Učitavanje…

KAKO HP KORISTI WEB ZNACKE I WEB OSLUŠKIVACE

Kompanija HP poštuje vašu privatnost


Kompanija HP i njene filijale poštuju vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti obaveštava vas o našoj praksi u vezi sa privatnošću i o izborima koje imate u vezi sa načinom na koji se informacije o vama prikupljaju na mreži i kako se te informacije koriste. Ova izjava je dostupna na našoj matičnoj stranici i na dnu svake HP Veb stranice.

HP je jedan od osnivajućih sponzora Council of Better Business Bureau programa o privatnosti i predstavlja BBB akreditovano preduzeće. HP prakse u vezi sa privatnošću usklađene su sa BBB kodom poslovnih praksi i mi sa ponosom prikazujemo BBB logo.

bbb

U razvoju HP smernica za privatnost i standarda mi poštujemo i uzimamo u obzir sve glavne principe i okvire širom sveta, uključujući OECD uputstva za zaštitu privatnosti i tokove preko granica, EU direktivu 95/46/EC, APEC okvir privatnosti i madridsku rezoluciju o međunarodnim standardima privatnosti.

Kompanija HP je takođe sama sertifikovala svoju praksu o privatnosti kao usklađenu sa principima U.S.-E.U. Safe Harbor: obaveštenje, izbor, dalji prenos, pristup i preciznost, bezbednost i nadzor/primena. Više informacija o Safe Harbor programu ministarstva za trgovinu SAD potražite na lokaciji http://www.export.gov/safeharbor/

U skladu sa Safe Harbor principima, HP se obavezuje da će rešiti prigovore u vezi sa vašom privatnošću i prikupljanjem odnosno upotrebom vaših ličnih informacija. HP se dodatno obavezuje da će nerešene prigovore u vezi sa privatnošću građana ili stanovnika EU u pogledu prenosa njihovih poslovnih podataka u okviru Safe Harbor principa usmeriti na nezavisni mehanizam za rešavanje nesuglasica, BBB EU Safe Harbor, kojim upravljaju Council of Better Business Bureau biroi. Ako ne primite blagovremeno priznanje vaše žalbe ili ako HP ne postupi na pravi način u pogledu vaše žalbe, možete se obratiti programu BBB EU Safe Harbor na lokaciji: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

 • HP je globalna organizacija, sa zakonskim entitetima, poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prelaze granice. Ova izjava o privatnosti odnosi se na sve Veb lokacije i domene u vlasništvu kompanije HP, kao i Veb lokacije i domene podružnica koje su u našem vlasništvu ("HP Veb lokacija"), s tim što će se smernice za privatnost ili izjava objavljene na HP Veb lokacijama namenjenim određenom HP programu ili usluzi primenjivati umesto ove izjave o privatnosti.

  Veze ka Veb lokacijama koje ne pripadaju kompaniji HP

  HP Veb lokacija može obezbediti veze ka Veb lokacijama nezavisnih proizvođača radi vaše pogodnosti i informisanja. Ukoliko pristupite ovim vezama, vi napuštate HP Veb lokaciju. HP ne kontroliše ove lokacije niti njihove prakse o privatnosti koje se mogu razlikovati od prakse kompanije HP. Mi ne odobravamo niti predstavljamo Veb lokacije nezavisnih proizvođača. Lične podatke koje odaberete da obezbedite na ovim lokacijama ili koje one prikupe nisu pokrivene izjavom o privatnosti kompanije HP. Mi vam savetujemo da pregledate smernice za privatnost svih ovih kompanija pre nego što prosledite svoje lične informacije.

  Takođe možemo na našoj Veb lokaciji obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite HP informacije sa svojim društvenim mrežama i da vršite interakciju sa kompanijom HP na različitim lokacijama za društvene medije. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Savetujemo vam da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama za društvene medije sa kojima vršite interakciju da biste se uverili da razumete da te lokacije mogu delite vaše informacije.

