štampač.
 • Nijedan poklopac ne sme da bude polomljen i svi treba da budu konzistentni sa onima koji se nalaze na originalnim HP proizvodima.
Original HP print cartridges

Slika 6: Originalni HP kertridži za štampač se uvek isporučuju nekorišćeni.

4. korak: Kupujte samo od poznatih prodavaca i maloprodaja

HP prodaje opremu za štampanje preko ovlašćenih prodajnih kanala. Da biste izbegli falsifikovane proizvode, treba da izbegavate sumnjive prodajne ponude. Ako ponuda zvuči „previše dobro da bi bila istinita“, onda to verovatno i jeste. Da biste se zaštitili od sumnjivih ponuda, treba da kupujete samo od ovlašćenih prodajnih kanala i poznatih prodavaca kompanije HP. Putem HP Smart Partner Locator-a, koji je dostupan na lokalnoj HP web prezentaciji, možete da pronađete spisak Supplies partnera kompanije HP za svoju zemlju. Jednostavno posetite lokaciju www.hp.com -> kliknite na link „Find your HP Partner“ i pretražite lokalne dobavljače.

5 korak: Korišćenje softvera za potvrdu identiteta (HP Mobile Authentication)

Besplatan softver kompanije HP a za potvrdu identiteta proverava da li su kertridži, koji su instalirani u vaše HP uređaje za štampanje, originalni:

 • Opcija ‘‘Potvrda identiteta HP Inkjet kertridža‘‘ je osnovni deo softvera za većinu ink jet štampača
 • Softver ‘‘Potvrda identiteta HP toner kaseta‘‘ je kompatibilan sa velikim brojem postojećih HP LaserJet štampača i multifunkcijskih uređaja koji su uvedeni još od 2004. godine i on je besplatan i dostupan na www.hp.com/go/TonerCheck.

Imajte u vidu da će ovaj softver samo jednom proveriti kertridž za štampanje; svako buduće uklanjanje i ponovno instaliranje kertridža za štampanje dovešće do obaveštenja da je kertridž za štampanje „upotrebljen“.

Dodatne informacije o tome kako da uočite sumnjive kertridže, potražite u delu Korisni likovi i sadržaji za preuzimanje.