Program HP PartnerOne

Program HP PartnerOne

Program HP PartnerOne je ustanovljen kako bi promovisao vrednosti naših najvažnijih partnera kod krajnjih korisnika, uz istovremenu podršku za zdrav, predvidljiv povracaj ulaganja partnera.

U program smo uveli inovativne promene koje će pomoći preduzeću HP i našim PartnerOne partnerima da pruže najbolji ukupni utisak korisnika pri radu. Te promene obuhvataju sledeće:

  • Unapređeni i prošireni program

  • Pristup dizajniran da pruži vrhunske pogodnosti najvažnijim partnerima preduzeća HP

Dva nivoa programa između kojih partneri mogu da biraju:

  • HP specijalista

  • HP Preferred partner

HP specijalista

HP specijalista

HP pruža HP specijalistima najbolje moguće diferenciranje i paket konkurentnih pogodnosti.

Oni dobijaju pristup jedinstvenim HP programima, kao i ekskluzivnoj upotrebi HP Specialist logotipa.