 • Da bi vam ponudila bolju uslugu i bolje razumela vaše potrebe i interese, kompanija HP sakuplja, izvozi i koristi lične informacije uz adekvatno obaveštavanje i saglasnost, zajedno sa potrebnim obaveštavanjima vlasti za zaštitu podataka, kada je to primenljivo. Na primer, kada naručite proizvode ili usluge, prijavite se za trenutni kredit, zahtevate informacije, prijavite se za materijale za marketing ili podršku, registrujete sebe ili svoje HP proizvode, učestvujete u nagradnim igrama ili anketama ili kada se prijavite za posao u kompaniji HP, mi ćemo vam tražiti da obezbedite svoje lične informacije kako biste obavili ove transakcije. Lične informacije koje nam date na ovim stranicama mogu da uključuju kontakt informacije poput vašeg imena, adrese, broja telefona i e-adrese; finansijske informacije poput broja kreditne kartice i druge jedinstvene informacije poput korisničkog ID-a i lozinki, informacija o plaćanju i transakcijama, željenim opcijama vezanim za proizvode i usluge, željenim opcijama vezanim za način kontakta, obrazovanje i prethodno zaposlenje, kao i podatke vezane za interesovanje za određeni posao. Ukoliko se prijavite za trenutni kredit, upitaćemo vas da obezbedite dodatne osetljive lične informacije poput vaše plate, broja socijalne zaštite i bankarske informacije. Ove informacije pregledaće naši dobavljači finansijskih usluga da bi odlučili da li da vam odobre kredit.

  Ukoliko odaberete da koristite program "javite prijatelju" na našoj lokaciji, pitaćemo vas za e-adresu ili broj mobilnog telefona vašeg prijatelja i automatski ćemo mu poslati jednokratnu poruku pozivajući ga da poseti našu lokaciju. HP koristi i skladišti ove informacije samo u svrhu slanja jednokratne poruke i da bi obezbedili blokiranje ove poruke, kada je to moguće.

  Ako objavite, komentarišete ili delite lične informacije, uključujući fotografije, na nekom javnom forumu na HP lokaciji, društvenoj mreži, blogu ili sličnom forumu, imajte u vidu da sve lične informacije koje prosledite mogu biti pročitane, prikazane, prikupljene ili korišćene od strane drugih korisnika ovih foruma i mogu se iskoristiti za uspostavljanje kontakta sa vama, slanje neželjenih poruka ili u svrhe nad kojima ni vi ni HP nemate kontrolu. Kompanija HP nije odgovorna za lične informacije koje odaberete da prosledite na ovim forumima.

  Pored informacija koje obezbedite, HP može prikupiti i informacije u toku vaše posete HP Veb lokaciji, odnosno lokaciji kojom "upravlja" drugo preduzeće u ime kompanije HP, putem naših alatki za automatsko prikupljanje podataka, koje uključuju Veb monitore, kolačiće, ugrađene Veb veze i druge alatke za prikupljanje informacija. Ove alatke prikupljaju određene informacije o saobraćaju koje vaš pregledač šalje na Veb lokaciju, na primer pregledača i jezik, vremena pristupa i adresa Veb lokacije sa koje ste stigli. Oni takođe mogu da prikupe informacije o adresi Internet protokola (IP), ponašanju u vezi sa putanjom biranja (tj. stranice koje ste posetili, veze na koje ste kliknuli i druge radnje koje preduzimate u vezi sa Veb lokacijama kompanije HP), kao i informacije o proizvodima. IP adresa je broj koji se automatski dodeljuje vašem računaru kada god surfujete Vebom, omogućujući Veb serverima da pronađu i identifikuju vaš računar. Računari koriste IP adrese da bi komunicirali preko Interneta, omogućujući korisnicima da pretražuju i kupuju. Kompanija HP može takođe da koristi neke od ovih alatki za automatsko prikupljanje podataka zajedno sa određenim e-porukama poslatim od strane kompanije HP i na taj način može da prikupi informacije korišćenjem ovih alatki kada otvorite e-poštu ili kliknete na vezu koja se nalazi u e-poruci. Da biste saznali više, pročitajte odeljak Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.

  Kompanija HP takođe prikuplja informacije od komercijalno dostupnih izvora za koje smatra da su pouzdani. Te informacije mogu da uključuju vaše ime, adresu, e-adresu i demografske podatke. Informacije koje HP prikuplja od svojih komercijalnih izvora mogu se koristiti zajedno sa informacijama koje HP prikupi kada posetite HP Veb lokacije. Na primer, HP može da uporedi geografske informacije dobijene preko komercijalnih izvora sa IP adresom dobijenom preko alatki za automatsko prikupljanje podataka da bi locirali vaše opšte geografsko područje.

