0

Tvrdnje o kršenju na HP veb lokacijama

HP poštuje prava na intelektualnu svojinu drugih i preporučuje i drugima da ih poštuju. U skladu s time, HP ima običaj da uklanja korisnička prosleđivanja koja krše prava na intelektualnu svojinu drugih, suspenduje pristup ovoj veb lokaciji (ili bilo kom njenom delu) za bilo kog korisnika koji koristi ovu veb lokaciju kršeći nečija prava na intelektualnu svojinu i/ili u odgovarajućim okolnostima obustavi nalog bilo kog korisnika koji koristi ovu veb lokaciju kršeći nečija prava na intelektualnu svojinu.

U skladu sa Naslovom 17 Ustava SAD, Odeljak 512, HP je primenio procedure za prijem pisanih obaveštenja o tvrdnjama o kršenju autorskih prava i za obradu takvih tvrdnji u skladu s tim zakonom. Ako verujete da je neki korisnik ove veb lokacije prekršio vaša autorska prava ili drugu intelektualnu svojinu, pošaljite pisano obaveštenje sledećem predstavniku kompanije HP kako biste ga obavestili o tvrdnjama o prekršaju:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Da bi se stvar sigurno odmah razrešila, vaše pisano obaveštenje mora:


 • Sadržati vaš fizički ili elektronski potpis;
 • Identifikovati delo zaštićeno autorskim pravima ili drugu intelektualnu svojinu za koju se smatra da je ugrožena;
 • Identifikovati navodno problematičan materijal na dovoljno precizan način da HP može da pronađe taj materijal;
 • Sadržati odgovarajuće informacije putem kojih HP može da vam se obrati (uključujući adresu pošte, broj telefona i e-adresu);
 • Sadržati izjavu da u najboljoj nameri verujete da upotreba materijala zaštićenog autorskim pravima ili druge intelektualne svojine nije ovlašćena od strane vlasnika, predstavnika vlasnika ili zakona;
 • Sadržati izjavu da su informacije u pisanom obaveštenju tačne; i
 • Sadržati izjavu, pod punom odgovornošću, da ste ovlašćeni da govorite u ime vlasnika autorskih prava ili druge intelektualne svojine.

Ukoliko se obaveštenje ne odnosi na kršenje autorskih prava ili druge intelektualne svojine, agent neće moći da reši navedeni problem.

Prosleđivanje primedbe na obaveštenje u vezi sa DMCA

Mi ćemo vas obavestiti da smo uklonili ili onemogućili pristup materijalu sa zaštićenim autorskim pravima koji ste obezbedili ukoliko je takvo uklanjanje u skladu sa važećim DMCA obaveštenjem o uklanjanju sadržaja koje smo dobili. Ako dobijete takvo obaveštenje od nas, vi možete poslati pisanu primedbu na obaveštenje našem naznačenom predstavniku koja obuhvata sve sledeće informacije:


 • Vaš fizički ili elektronski potpis;
 • Identifikaciju materijala koji je uklonjen ili do kojeg je onemogućen pristup, kao i lokaciju na kojoj se materijal nalazio pre nego što je uklonjen ili mu je pristup onemogućen;
 • Vašu izjavu pod punom krivičnom odgovornošću da u najboljoj nameri verujete da je materijal uklonjen ili onemogućen usled greške ili pogrešne identifikacije materijala koji je uklonjen ili onemogućen; i
 • Vaše ime, adresu stanovanja i broj telefona, kao i izjavu da pristajete na jurisdikciju suda za sudsku oblast u kojoj se nalazi vaša adresa stanovanja ili, ako je vaša adresa stanovanja izvan SAD, za bilo koju sudsku oblast u kojoj se mi nalazimo i da ćete prihvatiti proces od osobe koja je obezbedila obaveštenje o navodno problematičnom materijalu ili predstavnika te osobe.

Obustavljanje u slučaju ponovljenih prekršaja

Zadržavamo pravo da na osnovu vlastite odluke okončamo nalog ili pristup bilo kog korisnika ovoj veb lokaciji i/ili usluzi ukoliko smo o njemu dobili više obaveštenja o kršenju DMCA ili drugih zakona.

Nazad na vrh