Veliko preduzećeTanki klijent › Partneri
Everybody on HP

Rešenja za tanke klijente

Vreme je da promenite način razmišljanja o radu na računaru

Partneri za HP tanke klijente

Kroz strateške veze sa vodećim preduzećima za proizvodnju softvera za virtuelizaciju širom sveta, HP tanki klijenti nude certifikovane platforme za tanke klijente koje pružaju trenutnu kompatibilnost i vrhunske performanse.

HP nudi kompletan portfolio hardvera i partnerskog softvera za rešenja za virtuelizaciju klijenata, čime se klijentima pruža kombinovana stručnost koja će im pomoći da razumeju gde se nalaze prepreke u fizičkim i virtuelnim infrastrukturama i lakše kreiraju zaista prilagodljivo, automatizovano, pristupačno i bezbedno računarsko okruženje.

Citrix

Zahvaljujući sveobuhvatnoj tehničkoj saradnji u našem petnaestogodišnjem savezu, više od polovine svih Citrix XenApp primena koristi HP tanke klijente i ProLiant servere. Svi HP tanki klijenti su certifikovani kao spremni za Citrix ili spremni za Citrix HDX, sa unapred instaliranim dodatnim komponentama za Citrix i podrškom za Citrix XenDesktop, XenApp, ICA, HDX, ubrzanje ripitera za poslovnice i XenClient kako bi se ostvarili jednostavna kompatibilnost i bogati utisci korisnika pri radu.

HP olakšava dizajniranje Citrix XenDesktop primene sa testiranom, višeslojnom HP virtuelizacijom klijenta uz Citrix XenDesktop referentnu arhitekturu koja pomaže da se naši klijenti provedu kroz izbor veličine i primenu. Te preporučene arhitekture optimizuju troškove nabavke, umanjuju složenost IT-a i rizike i pružaju vrhunski utisak korisnika pri radu što omogućava širu primenu rešenja Citrix XenDesktop u organizaciji. HP je jedini prodavac tankih klijenata koji nudi kompletna XenDesktop rešenja od radne površine do centra sa podacima.

Citrix je priznao posvećenost preduzeća HP pružanju vrhunskih iskustava uz Citrix kada je proglasio HP rešenjem godine spremnim za Citrix 2009, iz dodatno priznanje kao finalisti za nagradu 2008. i 2010. Kliknite ovde za više informacija o HP i Citrix rešenjima.

Microsoft®

Kao rezultat 20 i više godina inženjerskog saveza posvećenog integraciji rešenja, HP pruža poznat, pouzdan utisak pri radu sa operativnim sistemom Microsoft Windows putem široke palete tankih klijenata dostupnih sa operativnim sistemima Windows CE ili Windows Embedded Standard. Štaviše, više klijenata bira tanke klijente koji rade pod operativnim sistemom Windows od svih narednih pet konkurenata zajedno2.

Uz unapred instaliran HP softver za poboljšanja RDP-a klijenti dobijaju vrhunsko korisničko iskustvo i opsežnu podršku za multimediju i USB preusmeravanje. Za jednostavnu kompatibilnost i direktne utiske korisnika pri radu kao na računaru za Microsoft Remote Desktop Services (RDS) okruženja, sa ugrađenom fleksibilnošću za podršku snage tehnologije Microsoft RemoteFX u budućnosti.

Za manja okruženja, HP nudi HP MultiSeat rešenje, jedino Microsoft MultiPoint serversko rešenje za deljenje računara koje Microsoft u potpunosti podržava i licencira. Zahvaljujući ovim i drugim HP Windows Embedded inovacijama za tanke računare, Microsoft je nagradio HP nagradom Windows Embedded Partner Excellence za 2008, a zatim i za 2010. godinu.

HP je kreirao i testirao višeslojne referentne arhitekture koje obuhvataju vrhunske tanke klijente, servere i skladišta, kao i pun životni vek usluga i podrške kako bi se klijenti svih veličina proveli kroz izbor veličine i primenu sistema Microsoft Terminal Server ili Citrix XenDesktop sa Microsoft Hyper-V rešenjima. Za više informacija o HP i Microsoft rešenjima kliknite ovde.

VMware

HP VMware klijentima nudi bogate i pouzdane utiske pri radu sa tankim računarima u širokom opsegu tankih klijenata certifikovanih u VMware vodiču za kompatibilnost hardvera, sa unapred instaliranim VMware agentima i podrškom za najnoviju verziju VMware View, RDP i PCoIP protokola i HP softvera RDP Enhancements za jednostavnu kompatibilnost i direktne utiske korisnika pri radu kao na računaru.

Da bismo pomogli našim klijentima da umanje složenost, rizike i troškove u vezi sa novim primenama virtuelizacije klijenta, HP je kreirao testiranu i sveobuhvatnu referentnu arhitekturu za VMware View koja obuhvata vrhunske HP tanke klijente, servere i skladište, kao i kompletan životni vek usluga i podrške kako bi naši klijenti lakše izabrali veličinu i primenili rešenje VMware View. HP je jedini prodavac tankih klijenata koji nudi kompletna VMware View rešenja od radne površine do centra sa podacima.

Uz opsežnu tehničku podršku i podršku prilikom stizanja na tržište za nova VMware rešenja, HP predstavlja vašu jedinu stanicu za VMware View hardversku i softversku podršku. Zapravo, više od 10.000 VMware certifikovanih stručnjaka širom sveta obučio je HP – a ispred nas je samo sâm VMware. Za više informacija o HP i VMware rešenjima kliknite ovde

2Bežična pristupna tačka i Internet usluga su neophodne i nisu uključene. Dostupnost javnih bežičnih tačaka je ograničena.