HP Inc. Izjava o privatnosti

Prevod ove izjave o privatnosti navodi se da bi vama olakšao korišćenje, ali trenutno je zastareo zbog najnovijeg ažuriranja. Dok ne ažuriramo prevode, najnovije informacije treba da potražite u engleskoj verziji tako što ćete kliknuti ovde.

0

Kompanija HP poštuje vašu privatnost

Kompanija HP i njene filijale poštuju vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti obaveštava vas o našoj praksi u vezi sa privatnošću i o izborima koje imate u vezi sa načinom na koji se informacije o vama, uključujući vaše aktivnosti na mreži, prikupljaju i kako HP koristi te informacije. Ova izjava je dostupna na našoj HP.com matičnoj stranici i na dnu svake HP veb stranice.


HP je jedan od osnivajućih sponzora Council of Better Business Bureau programa o privatnosti i predstavlja BBB akreditovano preduzeće. HP prakse u vezi sa privatnošću usklađene su sa BBB kodom poslovnih praksi i mi sa ponosom prikazujemo BBB pečat.


Accredited Business non-HP site


U razvoju HP smernica za privatnost i standarda mi poštujemo i uzimamo u obzir glavne principe i okvire širom sveta, uključujući OECD uputstva za zaštitu privatnosti i tokove preko granica, EU direktivu 95/46/EC, APEC okvir privatnosti i madridsku rezoluciju o međunarodnim standardima privatnosti.


HP poštuje Safe Harbor zakonski okvir između SAD i EU i Safe Harbor zakonski okvir između SAD i Švajcarske koji je uspostavilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih podataka iz zemalja-članica Evropske unije i Švajcarske. HP je potvrdio da se pridržava principa Safe Harbor smernica o obaveštavanju, izboru, daljem prenosu, bezbednosti, integritetu podataka, pristupu i nametanju. Da biste saznali više o Safe Harbor programu i da biste prikazali HP certifikaciju, posetite lokaciju http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. HP je takođe ustanovio skup obavezujućih korporativnih pravila („BCR“) koja je odobrila većina regulatora zaštite podataka u zemljama EEA i Švajcarskoj u junu 2011. BCR pravila osiguravaju odgovarajuću zaštitu ličnih podataka iz zemalja EEA za vreme obrade kod bilo kog od globalnih entiteta preduzeća HP.


U saglasnosti sa principima programa Safe Harbor i zahtevima BCR-a, HP je posvećen rešavanju žalbi u vezi sa vašom privatnošću i našim prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih informacija. HP se dodatno obavezuje da će nerešene prigovore u vezi sa privatnošću građana ili stanovnika EU u pogledu prenosa njihovih poslovnih podataka u okviru Safe Harbor principa usmeriti na nezavisni mehanizam za rešavanje nesuglasica, BBB EU Safe Harbor, kojim upravljaju Council of Better Business Bureau biroi. Ako blagovremeno ne primite priznanje žalbe ili ako HP ne postupi na odgovarajući način u pogledu vaše žalbe, možete se obratiti programu BBB EU Safe Harbor na lokaciji: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


Kompaniji HP dodeljen je TRUSTe pečat o privatnosti koji označava da su ova izjava o privatnosti i naše prakse pregledane kako bi se proverilo da li su u skladu sa TRUSTe programom koji može da se prikaže na stranici za validaciju dostupnoj putem klika na TRUSTe pečat.

Prakse privatnosti kompanije HP opisane u ovoj izjavi usaglašene su sa APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnost, uključujući transparentnost, odgovornost i izbor u vezi sa prikupljanjem i upotrebom ličnih informacija.

CBPR certifikacija ne obuhvata informacije koje se mogu prikupiti putem softvera koji se može preuzeti na platformama nezavisnih proizvođača.


Ako imate nerazrešeno pitanje o privatnosti ili upotrebi podataka u vezi sa HP APEC certifikacijom, na koje nismo odgovorili na zadovoljavajući način, kontaktirajte TRUSTe non-HP siteNačin na koji HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka:


1

1. Opseg ove izjave o privatnosti

HP je globalna organizacija, sa zakonskim entitetima, poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prelaze granice. Ova izjava o privatnosti primenjuje se na sve veb lokacije, domene, usluge, aplikacije i proizvode u vlasništvu preduzeća HP, kao i naših filijala koje u potpunosti posedujemo („HP lokacije ili usluge“), osim u slučaju kad smernice o privatnosti ili izjava specifična za određeni HP program, proizvod ili uslugu zamenjuje ili dopunjava ovu izjavu o privatnosti.


Veze ka veb lokacijama koje ne pripadaju kompaniji HP

HP lokacije ili usluge mogu da sadrže veze ka aplikacijama, proizvodima, uslugama ili veb lokacijama nezavisnih preduzeća radi vaše ugodnosti i pružanja informacija. Ukoliko pristupite tim vezama, vi napuštate HP lokaciju. HP ne kontroliše te lokacije nezavisnih preduzeća, kao ni njihove prakse privatnosti koje se mogu razlikovati od praksi preduzeća HP. Mi ne podržavamo niti na bilo koji način predstavljamo veb lokacije nezavisnih proizvođača. Lične podatke koje odaberete da obezbedite na ovim lokacijama ili koje one prikupe nisu pokrivene izjavom o privatnosti kompanije HP. Mi vam savetujemo da pregledate smernice za privatnost svih lokacija sa kojima stupate u interakciju pre nego što dozvolite prikupljanje i upotrebu svojih ličnih informacija.


Takođe možemo obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa svojim društvenim mrežama i da vršite interakciju sa kompanijom HP na različitim lokacijama za društvene medije. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Savetujemo vam da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama za društvene medije sa kojima vršite interakciju da biste sigurno razumeli da te lokacije mogu da prikupljaju, koriste i dele vaše informacije.


2

2. Prikupljanje ličnih informacija

HP prikuplja, izvozi i koristi lične informacije da bi upravljao vašim odnosom sa preduzećem HP i da bi vam pružio bolju uslugu tako što personalizuje vaš utisak pri radu i interakciju sa preduzećem HP. Takvo prikupljanje se obavlja uz odgovarajuće obaveštenje i pristanak, kao i potrebne potvrde od autoriteta za zaštitu podataka ukoliko je to neophodno.


HP može da prikupi lične informacije od vas u vezi sa sledećim stavkama

 • porudžbina proizvoda ili usluga, aktivacija i registracija
 • kreiranje profila i verifikacija korisnika za usluge na mreži
 • zahtevi za informacijama ili žalbe
 • pretplata na marketinški materijal, bilten ili podršku
 • učešća na konkursima ili u anketama
 • trenutne kreditne prijave
 • prijave za posao
 • registracija događaja
 • posete HP veb lokacija ili pregledanje na njima

Tipovi ličnih informacija koje nam šaljete mogu da obuhvate:

 • lične i poslovne kontakt informacije, na primer ime, adresu, broj telefona i e-adresu
 • u nekim slučajevima, vaše poslovne kontakt podatke kompaniji HP može da obezbedi određeni entitet u okviru vašeg preduzeća ili organizacije (na primer, član vašeg IT sektora)
 • finansijske informacije kao što su broj kreditne ili debitne kartice ili druge informacije o naplati
 • identifikacioni broj koji izdaje vlada i platu
 • druge jedinstvene informacije kao što su ID-ovi i lozinke korisnika, funkcionalnost proizvoda, željene postavke proizvoda i usluga, željene opcije kontakta, obrazovanje i prethodna radna mesta i podatke u vezi sa poslom
 • podatke o geografskoj lokaciji, na primer vašu IP adresu ili fizičku lokaciju kada zahtevate usluge zasnovane na lokaciji

Ako se prijavite za trenutni kredit, možemo vam zatražiti da obezbedite dodatne lične informacije kao što su iznos zarade, identifikacioni broj koji izdaje država, informacije o bankovnom računu i druge informacije koje će potvrditi vaš identitet i vašu kreditnu sposobnost. Ove informacije pregledaće naši dobavljači finansijskih usluga da bi odlučili da li da vam odobre kredit i na koliko vremenski period.


