Veliko preduzećeTanki klijent › Virtuelizacija klijenta
Everybody on HP

Rešenja za tanke klijente

Vreme je da promenite način razmišljanja o radu na računaru

Virtuelizacija klijenta

HP je jedini prodavac tankih klijenata sa opsežnim portfolijem rešenja za virtuelizaciju klijenta od radne površine do centra sa podacima, uključujući hardver, softver i usluge – što obuhvata kompletne, testirane referentne arhitekture koje pomažu da se umanje složenost i rizik primene virtuelizacije radne površine – zahvaljujući čemu dobijate kompletnu, kontrolisanu i bezbednu virtuelnu infrastrukturu za rad na računaru iz jednog pouzdanog izvora.

Pionir u oblasti virtuelizacije radne površine, HP koristi svoje iskustvo i širok portfolio proizvoda da bi osigurao da vaše preduzeće može da primeni pravo rešenje – ili više različitih rešenja – na osnovu vaših jedinstvenih korisničkih i IT potreba.
Pregled HP rešenja za virtuelizaciju klijenta (video, 1:41 min) ›
Rad na računaru zasnovan na serveru
HP tanki klijenti su jednostavni, pristupačni pristupni uređaji za računarska okruženja zasnovana na serveru, koji vam pomažu da maksimizujete resurse pomoću daljinskog pristupa aplikacijama iz centralizovanog računarskog resursa koji se bezbedno nalazi u centru sa podacima. Pored toga, HP je dizajnirao i testirao kompletnu, prilagodljivu referentnu arhitekturu od radne površine do centra sa podacima za Citrix okruženja sa sistemom Microsoft Hyper-V kako bi se uklonilo svako nagađanje iz početnih primena.

Saznajte više ›
Infrastruktura virtuelne radne površine
HP infrastruktura virtuelne radne površine (VDI) jeste kompletno rešenje za virtuelizaciju radne površine zasnovano na tankim klijentima iz serije HP Flexible koji podržavaju virtuelizaciju, HP ProLiant i BladeSystem serverima i HP StorageWorks skladištu.

Strateški odnosi preduzeća HP sa vodećim svetskim preduzećima za proizvodnju softvera za virtuelizaciju radne površine, na primer Citrix, Microsoft i VMware, donosi odmah spremnu kompatibilnost sa tankim klijentima i vrhunske performanse kao deo kompletnih testiranih VDI referentnih arhitektura koje umanjuju rizik i složenost početnih primena VDI.
Namenski daljinski klijenti
Uz HP tanke klijente iz serije vrhunskih uređaja možete u potpunosti da iskoristite rešenje HP Blade Workstation koje pruža jednostavnost, bezbednost i snagu centra za podatke za savršene i neograničene performanse radne stanice.

Saznajte više ›
HP usluge virtuelizacije klijenta
HP klijentima nudi usluge kompletnog životnog ciklusa kako bi im pomogao da umanje složenost planiranja i primene rešenja za virtuelizaciju klijenta, uključujući:
  • Strategiju
  • Dizajn
  • Prelazak
  • Rad
  • Tekuću podršku