Izjava o privatnosti na mreži | HP® Srbija
 

HP izjava o privatnosti

 •  

  Naši principi privatnosti

   

  We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

 •  

  Učešće u međunarodnim programima privatnosti

   

  Moguće je da će sve informacije koje navedete biti prenete HP entitetima širom sveta ili će im oni pristupiti u skladu sa ovom izjavom o privatnosti i na osnovu sledećih međunarodnih programa privatnosti.


  ŠTIT PRIVATNOSTI IZMEĐU EU I SAD

  HP se slaže sa radnim okvirom štita privatnosti između EU i SAD koji je postavilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih informacija iz zemalja članice Evropske unije. HP potvrđuje da se pridržava principa štita privatnosti kada su u pitanju principi obaveštavanja, izbor, odgovornost za dalji prenos, bezbednost, integritet podataka i ograničenje svrhe, pristup i resursi, sprovođenje i odgovornost. Ukoliko se javi neusaglašenost između smernica u ovim smernicama za privatnost i principa štita privatnosti, principi štita privatnosti će biti merodavni. Da biste saznali više o programu Štit privatnosti i da biste prikazali našu stranicu certifikacije, posetite lokaciju www.privacyshield.govlokacija koja nije HP-ova.


  U saglasnosti sa principima Štita privatnosti između EU i SAD, HP se obavezuje da će rešavati žalbe u vezi sa privatnošću i prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih informacija. Pojedinci iz Evropske unije sa upitima ili žalbama u vezi sa ovim smernicama za privatnost prvo bi trebalo da se obrate kompaniji HP na: HP PRIVACY OFFICE


  Kompanija HP se dodatno obavezala da prosleđuje nerešene žalbe u vezi sa privatnošću u okviru principa Štita privatnosti između EU i SAD kompaniji BBB EU PRIVACY SHIELD, neprofitnom dobavljaču za alternativno rešavanje sporova koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i kojim upravlja Biro za bolje poslovanje. Ako potvrdu o žalbi ne dobijete na vreme ili vaša žalba nije rešena na zadovoljavajući način, posetite lokaciju www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/lokacija koja nije HP-ova za više informacija i za ulaganje žalbe.


  Ako vaša žalba ne bude rešena putem gorepomenutih kanala, u određenim okolnostima moći ćete da pokrenete arbitražu pred odborom štita privatnosti.


  HP podleže nadležnostima istrage i sprovođenja Federalne trgovinske komisije SAD ili bilo kog drugog ovlašćenog zakonskog tela u SAD.

  *Određene HP kompanije sa sedištem u SAD koje učestvuju u Štitu privatnosti između EU i SAD obuhvataju: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; i Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinelokacija koja nije HP-ova


  Obavezujuća korporativna pravila

  HP je takođe ustanovio skup obavezujućih korporativnih pravila („BCR“) koja je odobrila većina regulatora zaštite podataka u zemljama EEA i Švajcarskoj u junu 2011. BCR pravila osiguravaju odgovarajuću zaštitu ličnih podataka iz zemalja EEA za vreme obrade kod bilo kog od globalnih entiteta preduzeća HP. HP prenosi ličnih podataka iz EU sprovode se u skladu sa odobrenim BCR i ugovornim klauzulama modela koje su odobrile evropske vlasti za zaštitu podataka. Više informacija o našim BCR pravilima možete naći ovde.


  APEC prekogranična pravila za privatnost

  Kompaniji HP dodeljen je TRUSTe pečat o privatnosti koji označava da su ova izjava o privatnosti i naše prakse pregledane kako bi se proverilo da li su u skladu sa TRUSTe programom koji može da se prikaže na stranici za validaciju dostupnoj putem klika na TRUSTe pečat. Prakse privatnosti kompanije HP opisane u ovoj izjavi usaglašene su sa APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnost („CBPR“), uključujući transparentnost, odgovornost i izbor u vezi sa prikupljanjem i upotrebom ličnih informacija. CBPR certifikacija ne obuhvata informacije koje se mogu prikupiti putem softvera koji se može preuzeti na platformama nezavisnih proizvođača.

  Ako imate nerazrešeno pitanje o privatnosti ili upotrebi podataka u vezi sa HP APEC certifikacijom, na koje nismo odgovorili na zadovoljavajući način, kontaktirajte TRUSTe.


