Programi zamene i povučeni proizvodi

Programi zamene

HP dobrovoljno učestvuje u programima zamene komponenti ili proizvoda koji mogu izazvati probleme u funkcionisanju, ali nisu povezani s bezbednosnim rizikom.

Povučeni proizvodi

U saradnji sa američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda, HP dobrovoljno učestvuje u programima povlačenja proizvoda kad se pokaže da neispravan deo može predstavljati bezbednosni rizik.

Baterija za HP notebook povučena iz bezbednosnih razloga

U saradnji sa Američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda i drugih institucija za regulisanje bezbednosti, kompanija HP je objavila širom sveta programe bezbenosnog povlačenja i zamene baterija koje se koriste u određenim HP prenosnim računarima sledećih datuma: 14. maja 2009. godine (prošireno 19. maja 2010. godine i 26. maja 2011. godine), 30. oktobra 2008. godine, 20. aprila 2006. godine i 14. oktobra 2005. godine. Korisnici HP proizvoda na koje se ovi programi odnose imaju pravo da dobiju zamensku bateriju za svaku proverenu, povučenu bateriju, bez ikakvih troškova.

HP L2035 Flat Panel Monitor povučen iz bezbednosnih razloga

Na nekim primercima monitora L2035 Flat Panel uzemljenje je možda pogrešno instalirano unutar plastičnog panela monitora, čime se stvara rizik od strujnog udara.

HP Deskjet i Photosmart potrošački proizvodi povučeni iz bezbednosnih razloga

Kod nekih proizvoda, utikač kabla za napajanje štampača može naprsnuti.

Daunloudujte Adobe Acrobat® Reader®