Ukoliko odaberete da koristite program „javite prijatelju“ ili sličan program preporuke na našoj lokaciji, pitaćemo vas za e-adresu, šifru društvenih medija, broj telefona ili druge kontakt informacije vašeg prijatelja da bismo mu poslali poruku sa pozivom da učestvuje u programu.


Ako objavite, komentarišete, interesujete se za njih, žalite ili delite lične informacije, uključujući fotografije, na nekom javnom forumu na HP lokaciji, društvenoj mreži, blogu ili drugom sličnom forumu, imajte u vidu da sve informacije koje prosledite mogu biti pročitane, prikazane, prikupljene ili korišćene od strane drugih korisnika tih foruma i mogu se iskoristiti za uspostavljanje kontakta sa vama, slanje neželjenih poruka ili u svrhe nad kojima ni vi ni HP nemate kontrolu. Kompanija HP nije odgovorna za lične informacije koje odaberete da objavite na tim forumima.


Pored informacija koje obezbedite, HP može prikupiti i informacije u toku vaše posete HP veb lokaciji, aplikaciji zasnovanoj na vebu odnosno lokaciji kojom „upravlja“ drugo preduzeće u ime kompanije HP, putem naših alatki za automatsko prikupljanje podataka, koje uključuju veb monitore, kolačiće i ugrađene veb veze. Ove alatke prikupljaju određene informacije o saobraćaju koje vaš pregledač šalje na veb lokaciju, na primer tip pregledača i jezik, vremena pristupa i adresu veb lokacije sa koje ste stigli. Oni takođe mogu da prikupe informacije o adresi internet protokola (IP), jedinstvenom identifikatoru uređaja, ponašanju u vezi sa putanjom biranja (tj. stranice koje ste posetili, veze na koje ste kliknuli i druge radnje koje preduzimate u vezi sa HP veb lokacijama ili onima kojima HP „upravlja“), kao i informacije o proizvodima. HP takođe može da koristi neke od ovih alatki za automatsko prikupljanje podataka zajedno sa određenim e-porukama i komunikacijom koje šalje HP i na taj način može da prikupi informacije korišćenjem tih alatki kad otvorite e-poštu ili kliknete na vezu koja se nalazi u e-poruci. Da biste saznali više, pročitajte odeljak Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.


Kompanija HP takođe prikuplja informacije od javno ili komercijalno dostupnih izvora za koje smatra da su pouzdani. Te informacije mogu da obuhvate vaše ime, adresu, e-adresu, željene postavke, interesovanja i demografske podatke/podatke profila. Informacije koje HP prikuplja od svojih javnih ili komercijalnih izvora mogu se koristiti zajedno sa informacijama koje HP prikupi kada posetite HP lokacije. Na primer, HP može da uporedi geografske informacije dobijene preko komercijalnih izvora sa IP adresom dobijenom preko alatki za automatsko prikupljanje podataka da bi se odredilo vaše opšte geografsko područje.


Ukoliko je neophodno, HP takođe može da koristi informacije koje obezbedite vi ili vaš poslodavac, zajedno sa informacijama sa javno dostupnih i drugih izvora na mreži ili van nje, za sprovođenje dubinske analize kompanije kao deo programa zaštite od korupcije preduzeća HP.