  TRUSTe certifikacija privatnostilokacija koja nije HP-ova
 •  

  Kako koristimo podatke

   

  HP prikuplja i koristi lične informacije da bi upravljao vašim odnosom sa preduzećem HP i da bi vam pružio bolju uslugu tako što personalizuje vaš utisak pri radu i interakciju sa preduzećem HP. Primeri u kojima možemo prikupljati vaše podatke obuhvataju:


  Korisničko iskustvo

  Pružanje besprekornog korisničkog iskustva održavanjem tačnih podataka kontakta i registracije, pružanje sveobuhvatne korisničke podrške, pružanje proizvoda, usluga i funkcija koje vam mogu biti zanimljive i omogućavanje učešća u takmičenjima i anketama. Takođe koristimo vaše podatke radi pružanja prilagođenog iskustva, personalizovanja HP usluga i komunikacija koje dobijete i kreiranja preporuka na osnovu vašeg korišćenja HP usluga.


  Podrška za transakcije

  Pomažemo vam u dovršavanju transakcija i poručivanja naših proizvoda i usluga, administriranju vašeg naloga, obradi plaćanja, organizovanju pošiljki i isporuka i omogućavanju popravki i povraćaja.


  Podrška za proizvode i poboljšanje proizvoda

  Poboljšavamo performanse i rad naših proizvoda, rešenja, usluga i podrške, uključujući podršku garancije i blagovremena ažuriranja firmvera i softvera i obaveštenja radi obezbeđivanja neprekidnog rada uređaja ili usluge.


  Administrativna komunikacija

  Komunikacija sa vama o HP uslugama Primeri administrativne komunikacije mogu da obuhvataju odgovore na vaše upite ili zahteve, dovršavanje usluga ili komunikacija koje se odnose na garancije, obaveštenja o povraćaju bezbednosti ili primenjiva korporativna ažuriranja koja se odnose na spajanja, nabavke ili prodaju sredstava.


  Bezbednost

  Održavanje integriteta i bezbednosti naših veb lokacija, proizvoda, funkcija i usluga i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti koje mogu da ugroze vaše informacije. Kada ste u interakciji sa nama, pre odobravanja pristupa vašim podacima, preduzećemo osnovane korake da potvrdimo vaš identitet kao što je zahtevanje lozinke i ID-a korisnika. Možemo preduzeti i dodatne bezbednosne mere, kao što je CCTV, da bismo obezbedili naše fizičke lokacije.


  Poslovne operacije

  Sprovođenje uobičajenih poslovnih operacija, uključujući regrutovanje, proveru identiteta, donošenje odluka o kreditiranju ukoliko aplicirate za kredit, sprovođenje poslovnih istraživanja i analitike, korporativno izveštavanje i upravljanje, obuka osoblja i svrhe obezbeđivanja kvaliteta (što može obuhvatiti nadgledanje ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i doseg.


  Istraživanje i inovacije

  Osmišljavanje novih proizvoda, funkcija i usluga pomoću alatki za istraživanje i razvoj i uključivanje aktivnosti za analizu podataka.

  Reklamiranje

  Pružanje personalizovanih promotivnih ponuda (u skladu sa Željenim opcijama privatnosti) na veb lokaciji HP Services i drugim izabranim partnerskim veb lokacijama (na primer, možete videti reklamu za proizvod na lokaciji partnera koju ste nedavno pregledali na HP lokaciji). Ovo može obuhvatiti korišćenje alatki za automatsko prikupljanje podataka. Neke vaše informacije možemo deliti i sa dobavljačima marketinških usluga i mrežama za digitalni marketing da bismo vam predstavili reklame koje vas mogu interesovati. Da biste saznali više, pročitajte Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.


  Usaglašenost sa zakonom

  Usaglašenost sa važećim zakonima, propisima, sudskim nalozima, državnim zahtevima i zahtevima organa reda u cilju adekvatnog rada naših usluga i proizvoda i zaštite naše kompanije, naših korisnika i klijenata i rešavanja svih korisničkih sporova.


  Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za kratak referentni vodič o tome kako koristimo podatke koje prikupljamo.