 • Informacije koje kompanija HP prikupi da bi razumela vaše potrebe i interesovanja pomažu kompaniji HP da isporuči dosledno i personalizovano iskustvo. Na primer, kompanija HP može da upotrebi vaše informacije da:
  • vam pomogne u obavljanju transakcije ili porudžbine;
  • spreči i otkrije bezbednosne pretnje, prevaru ili druge zlonamerne aktivnosti;
  • komunicira sa vama o proizvodima i uslugama;
  • obezbedi uslugu i podršku;
  • vas obavesti o novim uslugama i pogodnostima;
  • obezbedi personalizovane promotivne ponude;
  • izabere sadržaj koji će vam predstaviti;
  • personalizuje neke HP Veb lokacije;
  • izmeri performanse marketinških inicijativa, oglasa i Veb lokacija kojima "upravlja" drugo preduzeće u ime kompanije HP
  • vam dozvoli da učestvujete u takmičenjima i anketama; i vam se obrati u vezi sa HP proizvodima ili uslugama

  Imaćete priliku da odaberete svoje željene opcije privatnosti u vezi sa porukama koje šaljemo (pogledajte odeljak Vaše odluke i izbor željenih opcija privatnosti).

  Preporuke sa naše Veb lokacije postavljaju se isključivo uz izričitu dozvolu pojedinca ili preduzeća koje je dala preporuku.

  Informacije o kreditnoj kartici koriste se isključivo u svrhu obrade plaćanja i sprečavanja prevare. Informacije o kreditnim karticama i druge osetljive lične informacije potrebne za obradu kreditne odluke ne koriste se ni u jednu drugu svrhu od strane naših dobavljača finansijskih usluga ili od strane kompanije HP i neće biti čuvane duže nego što je potrebno da bi se obezbedile ove usluge, osim ukoliko od nas ne zatražite da zadržimo informacije o vašoj kreditnoj kartici za buduće kupovine.

 • HP neće prodati, iznajmiti ili zakupiti vaše lične podatke drugima osim kako je opisano u ovoj izjavi. HP deli lične informacije na sledeći način:

  HP zadržava dobavljače usluga i dobavljače kako bi oni isporučili kompletne proizvode, usluge i rešenja za kupce i kako bi pomogli kompaniji HP oko marketinških i komunikacionih inicijativa. Ovi dobavljači uključuju, na primer, obrađivače kreditnih kartica, dobavljače podrške za kupce i pomoći uživo, marketing, dobavljače usluge e-pošte, automatizovane obrađivače podataka i agente isporuke. Dobavljači i dobavljači usluga su potrebni po ugovoru da bi se kao poverljive čuvale informacije primljene u ime kompanije HP i oni ne mogu koristiti ove informacije za bilo koju drugu svrhu osim da obave usluge koje obavljaju za HP.

  S vremena na vreme, HP učestvuje u marketinškim inicijativama sa drugim preduzećima, uključujući Veb lokacije kojima "upravlja" drugo preduzeće u ime kompanije HP. Kao deo ovih inicijativa, određene HP usluge i marketinška komunikacija mogu se isporučiti istovremeno sa onima koje pripadaju drugim preduzećima. Neke od ovih usluga i komunikacija nude vam opciju da delite lične informacije sa kompanijom HP i drugim preduzećima koje učestvuju u ovim inicijativama. Na primer, možete primiti marketinške poruke od kompanije HP i drugih preduzeća ili imati mogućnost da se registrujete na mreži za softverske proizvode većeg broja preduzeća. Ako odaberete da obezbedite lične informacije samo kompaniji HP, HP neće deliti ove informacije sa drugim preduzećima koja učestvuju u marketinškoj inicijativi. Ako odaberete da obezbedite lične informacije drugim preduzećima, informacijama će se upravljati u skladu sa smernicama za privatnost tih preduzeća, a te smernice se mogu razlikovati od HP smernica i prakse.