3

3. Način na koji koristimo vaše informacije

Informacije koje kompanija HP prikupi da bi razumela vaše potrebe i interesovanja pomažu kompaniji HP da pruži usaglašeno i personalizovano iskustvo. Na primer, HP može da upotrebi vaše informacije da

 • upravlja našim odnosom sa vama
 • vam pomogne u obavljanju transakcije ili porudžbine
 • spreči i otkrije bezbednosne pretnje, prevaru ili druge zlonamerne aktivnosti
 • komunicira sa vama o HP proizvodima i uslugama
 • pruži i poboljša uslugu i podršku
 • vas obavesti o novim uslugama i pogodnostima
 • obezbedi personalizovane promotivne ponude
 • izabere sadržaj koji će vam predstaviti
 • personalizuje neke HP veb lokacije
 • izmeri performanse marketinških inicijativa, oglasa i veb lokacija kojima „upravlja“ drugo preduzeće u ime kompanije HP
 • vam dozvoli da učestvujete u takmičenjima i anketama

Imaćete priliku da odaberete željene opcije privatnosti u vezi sa marketinškim porukama koje šaljemo (pogledajte odeljak Vaše odluke i izbor željenih opcija privatnosti).


Informacije o kreditnoj kartici koriste se isključivo u svrhu obrade plaćanja i sprečavanja prevare. Informacije o iznosu zarade, identifikacionom broju koji izdaje vlada i druge osetljive lične informacije ne koriste se ni u jednu drugu svrhu od strane naših dobavljača finansijskih usluga ili od strane kompanije HP i neće biti čuvane duže nego što je potrebno da bi se obezbedile ove usluge, osim ukoliko od nas ne zatražite da zadržimo informacije o vašoj kreditnoj kartici za buduće kupovine.


4

4. Način na koji delimo vaše informacije

HP neće prodati, iznajmiti ili izdati vaše lične podatke drugima osim na način koji je opisan u ovoj izjavi. HP deli lične informacije na sledeći način:


HP zadržava dobavljače usluga i dobavljače kako bi oni upravljali njegovim poslovnim operacijama ili ih podržali, isporučili kompletne proizvode, usluge i rešenja za kupce i kako bi pomogli kompaniji HP oko marketinških i komunikacionih inicijativa. Ovi dobavljači uključuju, na primer, obrađivače kreditnih kartica, dobavljače podrške za kupce i pomoći uživo, marketing, dobavljače usluga e-pošte, automatizovane obrađivače podataka i agente za isporuku. Dostavljači i dobavljači usluga su potrebni po ugovoru da bi se kao poverljive i bezbedne čuvale informacije primljene u ime kompanije HP i oni ne mogu koristiti ove informacije za bilo koju drugu svrhu osim da obave usluge koje vrše za HP.


S vremena na vreme, HP učestvuje u marketinškim inicijativama sa drugim preduzećima, uključujući veb lokacije kojima „upravlja“ drugo preduzeće u ime kompanije HP. Kao deo ovih inicijativa, određene HP usluge i marketinška komunikacija mogu se isporučiti istovremeno sa onima koje pripadaju drugim preduzećima. Neke od ovih usluga i komunikacija nude vam opciju da delite lične informacije sa kompanijom HP i drugim preduzećima koja učestvuju u ovim inicijativama. Na primer, možete primiti marketinške poruke od kompanije HP i drugih preduzeća ili imati mogućnost da se registrujete na mreži za softverske proizvode većeg broja preduzeća. Ako odaberete da obezbedite lične informacije samo kompaniji HP, HP neće deliti ove informacije sa drugim preduzećima koja učestvuju u marketinškoj inicijativi. Ako odaberete da date lične informacije drugim preduzećima, tim informacijama će se upravljati u skladu sa smernicama za privatnost tih preduzeća, a te smernice se mogu razlikovati od HP smernica i praksi.


HP može da prenese vaše lične informacije drugim poslovnim entitetima u vlasništvu kompanije HP u SAD i širom sveta. . Ako pristupate HP veb lokacijama, registrujete se za nalog ili neku uslugu ili na drugi način obezbedite kompaniji HP svoje lične informacije, pristajete na taj prenos ličnih informacija kroz globalnu HP mrežu entiteta.


