HP Anti-counterfeit Report

Šta su to falsifikovani kertridži za štampač i zašto to treba da vas zanima?

Šta je to falsifikovani kertridž za štampač?

Falsifikovani kertridži za štampač su uglavnom ponovo napunjeni ili ponovo proizvedeni kertridži za štampač zapakovani u neovlašćenim ili lažnim reprodukcijama HP pakovanja. Cilj im je da prevare potrošača da poveruje da su oni originalni HP proizvodi, što nisu. Da bi zaštitio dragocene partnere i klijente, HP sprovodi program za sprečavanje falsifikovanja širom sveta.

Kliknite ovde da biste pogledali video o mogućim rizicima za korisnike falsifikovanih kertridža za štampač.

Zašto to treba da me zanima?

Iako falsifikovani kertridži za štampač možda izgledaju kao originalni HP kertridži, oni ne obezbeđuju visok kvalitet štampe, dokazanu pouzdanost i dosledne rezultate koje očekujete od HP proizvoda.

Mogući rizici korišćenja falsifikovanih kertridža za štampač uključuju loš kvalitet štampe, smanjen broj odštampanih stranica, kertridži za štampač će otkazati pre vremena ili neće uopšte raditi, oštećenje štampača koje će možda zahtevati popravku, prekid infrastrukture i toka posla štampanja, kao i moguće poništavanje garancije za hardver. Loš ili nedosledan kvalitet štampe je primarni indikator proizvoda koji nisu originalni.

Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid

Uobičajeni materijal koji se konfiskuje u policijskim akcijama u borbi protiv falsifikovanja.

Kako HP štiti svoje klijente?

Pored obezbeđivanja informacija i alatki koje našim klijentima pomažu u ispravnom identifikovanju originalnih kertridža naspram falsifikovanih kertridža, HP takođe ispituje sumnjive aktivnosti falsifikovanja i udružuje se sa policijom i carinskim zvaničnicima širom sveta, koji potom obavljaju konfiskaciju robe i vrše hapšenja. Kazne i presude se zatim sprovode kroz lokalne kirvično-pravne sisteme.

Tokom poslednje četiri godine program je u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi izvršio nadzor sledećeg:

  • Oko 1.000 istraga
  • Oko 500 akcija sprovođenja (racija i zaplene od strane nadležnih organa)
  • Oko 9 miliona zaplenjenih dovršenih falsifikata i komponenti namenjenih nelegalnoj ponovnoj upotrebi
  • Preko 3.000 akcija nadgledanja u okviru programa Channel Partner protiv falsifikovanja
Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid

Skladišta koja sadrže falsifikovani potrošni materijal

Close icon