 •  

  Koje podatke prikupljamo

   

  Lični podaci su sve informacije koje vas lično identifikuju ili iz kojih možete direktno ili indirektno biti identifikovani. Možemo prikupljati vaše lične podatke prilikom vašeg korišćenja HP usluga ili tokom razgovora ili prepiske sa HP predstavnicima.


  Lični podaci koje prikupljamo od vas zavise od vaše interakcije sa nama ili od HP usluga koje koristite, ali mogu da obuhvataju sledeće:


  Informacije koje direktno navodite

  • Kontakt podaci – Možemo da prikupljamo lične i/ili poslovne kontakt podatke uključujući vaše ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa, e-adresu i druge slične kontakt informacije.
  • Podaci o plaćanjima – Prikupljamo podatke koji su neophodni za obradu plaćanja i sprečavanje prevara, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve bezbednosnih kodova i druge informacije koje se odnose na plaćanje.
  • Podaci o nalozima – prikupljamo podatke kao što su način vaše kupovine ili registrovanja za HP usluge, vašu istoriju transakcija, plaćanja i podrške, HP usluge koje koristite i svega ostalog što se odnosi na nalog koji napravite.
  • Podaci o lokaciji – Možemo prikupljati podatke o geografskoj lokaciji kada omogućite usluge zasnovane na lokaciji ili kada odaberete da pružate informacije koje se odnose na lokaciju tokom registracije proizvoda.
  • Podaci o bezbednosnim akreditivima– Prikupljamo ID-ove korisnika, lozinke, podsetnike za lozinke i slične bezbednosne informacije neophodne za potvrdu identiteta i pristup HP nalozima.
  • Demografski podaci – Možemo prikupljati ili dobiti od trećih strana određene demografske podatke uključujući zemlju, pol, uzrast, željeni jezik i podatke o zaposlenju, kao i opšte podatke o interesovanju za određena radna mesta.
  • Željene opcije – Prikupljamo informacije o vašim željenim opcijama i interesovanjima koji se odnose na naše proizvode, usluge (bilo da nam ih saopštite ili da mi zaključimo iz onoga što znamo o vama) i kako želite da dobijate poruke od nas.
  • Podaci o društvenim medijima – Možemo obezbediti funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa društvenim mrežama i vršite interakciju sa nama na raznim lokacijama društvenih medija. Vaša upotreba ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama, u zavisnosti od funkcije. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost i postavke na lokacijama društvenih medija koje koristite da biste se uverili da razumete koje informacije te lokacije mogu da prikupljaju, koriste i dele.
  • Ostale jedinstvene informacije koje vas identifikuju – Primeri ostalih jedinstvenih informacija koje možemo prikupljati od vas obuhvataju serijske brojeve proizvoda, informacije koje navodite prilikom lične interakcije, na mreži, telefonom ili poštom sa našim servisnim centrima, službama pomoći ili drugim kanalima za podršku korisnika, vaše odgovore na korisničke ankete ili takmičenja ili dodatne informacije koje nam navedete da biste olakšali isporuku HP usluga i da bismo vam lakše odgovorili na upite. Ukoliko aplicirate za trenutni kredit, možemo zatražiti od vas da navedete dodatne lične podatke kao što je plata, JMBG, bankarske/finansijske informacije o računu i druge informacije (na primer od kreditnih službi) u cilju potvrde identiteta i provere kreditne sposobnosti.

  Niste u obavezi da delite lične podatke koje zahtevamo, međutim, ukoliko odaberete da ne delite informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo HP usluge, određene specijalizovane funkcije ili da efikasno odgovorimo na vaše upite.