Osim na način opisan u ovoj izjavi, HP neće deliti lične informacije koje obezbedite sa trećim stranama koje nisu u vezi sa kompanijom HP bez vaše dozvole, izuzev u sledećim situacijama: (i) da bi odgovorio na zakonski ovlašćene zahteve za informacije policije i organa vlasti; (ii) da bi ispoštovao bilo koji zakon, propis, sudski poziv ili nalog; (iii) da bi istražio i sprečio bezbednosne pretnje, prevaru ili druge zlonamerne aktivnosti; (iv) da bi nametnuo/zaštitio prava i svojinu preduzeća HP ili njegovih filijala; ili (v) da bi zaštitio prava ili ličnu svojinu preduzeća HP, naših zaposlenih i trećih lica koja se nalaze ili koriste svojinu preduzeća u slučaju kad je do dozvoljeno i u skladu sa zahtevima važećeg zakona.


Može doći do okolnosti kada, bilo iz strateških razloga ili drugih poslovnih razloga, HP odluči da proda, kupi, pripoji ili na drugi način reorganizuje posao u određenoj državi. Takva transakcija može da uključi otkrivanje ličnih informacija potencijalnim ili realnim kupcima ili preuzimanje ličnih informacija od prodavca. Praksa kompanije HP je da u ovim tipovima transakcija traži odgovarajuću zaštitu informacija.


5

5. Privatnost dece

HP voljno ne prikuplja informacije od dece mlađe od 13 godina (odnosno 14 u Koreji) i njegove veb lokacije nisu namenjene deci mlađoj od tog uzrasta. Roditeljima i starateljima preporučujemo da aktivno učestvuju u aktivnostima i interesovanjima svoje dece na mreži i na mobilnim uređajima.


6

6. Vaši izbori i izbor željenih opcija privatnosti

Kompanija HP omogućava vam da dobijate različite informacije koje upotpunjuju naše proizvode i usluge. Možete se pretplatiti da primate određene informacije vezane za proizvode i usluge i takođe možete odabrati da dobijate opšte poruke kompanije HP. Mi vam omogućavamo da odaberete način dostave opštih poruka kompanije HP poštom, e-poštom, putem telefona ili mobilnog uređaja.


Možete da napravite ili promenite svoj izbor u vezi sa primanjem poruka na koje ste pretplaćeni ili opštih poruka na mestu prikupljanja podataka ili korišćenjem drugih metoda koji su navedeni u sledećim odeljcima. Ova opcija ne važi za poruke koje se primarno šalju u svrhu administracije dovršenja porudžbina, ugovora, podrške, upozorenja o bezbednosti proizvoda, ažuriranja upravljačkih programa ili drugih administrativnih i transakcionih obaveštenja ako primarna svrha tih obaveštenja nije promotivne prirode.


Poruke na koje se možete pretplatiti


Poruke na koje se možete pretplatiti uključuju biltene putem e-pošte, ažuriranja softvera itd. koje možete izričito zahtevati ili koje ste se složili da primate. Kada zahtevate takve poruke, možete kasnije odabrati da ih više ne dobijate korišćenjem jednog od sledećih metoda:

 • Izaberite vezu „opt out“ (nemojte da učestvujete) ili „unsubscribe“ (odjavite se) u e-poruci ili pratite uputstva za odjavljivanje uključena u svaku poruku vezanu za pretplatu.
 • Da biste otkazali poruke koje se isporučuju na mobilne uređaje, odgovorite na poruku rečima „STOP“ (ZAUSTAVI) ili „END“ (ZAVRŠI).
 • Vratite se na veb stranice na kojima ste registrovali svoje željene opcije i pratite uputstva za odjavljivanje. Pristup mnogim HP pretplatama je dostupan na veb stranici „Izbor pretplatnika“.
 • Pišite Kancelariji za privatnost preduzeća HP. Obavezno navedite svoje ime, važne kontakt informacije i određene informacije o HP pretplatama koje više ne želite da primate.

Imajte u vidu da ukoliko izaberete da ne primate određene poruke na koje možete da se pretplatite, to može uticati na usluge koje ste odabrali da primate od kompanije HP gde je uslov za primanje usluga prihvatanje poruka.


