Programi zamene i povučeni proizvodi

0

Programi zamene

HP dobrovoljno učestvuje u programima zamene komponenti ili proizvoda koji mogu izazvati probleme u funkcionisanju, ali nisu povezani s bezbednosnim rizikom.


1

Povučeni proizvodi

U saradnji sa američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda, HP dobrovoljno učestvuje u programima povlačenja proizvoda kad se pokaže da neispravan deo može predstavljati bezbednosni rizik.


2

Program povraćaja i zamene kabla za napajanje naizmeničnom strujom radi bezbednosti HP Notebook računara

Program povraćaja i zamene kabla za napajanje naizmeničnom strujom radi bezbednosti HP Notebook računara

Dana 26. avgusta 2014. HP je u saradnji sa različitim državnim agencijama za propise širom sveta objavio program dobrovoljnog povraćaja i zamene određenih kablova za napajanje naizmeničnom strujom, koji se koriste sa adapterima naizmenične struje distribuiranim širom sveta uz HP i Compaq notebook i mini notebook računare, kao i sa adapterima naizmenične struje koji se dobijaju uz pribor, na primer uz bazne stanice. Ovi kablovi za napajanje naizmeničnom strujom imaju potencijal da se pregreju i predstavljaju opasnost od požara i opekotina. Kablovi za napajanje naizmeničnom strujom na koje se ovo odnosi isporučeni su uz proizvode i pribor koji su prodati od septembra 2010. do juna 2012. HP klijenti na koje se odnosi ovaj program imaće pravo da besplatno dobiju zamenu za kabl za napajanje naizmeničnom strujom za svaki provereni, vraćeni kabl.


Saznajte više

3

Baterija za HP notebook povučena iz bezbednosnih razloga

Baterija za HP notebook povučena iz bezbednosnih razloga

U saradnji sa Američkom Komisijom za bezbednost potrošačkih proizvoda i drugih institucija za regulisanje bezbednosti, kompanija HP je objavila širom sveta programe bezbenosnog povlačenja i zamene baterija koje se koriste u određenim HP prenosnim računarima sledećih datuma: 14. maja 2009. godine (prošireno 19. maja 2010. godine i 26. maja 2011. godine), 30. oktobra 2008. godine, 20. aprila 2006. godine i 14. oktobra 2005. godine. Korisnici HP proizvoda na koje se ovi programi odnose imaju pravo da dobiju zamensku bateriju za svaku proverenu, povučenu bateriju, bez ikakvih troškova.


Saznajte više

6

Srodni linkovi