  Informacije koje se automatski prikupljaju o vašem korišćenju hp usluga


  • Podaci o korišćenju proizvoda – Prikupljamo podatke o korišćenju proizvoda kao što su odštampane stranice, režim štampanja, korišćeni medijumi, brend mastila ili tonera, tip odštampane datoteke (.pdf, .jpg itd.), aplikacija korišćena za štampanje (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), veličina datoteke, vremenska oznaka i korišćenje i status ostalog pribora za štampanje. Ne skeniramo niti prikupljamo sadržaj bilo koje datoteke ili informacije koje neka aplikacija možda prikaže.
  • Podaci o uređaju – Prikupljamo informacije o računaru, štampaču i/ili uređaju kao što je operativni sistem, količina memorije, region, jezik, vremenska zona, broj modela, datum prvog pokretanja, starost uređaja, datum proizvodnje uređaja, verzija pregledača, proizvođač računara, port veze, status garancije, jedinstveni identifikatori uređaja, identifikatori reklamiranja i dodatne tehničke informacije koje se razlikuju po proizvodu.
  • Podaci o aplikaciji – Prikupljamo informacije povezane sa HP aplikacijama kao što su lokacija, jezik, verzije softvera, izbori deljenja podataka i detalji ažuriranja.
  • Podaci o učinku – Štampanje događaja, funkcija i upozorenja koja se koriste kao upozorenja „Nizak nivo mastila“, korišćenje foto kartica, faks, skeniranje, ugrađeni veb server i dodatne tehničke informacije koje se razlikuju po proizvodu.
  • Podaci o pregledanju veb lokacije – Prikupljamo podatke o posetama i aktivnostima na HP veb lokacijama, aplikacijama ili veb lokacijama koje obezbeđuju druge kompanije u naše ime uključujući sadržaj (i sve reklame) koje pregledate i sa kojima imate interakciju, adresu veb lokacije sa koje ste došli i ostala ponašanja u vezi sa putanjom biranja (kao što su stranice koje ste posetili, veze na koje ste kliknuli ili stavke koje ste dodali u kliknete ili stavke koje dodate u korpu za kupovinu). Neke od informacija se prikupljaju pomoću alatki za automatsko prikupljanje podataka koje obuhvataju kolačiće, veb monitore i ugrađene veb veze. Da biste saznali više, pročitajte Kako HP koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka.
  • Anonimni ili prikupljeni podaci – Možemo prikupljati anonimne odgovore na ankete ili anonimne i prikupljene informacije o načinu na koji se koriste naše HP usluge. U toku našeg poslovanja možemo primeniti i proces uklanjanja identifikacionih podataka ili pseudonimizacije za vaše podatke kako bismo otežali identifikovanje putem upotrebe tih podataka sa dostupnom tehnologijom.

  Informacije iz izvora nezavisnih proizvođača


  Možemo preuzimati podatke iz izvora trećih strana za koje smatramo da su pouzdani i koji su javno dostupni ili dostupni na komercijalnoj osnovi. Takve informacije mogu da obuhvate lične podatke kao što su ime, adresa, e-adresa, podešavanja, interesovanja i određeni demografski podaci. Na primer, lični podaci se mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama putem prijavljivanja na društvene medije (npr. prijavljivanje u aplikacije putem usluge Facebook ili akreditiva drugih društvenih medija). Osnovni detalji koje dobijemo mogu da zavise od postavki privatnosti naloga društvene mreže. Pored toga, ako kupite HP usluge od HP partnera, možemo dobiti određene informacije o vašoj kupovini od tog partnera. Ako je moguće, možemo dobiti informacije od agencija za sprečavanje prevara ili od kreditnih biroa u vezi sa određivanjem kredita.


  U cilju pružanja određenih HP usluga na nivou velikog preduzeća, određeni entitet u okviru vašeg preduzeća ili organizacije (npr. član IT odseka) može pružiti kompaniji HP vaše poslovne kontakt podatke. Ukoliko je neophodno, možemo da koristimo i informacije koje obezbedite vi ili vaš poslodavac, zajedno sa informacijama sa javno dostupnih i drugih izvora na mreži ili van nje, za sprovođenje dubinske analize poslovnih kontakata kao deo programa zaštite od korupcije.


  Takođe dobijamo podatke koje nisu lični, kao što su prikupljeni ili deindentifikacioni demografski/profilni podaci iz nezavisnih izvora kao što su kompanije koje su specijalizovane u pružanju podataka velikih preduzeća, analitike i softvera kao usluge.


  Da bismo obezbedili tačnost podataka i pružili vrhunsko korisničko iskustvo pružanjem boljih personalizovanih usluga, sadržaja, marketinga i reklama, možemo povezati ili kombinovati informacije koje prikupljamo iz različitih izvora navedenih iznad. Na primer, možemo uporediti geografske podatke dobijene iz komercijalnih izvora sa IP adresom prikupljenom pomoću alatki za automatsko prikupljanje podataka da bismo saznali vašu širu geografsku oblast. Informacije mogu biti povezane preko jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj naloga.