Opšte poruke kompanije HP

Opšte poruke kompanije HP obezbeđuju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci. To može da uključuje informacije o novim proizvodima ili uslugama, posebne ponude ili pozive da učestvujete u marketinškom istraživanju ili pregledima usaglašenosti.


Često ćete moći da koristite HP Passport (HP pasoš) da biste ukazali na to da li želite da primate opšte poruke od preduzeća HP. HP pasoš je usluga za jedno prijavljivanje koja vam omogućava da se registrujete na veb lokacijama koje su omogućene za HP pasoš korišćenjem jedne identifikacije za korisnika i lozinke koju odaberete. HP pasoš koristi kolačiće za skladištenje vaših osnovnih ličnih podataka, tako da ne morate da ih ponovo kucate kad se vratite na jednu od mnogih veb lokacija kompanije HP u budućnosti. HP pasoš takođe vam omogućava da podesite svoje željene opcije privatnosti. Vaše željene opcije biće primenjene na sve HP veb lokacije, e-poštu i druge metode komunikacije koji koriste HP pasoš-


Ako ne možete da koristite HP pasoš, možete da odlučite da ne primate te opšte poruke koristeći jedan od sledećih metoda:

 • Izaberite vezu „opt out“ (nemojte da učestvujete) ili „unsubscribe“ (odjavite se) u e-poruci ili pratite uputstva za odjavljivanje uključena u svaku poruku.
 • Da biste otkazali poruke koje se isporučuju na mobilne uređaje, odgovorite na poruku rečima „STOP“ (ZAUSTAVI) ili „END“ (ZAVRŠI).
 • Pišite Kancelariji za privatnost preduzeća HP. Obavezno navedite svoje ime, važne kontakt informacije i određene informacije o željenim opcijama privatnosti.

7

7. Pristup vašim informacijama i njihova tačnost


HP nastoji da čuva tačne zapise o vašim ličnim informacijama. Primenili smo tehnologiju, procese upravljanja i smernice koji pomažu u održavanju tačnosti podataka. HP obezbeđuje pojedincima razuman pristup ličnim informacijama koje su oni obezbedili kompaniji HP i razumnu mogućnost pregleda i ispravljanja podataka ili podnošenje zahteva za anonimizaciju, blokadu ili brisanje, prema mogućnostima. Da bismo zaštitili vašu privatnost i bezbednost, mi ćemo takođe preduzeti razumne korake da verifikujemo vaš identitet, na primer zahtevaćemo lozinku i ID korisnika pre nego što odobrimo pristup vašim podacima. Da biste prikazali i promenili lične informacije koje direktno dajete preduzeću HP, možete da se vratite na veb stranicu preko koje ste prvobitno prosledili podatke i da pratite uputstva na toj veb stranici, upotrebite HP Passport (HP pasoš) ako je omogućen ili se obratite HP kancelariji za privatnost.


8

8. Održavanje bezbednosti ličnih informacija

Kompanija HP ozbiljno shvata poverenje koje nam pružate. Da bi se sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje, da bi se održala tačnost podataka i obezbedilo ispravno korišćenje informacija, HP koristi razumne i odgovarajuće fizičke, tehničke i administrativne procedure za zaštitu prikupljenih i obrađenih informacija. HP zadržava podatke samo ako je to zahtevano ili dozvoljeno lokalnim zakonom i ako za to ima legitimnu poslovnu svrhu.


Prilikom prikupljanja ili prenosa osetljivih informacija poput informacija o kreditnoj kartici koristimo razne dodatne bezbednosne tehnologije i procedure koje štite vaše lične informacije od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Lične informacije koje obezbedite uskladištene su na računarskim sistemima koji se nalaze u kontrolisanim objektima sa ograničenim pristupom. Prilikom prenosa poverljivih informacija (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka) putem interneta, štitimo ih putem šifrovanja, na primer pomoću protokola Secure Socket Layer (SSL).