  HP će zahtevati izvoz ličnih informacija u druge poslovne entitete u vlasništvu kompanije HP u SAD-u i širom sveta u skladu sa ovom izjavom da bi se ispunio vaš zahtev. Taj izvoz je jedan od zahteva obezbeđivanja informacija kompaniji HP.

  Osim ako u izjavi nije opisano drugačije HP neće deliti lične informacije koje obezbedite sa nezavisnim proizvođačima koji nisu HP bez vaše dozvole, sem u sledeće svrhe: (i) odgovor na ovlašćene zahteve za informacijama od strane policije i vlade; (ii) ispunjavanje zakona, regulacije, sudskog poziva ili sudske naredbe; (iii) istraživanje i pomoć u sprečavanju bezbednosnih pretnji, prevare ili drugih zlonamernih aktivnosti; (iv) nametanje/zaštita prava i vlasništva kompanije HP i njenih podružnica; ili (v) zaštita prava ili lične bezbednosti zaposlenih u kompaniji HP i nezavisnih proizvođača odnosno korišćenja HP vlasništva.

  Može doći do okolnosti kada, bilo iz strateških razloga ili drugih poslovnih razloga, HP odluči da proda, kupi, pripoji ili na drugi način reorganizuje posao u određenoj državi. Takva transakcija može da uključi otkrivanje ličnih informacija perspektivnim ili realnim kupcima ili preuzimanje ličnih informacija od prodavca. Praksa kompanije HP je da traga za odgovarajućom zaštitom informacija u ovim tipovima transakcija.

 • Kompanija HP ne prikuplja svojim aktivnostima informacije od dece mlađe od 13 godina i ne namenjuje svoje Veb lokacije deci mlađoj od 13 godina. Mi savetujemo roditelje i staratelje da imaju aktivnu ulogu u aktivnostima na mreži i interesovanjima svoje dece.

 • Kompanija HP omogućava vam da dobijate različite informacije koje upotpunjuju naše proizvode i usluge. Možete se pretplatiti da primate određene informacije vezane za proizvode i usluge i takođe možete odabrati da dobijate opšte poruke kompanije HP. Mi vam omogućavamo da odaberete način dostave opštih poruka kompanije HP poštom, e-poštom, putem telefona i mobilnog telefona.

  Možete da napravite ili promenite svoj izbor u vezi sa primanjem poruka na koje ste pretplaćeni ili opštih poruka na mestu prikupljanja podataka ili korišćenjem drugih metoda, koji su navedeni u sledećim odeljcima. Ova opcija ne važi za poruke koje se primarno šalju za svrhu administracije dovršenja porudžbina, ugovora, podrške, upozorenja o bezbednosti proizvoda, ažuriranja upravljačkih programa ili drugih administrativnih i transakcionih obaveštenja zato što primarna svrha ovih obaveštenja nije promotivne prirode.

  Poruke koja dobijate od kompanije HP biće obezbeđene u skladu sa ovom izjavom. Neke poruke mogu da koriste alate za automatsko prikupljanje podataka. Da biste saznali više, pročitajte odeljak Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka..

  Poruke na koje se možete pretplatiti

  Poruke na koje se možete pretplatiti uključuju biltene putem e-pošte, ažuriranja softvera itd. koje možete izričito zahtevati ili koje ste se složili da primate. Kada zahtevate takve poruke, možete kasnije odabrati da ih više ne dobijate korišćenjem jednog od sledećih metoda:

  • Izaberite vezu "opt out" (nemojte da učestvujete) ili "unsubscribe" (odjavite se) u e-poruci ili pratite uputstva za odjavljivanje uključena u svaku poruku vezanu za pretplatu.
  • Da biste otkazali poruke koje se isporučuju na mobilne uređaje, odgovorite na poruku rečima "STOP" (ZAUSTAVI) ili "END" (ZAVRŠI).
  • Vratite se na Veb stranice na kojima ste registrovali svoje željene opcije i pratite uputstva za odjavljivanje. Pristup mnogim HO pretplatama dostupan je na Veb stranici "Izbor pretplatnika".
  • Pišite Kancelariji za privatnosti kompanije HP. Obavezno obezbedite svoje ime, važne kontakt informacije i određene informacije o HP pretplatama koje više ne želite da primate.

  Imajte u vidu da ukoliko izaberete da ne primate određene poruke na koje možete da se pretplatite, to može uticati na usluge koje ste odabrali da primate od kompanije HP gde je uslov za primanje usluga prihvatanje poruka.

  Opšte poruke kompanije HP

  Opšte poruke kompanije HP obezbeđuju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci. Ovo može da uključuje informacije o novim proizvodima, posebne ponude ili pozive da učestvujete u marketinškom istraživanju.

  Često ćete moći da koristite HP Passport (HP pasoš) da biste ukazali na to da li želite da primate opšte poruke od kompanije HP. HP pasoš je usluga sa jednim prijavljivanjem koja vam omogućava da se registrujete na Veb lokacijama koje su omogućene za HP pasoš korišćenjem jedne identifikacije za korisnika i lozinke koju odaberete. HP pasoš koristi kolačiće za skladištenje vaših osnovnih ličnih podataka tako da ne morate da ih ponovo ukucavate kada se vratite na jednu od mnogih Veb lokacija kompanije HP u budućnosti. HP pasoš takođe vam omogućava da podesite svoje željene opcije privatnosti. Vaše željene opcije primeniće se na HP Veb lokacijama, e-pošti i drugim sredstvima za komunikaciju koja koriste HP pasoš.

  Ako ne možete da koristite HP pasoš, možete izabrati da ne primate ove opšte poruke pomoću nekog od sledećih metoda:

  • Izaberite vezu "opt out" (nemojte da učestvujete) ili "unsubscribe" (odjavite se) u e-poruci ili pratite uputstva za odjavljivanje uključena u svaku poruku.
  • Da biste otkazali poruke koje se isporučuju na mobilne uređaje, odgovorite na poruku rečima "STOP" (ZAUSTAVI) ili "END" (ZAVRŠI).
  • Pišite Kancelariji za privatnost kompanije HP. Obavezno obezbedite svoje ime, važne kontakt informacije i određene informacije o svojim željenim opcijama privatnosti.
 • HP nastoji da vaše lične podatke čuva precizno zabeležene. Mi smo primenili tehnologiju, procese upravljanja i smernice koji pomažu u održavanju preciznosti podataka. HP obezbeđuje pojedincima razuman pristup ličnim informacijama koje su oni obezbedili kompaniji HP i razumnu mogućnost pregleda i ispravljanja podataka ili podnošenje zahteva za anonimizaciju, blokadu ili brisanje, prema mogućnostima. Da bismo zaštitili vašu privatnost i bezbednost, mi ćemo takođe preduzeti razumne korake da verifikujemo vaš identitet, na primer zahtevaćemo lozinku i ID korisnika pre nego što damo pristup vašim podacima. Da biste prikazali i promenili lične informacije koje direktno dajete kompaniji HP, možete da se vratite na Veb stranicu preko koje ste prvobitno prosledili podatke i da pratite uputstva na toj Veb stranici, upotrebite HP pasošgde je on omogućen ili se obratite Kancelariji za privatnost kompanije HP..

 • Kompanija HP uzima ozbiljno poverenje koje nam dajete. Da bi sprečila neautorizovan pristup ili otkrivanje, da bi održala preciznost podataka i obezbedila ispravno korišćenje informacija, kompanija HP koristi fizičke, tehničke i administrativne procedure za zaštitu prikupljenih informacija.

  Prilikom prikupljanja ili prenosa osetljivih informacija poput informacija o kreditnoj kartici, koristimo razne bezbednosne tehnologije i procedure koje štite vaše lične informacije od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Lične informacije koje obezbedite uskladištene su na računarskim sistemima koji se nalaze u kontrolisanim objektima sa ograničenim pristupom. Prilikom prenosa poverljivih informacija (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka) putem Interneta, štitimo ih korišćenjem šifrovanja kao što je protokol Secure Socket Layer (SSL).

  Brojevi kreditnih kartica koriste se samo za obradu naplata i ni u jednu drugu svrhu. Kao deo obrade plaćanja u realnom vremenu, HP se pretplaćuje na uslugu upravljanja prevarama. Ova usluga daje vama i kompaniji HP dodatni nivo bezbednosti radi zaštite od prevara vezanih za kreditne kartice i zaštite finansijskih podataka.

