Zašto treba postati HP PartnerOne partner?

Zašto treba postati HP PartnerOne partner?

Zašto treba postati HP PartnerOne partner?

HP nudi veoma privlačan i jedinstven skup pogodnosti za IT prodavce koji dobiju status HP PartnerOne partnera. Pored konkurentnog finansijskog paketa, HP PartnerOne partneri dobijaju direktan odnos i pristup preduzeću HP, što im daje jedinstvenu mogućnost da klijentu pruže najbolji mogući utisak pri radu sa HP proizvodima. Podrška u realnom vremenu, pristup posebnim cenama i odlična dostupnost proizvoda osiguravaju da imate najbolju konkurentnu ponudu za svoje klijente.

HP Preferred partneri

HP Preferred partneri

HP Preferred partneri dobijaju ekskluzivni i konkurentni skup pogodnosti. On obuhvata:

 • Specijalne cene

 • HP Preferred partner logotip

 • Podsticaj prodaje

 • Širok opseg co-marketinških usluga

 • Vidljivost za klijente pomoću usluge HP Global Partner Locator

 • Pristup obuci i sertifikaciji putem programa HP ExpertOne

 • Registracija projekata (ako je primenjivo)

HP specijalisti

HP specijalisti

Pored pogodnosti za HP Preferred partnere, HP specijalisti će dodatno dobiti i neke od sledećih pogodnosti:

 • Kompenzacija na osnovu rezultata *

 • Account menadžment od preduzeća HP

 • Sredstva za razvoj marketinga zasnovana na odobrenim planovima (diskreciono)

 • Dodatne co-marketinške usluge

 • HP Specialist logotip

 • Registracija projekata (ako je primenjivo)

 • Napredna obuka

 • Potencijalni klijenti iz marketinških kampanja

 • Opsežniji prilagođeni sadržaj na HP Smart portalu

 • Povlašćeni položaj u okviru usluge HP Global Partner Locator* Zavisi od specijalizacije