Brojevi kreditnih kartica koriste se samo za obradu naplata i ni u jednu drugu svrhu. Kao deo obrade plaćanja u realnom vremenu, HP se pretplaćuje na usluge upravljanja prevarama. Ta usluga daje kompaniji HP dodatni nivo bezbednosti radi zaštite od prevara vezanih za kreditne kartice i zaštite finansijskih podataka.


9

9. Promene ove izjave

Ukoliko izmenimo izjavu o privatnosti, objavićemo redigovanu izjavu ovde, sa datumom objave ažurirane revizije. Ako u izjavu unesemo znatne promene koje materijalno utiču na naše prakse privatnosti, možemo vas takođe obavestiti o tome na drugi način, na primer slanjem e-poruke ili objavljivanjem obaveštenja na veb lokaciji korporacije i/ili stranicama društvenih medija pre nego što promene stupe na snagu.


10

10. Obraćanje

Nama je stalo do vašeg mišljenja. Ukoliko imate komentare ili pitanja o našoj izjavi o privatnosti, privatnosti u preduzeću HP ili želite da uputite žalbu, pošaljite ih HP kancelariji za privatnost ili nam pišite na sledeću adresu:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Rev. November 2015.


11

Način na koji HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka

Sledeći odeljci navode dodatne informacije o najčešće korišćenim alatkama veb tehnologije.


Kolačići

„Kolačić“ je mala datoteka sa podacima koju neka veb lokacija prenosi na čvrsti disk računara. HP ili dobavljači usluga mogu da pošalju kolačiće dok pregledate našu lokaciju ili lokacije sa našim oglasima, kupujete, zahtevate ili personalizujete informacije ili se registrujete za određene usluge. Prihvatanje kolačića koji se koriste na našoj lokaciji, lokacijama kojima „upravlja“ drugo preduzeće u ime preduzeća HP ili lokacijama sa našim oglasima može da nam pruži pristup informacijama o vašem ponašanju tokom pretraživanja koje možemo da koristimo da bismo personalizovali vaš utisak pri radu. Kolačići se obično klasifikuju kao kolačići „sesije“ ili „stalni“ kolačići.

 • Kolačići sesije ne ostaju na računaru kad zatvorite pregledač.
 • Stalni kolačići ostaju na računaru dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu. Većina pregledača podrazumevano automatski prihvata kolačiće, ali obično možete odbiti kolačiće ili selektivno prihvatiti kolačiće podešavanjem željenih opcija u pregledaču. Ako isključite kolačiće, neke funkcije na našoj lokaciji možda vam neće biti dostupne, a neke veb stranice možda se neće ispravno prikazivati.

U nekim državama takođe možemo da prilagodimo stranicu HP.com i određene željene postavke kolačića putem alatke za upravljanje željenim postavkama u ovoj izjavi, koja je dostupna na lokaciji koju posećujete.


Informacije o popularnim pregledačima i načinu podešavanja željenih opcija kolačića možete pronaći u odeljku za pomoć i podršku svog pregledača.


S vremena na vreme, HP će koristiti Flash lokalne deljene objekte (LSO-ove) za skladištenje informacija o Flash sadržaju i željenih opcija za njega. LSO-ovi obavljaju slične funkcije kao HTML kolačići pregledača i u računaru skladište male datoteke koje se obično nazivaju „Flash kolačići“. Flash kolačići se razlikuju od kolačića pregledača i alatke za upravljanje kolačićima koje pregledač obezbeđuje možda neće ukloniti Flash kolačiće. Da biste saznali više o Flash kolačićima i načinu upravljanja srodnim postavkama privatnosti i skladištenja, posetite veb lokaciju Adobe Systems non-HP site.