 • Ukoliko promenimo svoje smernice za privatnost, objavićemo prepravljenu izjavu ovde, sa datumom objave ažurirane revizije. Ukoliko u velikoj meri promenimo ovu izjavu, možemo vas takođe obavestiti o tome na drugi način, na primer slanjem e-poruke ili objavljivanjem obaveštenja na našoj matičnoj stranici.

 • Nama je stalo do vašeg mišljenja. Ukoliko imate komentare ili pitanja o našoj izjavi o privatnosti, molimo vas pošaljite ih Kancelariji za privatnost kompanije HP i ili nam pišite na sledeću adresu:

  Kanada, Južna Amerika i Sjedinjene Američke Države
  HP Privacy Mailbox
  11445 Compaq Center Drive W.
  Mailstop 040307
  Houston, Texas 77070
  États-Unis

  Meksiko:
  Hewlett-Packard
  Legal Department
  Prolongación Reforma No. 700
  Colonia Lomas de Santa Fe
  México, D.F., C.P.01210

  Evropa, Bliski istok i Afrika:
  EMEA Privacy Office
  Hewlett Packard
  MS 250
  1 Avenue du Canada
  HP Les Ulis -91947 – France

  Kancelarija za privatnost kompanije HP u APJ regionu:
  HP APJ Privacy Office
  Hewlett Packard
  PO Box 384
  Concord West, NSW 2138
  Australia

  Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka

  Sledeći odeljci obezbeđuju dodatne informacije o najčešće korišćenim alatkama Veb tehnologije.

  Kolačići

  "Kolačić" je mala datoteka sa podacima koju neka Veb lokacija prenosi na čvrsti disk računara. HP ili dobavljači usluga šalju kolačiće kada surfujete na našim lokacijama gde se pojavljuju oglasi, kada kupujete, zahtevate ili personalizujete informacije ili se registrujete za određene usluge. Prihvatanjem kolačića na našoj lokaciji, lokacijama kojima "upravlja" drugo preduzeće u ime kompanije HP ili lokacijama gde se pojavljuju naši oglasi, može nam dati pristup informacijama o vašem ponašanju pri pregledanju, što možemo iskoristiti za personalizovanje vašeg utiska pri radu. Kolačići se obično klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "stalni" kolačići.

  • Kolačići sesije ne ostaju na računaru kada zatvorite pregledač.
  • Stalni kolačići ostaju na računaru dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu. Većina pregledača podrazumevano automatski prihvata kolačiće, ali obično možete odbiti kolačiće ili selektivno prihvatiti kolačiće podešavanjem željenih opcija u pregledaču. Ako isključite kolačiće, neke funkcije na našoj lokaciji možda vam neće biti dostupne, a neke Veb stranice možda se neće ispravno prikazivati.

  Informacije o popularnim pregledačima i načinu podešavanja željenih opcija kolačića možete pronaći na sledećim Veb lokacijama:

  S vremena na vreme, HP će koristiti Flash lokalne deljene objekte (LSO-ove) za skladištenje informacija o Flash sadržaju i željenih opcija za njega. LSO-ovi obavljaju slične funkcije kao HTML kolačići pregledača i u računaru skladište male datoteke koje se obično nazivaju "Flash kolačići". Flash kolačići razlikuju se od kolačića pregledača i alatke za upravljanje kolačićima koje pregledač obezbeđuje neće ukloniti Flash kolačiće. Da biste saznali više o Flash kolačićima i načinu upravljanja srodnim postavkama privatnosti i skladištenja, posetite Veb lokaciju Adobe Systems.

  Veb monitori

  Neke HP.com Veb stranice, Veb stranice nezavisnih proizvođača i e-pošta oblikovana pomoću HTML-a koriste Veb monitore samostalno ili zajedno sa kolačićima da bi prikupile informacije o vašoj upotrebi Veb lokacija i interakciji putem e-pošte, kao i da bi izmerile performanse na lokaciji hp.com i Veb lokacijama kojima "upravlja" drugo preduzeće u ime kompanije HP. Veb monitor je elektronska slika koja se naziva GIF od jednog piksela (1x1) ili čisti GIF. Veb monitori mogu prepoznati određene tipove informacija na računaru, kao što su kolačići, vreme i datum prikazivanja stranice, kao i opis stranice na kojoj je Veb monitor postavljen. U zavisnosti od konteksta, Veb monitori mogu se odnositi i na sadržaj na nezavisnom serveru i mogu ih koristiti dobavljači usluga za isporuku važnih reklama.

  Veb monitore ćete možda moći da onemogućite u e-porukama tako što nećete preuzimati slike sadržane u primljenoj poruci (ova funkcija zavisi od softvera e-pošte koji koristite na računaru). Međutim, ovo neće uvek onemogućiti Veb monitor ili drugu alatku za automatsko prikupljanje podataka u e-poruci zbog određenih mogućnosti softvera e-pošte. Više informacija o ovome potražite u informacijama koje ste dobili uz softver e-pošte ili koje je obezbedio dobavljač usluge.

  Ako odaberete da primate marketinšku e-poštu ili biltene od kompanije HP kao što je navedeno u odeljku Vaše odluke i izbor željenih opcija privatnosti, HP može automatski prikupljati vaše lične informacije. Na primer, putem Veb monitora i personalizovanih URL adresa ugrađenih u e-poruke ili biltene, HP može pratiti da li ste otvorili te poruke i da li ste kliknuli na veze sadržane u njima. Više informacija o ugrađenim Veb vezama potražite ispod.

  Ugrađene Veb veze

  E-poruke od kompanije HP, Internet tasteri na tastaturi unapred konfigurisani od strane kompanije HP i promotivne ikone unapred instalirane na radnoj površini računara često koriste veze dizajnirane da vas odvedu u važnu oblast na Vebu nakon preusmeravanja putem HP servera. Sistem preusmeravanja omogućava kompaniji HP da promeni odredišni URL ovih veza, ukoliko je to neophodno, kao i da utvrdi efikasnost svojih marketinških inicijativa.

  U e-porukama te Veb veze mogu takođe omogućiti kompaniji HP da odredi da li ste kliknuli na vezu u e-poruci i te informacije o interakciji mogu biti povezane sa vašim ličnim identitetom. Ako ne želite da HP prikuplja informacije o vezama na koje kliknete, možete:

  • promeniti svoj izbor o načinu primanja poruka od kompanije HP (tj. odabrati tekstualnu verziju poruke gde je to dostupno) ili odabrati da ne kliknete na veze u e-poruci koju HP pošalje
  • izbrisati promotivne ikone koje HP unapred instalira na radnoj površini računara odnosno odabrati da ne kliknete na njih
  • ponovo konfigurisati Internet tastere na tastaturi na određenim modelima računara da biste pokrenuli željeni odredišni URL pomoću uputstava koje dobijate uz računar

  HP oglasi i ponude na Veb lokacijama nezavisnih proizvođača

  HP sklapa ugovore sa dobavljačima usluga da postavi oglase na Veb lokacijama čiji vlasnici su nezavisni proizvođači. Pored toga, nekim Veb lokacijama može "upravljati" dobavljač usluge da bi obezbedio HP ponude u ime kompanije HP. Ovi dobavljači usluga mogu slati kolačiće sa ovih Veb lokacija nezavisnih proizvođača i sa lokacije hp.com i koristiti Veb monitore na njima. Kolačići i Veb monitori mogu omogućiti preduzeću HP da prikupi informacije o stranicama koje ste prikazali i vezama na koje ste kliknuli.

  Više o mrežnom reklamiranju i načinu upravljanja ovim procesom možete saznati tako što ćete posetiti lokaciju Inicijativa za mrežno reklamiranje.

  Alatke za prikupljanje informacija

  HP može koristiti alatke za prikupljanje informacija o vašem utisku pri radu na nekim HP Veb lokacijama. Ove alatke ne uključuju upotrebu Veb monitora ili kolačića, ali snimaju vašu interakciju sa HP Veb lokacijom onako kako to uhvati HP server. Određene alatke koje se koriste u nekim zemljama mogu omogućiti kompaniji HP da reprodukuje Veb sesije klijenta. Ove alatke se primarno koriste za svrhe rešavanja problema; informacije koje ove alatke prikupe biće uskladištene u određenom periodu.