Veliko preduzećeTanki klijent › Okruženja za rad na računaru
Everybody on HP

Rešenja za tanke klijente

Vreme je da promenite način razmišljanja o radu na računaru

Okruženja za rad na računaru

U modernom svetu postoje brojna poslovna okruženja sa jedinstvenim IT izazovima koji se zapravo mogu dodatno zakomplikovati tradicionalnim PC okruženjima. HP rešenja za tanke klijente su optimizovana da pomognu prilikom suočavanja sa specifičnim izazovima u vezi sa poslovnim modelima kao što su:
  • Okruženja za rad na računaru velike gustine, na primer škole, laboratorije za obuku ili pozivni centri.
  • Udaljene lokacije ili poslovnice kojima je neophodan deljeni pristup računarima, na primer radne stanice ili terminali u bankama i prodavnicama.
  • Preduzeća/oblasti sa visokom bezbednošću ili strogim propisima kao što su finansijske, vladine ili zdravstvene institucije.
  • Raštrkana okruženja za rad na računaru visokih performansi kao što su nacionalne ili međunarodne kreativne agencije odnosno naftne ili gasne platforme.
Direktori u takvim tipovima okruženja suočavaju se sa posebnim izazovima, od ograničenja prostora preko privatnosti podataka do velikih prenosa podataka, koji su od ključne važnosti za uspeh ili neuspeh njihovog poslovanja. Rešenja za tanke računare mogu da pomognu direktnim odgovorom na potrebe tih tipova poslovnih okruženja.
Poslovna okruženja za rad na računaru velike gustine

Mali uticaj na okolinu i tihi rad čine HP tanke klijente savršenim za okruženja sa velikim brojem korisnika koji dele mali prostor. Tihi HP tanki klijenti kojima nije potrebno jako napajanje pomažu da se umanje troškovi energije i nude fleksibilne opcije montaže kako bi se u najvećoj meri iskoristio radni prostor.
Udaljene lokacije, deljena okruženja za rad na računaru
Brza i jednostavna primena HP tankih klijenata pomaže da se omogući neprekidan i efikasan rad na udaljenim lokacijama – čak i ako osoblje nije tehnički obučeno. Povezivanje HP tankog klijenta može da bude jednostavno kao povezivanje standardnog telefona!

Prema IDC-u, tanki klijenti mogu da umanje zahteve za IT podrškom do 67%, zahvaljujući atributima kao što su velika pouzdanost HP tankih klijenata, dug životni vek i daljinsko, centralizovano upravljanje koje ne zahteva gotovo nimalo održavanja na lokaciji ili podrške u slučaju lomova/kvarova. Zahvaljujući tim funkcijama, HP tanki klijenti se brzo primenjuju, njima se lako upravlja i pouzdano su računarsko rešenje za udaljene lokacije kao što su poslovnice ili čak terminali i digitalni potpisnici.
Poslovna okruženja visoke bezbednosti
Pošto se svi podaci sa HP rešenjem za tanke klijente nalaze u centru sa podacima, organizacije mogu lakše da zaštite informacije klijenata, pacijenata ili konkurentne informacije i da lakše sprovode vladine bezbednosne mere. Podaci iz HP okruženja za rad na računaru visoke bezbednosti nikad se ne skladište na HP računaru ili mobilnom tankom klijentu – tako da su težine samo jednog papira kada nisu povezani sa bezbednom mrežom. HP tanki klijenti takođe imaju brojne jedinstvene bezbednosne funkcije, na primer izbor između naprednih filtera za upisivanje i onih zasnovanih na datotekama, ugrađenih zaštitnih zidova i antivirusnog softvera i podršku za potvrdu identiteta sa više faktora putem pametnih kartica koja osigurava da samo osobe kojima odobrite pristup mogu da uđu na vašu mrežu. Udaljeni, centralno uskladišteni podaci takođe se lakše oporavljaju u slučaju prirodne katastrofe, nezgode ili krađe tankih klijenata, što pomaže u održanju kontinuiteta poslovanja i pruža bolju zaštitu za vaša ulaganja u IT.

Pročitajte belu knjigu
Visoke performanse, udaljena okruženja
Svi tipovi korisnika mogu da pronađu odgovarajuće rešenje za tanke klijente preduzeća HP, uključujući velike korisnike u oblastima kao što su dizajn, proizvodnja, naftne i gasne platforme ili finansijske usluge, kojima su potrebne jače performanse, specijalizovani USB hardver i napredna podrška za 2D, 3D i multimedijalne aplikacije.

Napredne softverske tehnologije preduzeća HP i partnera pomažu prilikom komprimovanja i ubrzanja aplikacija koje koriste veliki broj podataka i njihovog premeštanja u okviru mreže kako bi se korisnicima pružilo bezbednije, pouzdano iskustvo, kao da rade lokalno bez obzira na lokaciju.

Podrška za prilagođene aplikacije i USB uređaje ne predstavlja nikakav problem, a zajedno sa HP udaljenim blade radnim stanicama, krajnjim korisnicima se pruža isto iskustvo kao da rade sa lokalnom jedinicom sa svim upravljanjem, bezbednošću i jednostavnošću primene HP tankog klijenta.