Veb monitori

Neke HP.com veb stranice, veb stranice nezavisnih proizvođača, aplikacije i e-pošta oblikovana pomoću HTML-a koriste veb monitore samostalno ili zajedno sa kolačićima da bi prikupile informacije o vašoj upotrebi veb lokacija i interakciji putem e-pošte, kao i da bi izmerile performanse na lokaciji hp.com, u aplikacijama i na veb lokacijama kojima „upravlja“ drugo preduzeće u ime kompanije HP. Veb monitor je elektronska slika koja se naziva GIF od jednog piksela (1 x 1) ili čisti GIF. Veb monitori mogu prepoznati određene tipove informacija na računaru kao što su kolačići, vreme i datum prikazivanja stranice, kao i opis stranice na kojoj je veb monitor postavljen. U zavisnosti od konteksta, veb monitori mogu se odnositi i na sadržaj na nezavisnom serveru i mogu ih koristiti dobavljači usluga za isporuku važnih reklama.


Veb monitore ćete možda moći da onemogućite u e-porukama tako što nećete preuzimati slike sadržane u primljenoj poruci (ova funkcija zavisi od softvera za e-poštu koji koristite na računaru). Međutim, ovo neće uvek onemogućiti veb monitor ili drugu alatku za automatsko prikupljanje podataka u e-poruci zbog određenih mogućnosti softvera za e-poštu. Više informacija o ovome potražite u informacijama koje ste dobili uz softver za e-poštu ili koje je obezbedio dobavljač usluge.


Ako odaberete da primate marketinšku e-poštu ili biltene od preduzeća HP kao što je navedeno u odeljku Vaši izbori i izbor željenih opcija privatnosti, HP može automatski prikupljati vaše lične informacije. Na primer, putem veb monitora i personalizovanih URL adresa ugrađenih u e-poruke ili biltene HP može pratiti da li ste otvorili te poruke i da li ste kliknuli na veze sadržane u njima. Više informacija o ugrađenim veb vezama potražite u nastavku.


Ugrađene veb veze

E-poruke od kompanije HP, internet tasteri na tastaturi unapred konfigurisani od strane kompanije HP i promotivne ikone unapred instalirane na radnoj površini računara često koriste veze dizajnirane da vas odvedu u važnu oblast na vebu nakon preusmeravanja putem HP servera. Sistem preusmeravanja omogućava kompaniji HP da promeni odredišni URL ovih veza, ukoliko je to neophodno, kao i da utvrdi efikasnost svojih marketinških inicijativa.


U e-porukama te veb veze mogu takođe omogućiti kompaniji HP da odredi da li ste kliknuli na vezu u e-poruci i te informacije o interakciji mogu biti povezane sa vašim ličnim identitetom. Ako ne želite da HP prikuplja informacije o vezama na koje kliknete, možete:

 • promeniti svoj izbor o načinu primanja poruka od kompanije HP (tj. odabrati tekstualnu verziju poruke gde je to dostupno) ili odabrati da ne kliknete na veze u e-poruci koju HP pošalje
 • izbrisati promotivne ikone koje HP unapred instalira na radnoj površini računara odnosno odabrati da ne kliknete na njih
 • ponovo konfigurisati internet tastere na tastaturi na određenim modelima računara da biste pokrenuli željeni odredišni URL pomoću uputstava koje dobijate uz računar

HP oglasi i ponude na veb lokacijama nezavisnih proizvođača

HP sklapa ugovore sa dobavljačima usluga da postavi oglase na veb lokacijama čiji vlasnici su nezavisni proizvođači. Pored toga, nekim veb lokacijama može „upravljati“ dobavljač usluga da bi obezbedio HP ponude u ime kompanije HP. Ti dobavljači usluga mogu slati kolačiće sa veb lokacija nezavisnih proizvođača i sa lokacije hp.com i koristiti veb monitore na njima. Kolačići i veb monitori mogu omogućiti preduzeću HP da prikupi informacije o stranicama koje ste prikazali i vezama na koje ste kliknuli.


Više o oglašavanju na mreži i njegovom onemogućavanju možete saznati ako posetite lokaciju http://www.aboutads.info non-HP site.


Glavna kopija ovih smernica dostupna je na engleskom jeziku, na adresi http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Svi prevodi se obezbeđuju radi vaše ugodnosti.


Nazad na vrh
12

13

Veze ka srodnoj privatnosti: