Obaveštenje o pravima vezanim za lične podatke

0

Vaše lične podatke prikuplja "Hewlett-Packard d.o.o." čije se sedište nalazi u "Bulevaru Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd" radi reklamiranja, prodaje, podrške i održavanja HP proizvoda i usluga koje vam se pružaju. U ove svrhe vaši lični podaci mogu biti preneti drugim filijalama HP Group i izvan Evropske Unije, a posebno nekom pravnom licu korporacije HP u SAD. Ovaj prenos podataka se obavlja uz značajne mere bezbednosti, u skladu sa „Safe Harbor“ programom i drugim važećim propisanim zahtevima. U skladu sa lokalnim zakonima o zaštiti podataka, možete da ostvarite svoja prava na pristup, ispravljanje, osporavanje ili brisanje podataka koristeći web adresu, email adresu, poštansku adresu tako što ćete kliknuti na donju vezu.


E-obrazac za zaštitu privatnosti

5

Srodni linkovi: