Programi zamene i povučeni proizvodi

0

Programi zamene

HP dobrovoljno učestvuje u programima zamene komponenti ili proizvoda koji mogu izazvati probleme u funkcionisanju, ali nisu povezani s bezbednosnim rizikom.


1

Povučeni proizvodi

U saradnji sa američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda, HP dobrovoljno učestvuje u programima povlačenja proizvoda kad se pokaže da neispravan deo može predstavljati bezbednosni rizik.


10

Januar 2017. godine, Proširenje programa bezbednosnog povlačenja i zamene baterija za HP Notebook računare za 2016. godinu – Dodatne baterije koje su uključene u program

Januar 2017. godine, Proširenje programa bezbednosnog povlačenja i zamene baterija za HP Notebook računare za 2016. godinu – Dodatne baterije koje su uključene u program

Kompanija HP upozorava korisnike da ponovo provere sve potencijalno ugrožene proizvode


U januaru 2017. godine, kompanija HP objavila je proširenje svog tekućeg globalnog dobrovoljnog programa bezbednosnog povlačenja i zamene baterija za određene modele notebook računara, koji je najavljen u junu 2016. godine. Program je proširen tako da sada uključuje dodatne modele baterija koji su dostavljeni uz iste notebook računare. Ove baterije su dostavljene uz određene modele HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion Notebook računara koji su prodavani širom sveta od marta 2013. do oktobra 2016. godine, i/ili su kupljene kao dodatne ili rezervne ili su poslate kao zamena preko opcije za podršku. Kod ovih baterija postoji mogućnost pregrevanja, što može dovesti do opasnosti od požara ili opekotina prilikom upotrebe od strane korisnika.

Veoma je važno da korisnici ponovo provere svoje baterije, čak iako su to već obavili i dobili informaciju da njihove baterije ne spadaju u rizičnu grupu. Napomena: korisnici koji su već obavili zamenu baterija NEĆE biti pogođeni ovim proširenjem. Korisnici treba odmah da prekinu sa upotrebom navedenih baterija. Klijenti kompanije HP koji imaju baterije iz ovog programa dobiće besplatnu zamenu baterije za svaku rizičnu bateriju obuhvaćenu ovim programom.


Saznajte više

8

Program bezbednosnog povlačenja i zamene baterija za HP Notebook računare

Program bezbednosnog povlačenja i zamene baterija za HP Notebook računare

Kompanija HP je 14. juna 2016. godine objavila globalni dobrovoljni program za opoziv I zamenu u saradnji sa različitim državnim regulatornim agencijama za baterije određenih notebook računara. Te baterije su dostavljene uz određene HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion Notebook računare koji su se prodavali u celom svetu od marta 2013. godine do avgusta 2015. godine, i/ili su kupljene kao dodatne ili rezervne ili su poslate za zamenu preko opcije za podršku. Postoji mogućnost pregrevanja za ove baterije, što može dovesti do opasnosti od požara ili opekotina prilikom upotrebe od strane korisnika. Kompanija HP savetuje korisnicima da odmah prekinu sa upotrebom baterija iz ove grupe. Klijenti kompanije HP koji imaju baterije iz ovog programa dobiće besplatnu zamenu baterije za svaku potvrđenu bateriju iz ove grupe.


Saznajte više

2

Program povraćaja i zamene kabla za napajanje naizmeničnom strujom radi bezbednosti HP Notebook računara

Program povraćaja i zamene kabla za napajanje naizmeničnom strujom radi bezbednosti HP Notebook računara

Dana 26. avgusta 2014. HP je u saradnji sa različitim državnim agencijama za propise širom sveta objavio program dobrovoljnog povraćaja i zamene određenih kablova za napajanje naizmeničnom strujom, koji se koriste sa adapterima naizmenične struje distribuiranim širom sveta uz HP i Compaq notebook i mini notebook računare, kao i sa adapterima naizmenične struje koji se dobijaju uz pribor, na primer uz bazne stanice. Ovi kablovi za napajanje naizmeničnom strujom imaju potencijal da se pregreju i predstavljaju opasnost od požara i opekotina. Kablovi za napajanje naizmeničnom strujom na koje se ovo odnosi isporučeni su uz proizvode i pribor koji su prodati od septembra 2010. do juna 2012. HP klijenti na koje se odnosi ovaj program imaće pravo da besplatno dobiju zamenu za kabl za napajanje naizmeničnom strujom za svaki provereni, vraćeni kabl.


Saznajte više

3

Baterija za HP notebook povučena iz bezbednosnih razloga

Baterija za HP notebook povučena iz bezbednosnih razloga

U saradnji sa Američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda i drugih institucija za regulisanje bezbednosti, kompanija HP je objavila širom sveta programe bezbenosnog povlačenja i zamene baterija koje se koriste u određenim HP prenosnim računarima sledećih datuma: 14. maja 2009. godine (prošireno 19. maja 2010. godine i 26. maja 2011. godine), 30. oktobra 2008. godine, 20. aprila 2006. godine i 14. oktobra 2005. godine. Korisnici HP proizvoda na koje se ovi programi odnose imaju pravo da dobiju zamensku bateriju za svaku proverenu, povučenu bateriju, bez ikakvih troškova.


Saznajte više

6

Srodni linkovi