 •  

  Privatnost dece

   

  HP svesno ne prikuplja informacije od dece kao što je određeno lokalnim zakonom, i ne usmerava svoje veb lokacije ili aplikacije za mobilne uređaje ka deci.

 •  

  Kako čuvamo vaš izvor podataka

   

  Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje i da bismo obezbedili odgovarajuće korišćenje informacija, koristimo razumne i odgovarajuće fizičke, tehničke i administrativne procedure za obezbeđivanje informacija koje prikupljamo i obrađujemo. HP zadržava podatke u skladu sa zakonom dok podaci i dalje imaju legitimnu poslovnu svrhu.


  Kada prikupljamo, prenosimo ili čuvamo osetljive informacije kao što su finansijske informacije, koristimo mnoštvo dodatnih tehnologija i postupaka bezbednosti da bismo zaštiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Kada prenosimo veoma poverljive informacije (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka) preko interneta, štitimo ih pomoću šifrovanja, na primer najnovije verzije protokola Transport Layer Security („TLS“).


  Kao deo obrade plaćanja u realnom vremenu vršimo pretplatu na usluge za upravljanje prevarama. Ova usluga nam pruža dodatni nivo bezbednosti u cilju zaštite od prevara koje se odnose na kreditne kartice i za zaštitu vaših finansijskih podataka.

 •  

  Kako delimo podatke

   

  Vaše lične podatke delićemo samo na sledeće načine:


  Deljenje sa HP kompanijama


  Možemo preneti vaše lične podatke drugim HP entitetima u SAD i širom sveta u svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti. Da bi obezbedili sigurnost vaših ličnih podataka i kao deo našeg učešća u APEC prekograničnim sistemom pravila za privatnost, obavezujućim korporativnim pravilima i programima Štita privatnosti, HP entiteti se ugovorno obavezuju na usaglašavanje sa našim zahtevima privatnosti. Pored toga, naše smernice za privatnost se šalju zaposlenima u kompaniji HP na godišnjoj osnovi kao deo obavezne obuke o Integritet na HP.


  Pristupom našim veb lokacijama, registrovanjem proizvoda ili za uslugu, pravljenjem naloga ili pružanjem ličnih podataka na neki drugi način, vi pristajete na prenos ličnih podataka putem globalne HP mreže entiteta na osnovu međunarodnih programa koji su navedeni iznad.


  Deljenje sa dobavljačima usluga


  Angažujemo dobavljače usluga kako bi umesto nas upravljali ili podržavali određene aspekte naših poslovnih operacija. Ovi dobavljači usluga se mogu nalaziti u SAD ili drugim lokacijama širom sveta i mogu pružati usluge kao što su obrada kreditnih kartica i usluge kontrolisanja prevara, korisnička podrška, ispunjavanje porudžbine, isporuka proizvoda, personalizacija sadržaja, reklamne i marketinške aktivnosti (uključujući digitalno i personalizovano reklamiranje), IT usluge, dobavljači usluga e-pošte, hosting podataka, pomoć uživo, naplata dugovanja i upravljanje ili podrška za HP veb lokacije. Naši dobavljači usluga se obavezuju ugovorom da će čuvati lične podatke koje dobiju od nas i zabranjeno je korišćenje ličnih podataka u bilo koje druge svrhe osim vršenja usluga po nalogu kompanije HP. Takođe preduzimamo korake za pružanje adekvatne zaštite za sve prenose ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom.


  Korporativne transakcije


  Može doći do situacije u kojoj, bilo iz strateških ili drugih poslovnih razloga, HP odluči da proda, kupi, objedini ili na neki drugi način reorganizuje preduzeća. U takvim transakcijama možemo otkriti ili preneti vaše lične podatke potencijalnim ili stvarnim kupcima ili dobiti lične podatke od prodavaca. Naša praksa je da tražimo odgovarajuću zaštitu za vaše lične podatke u ovakvim tipovima transakcija.


  Usaglašenost sa zakonom


  Vaše lične podatke možemo deliti kada u najboljoj nameri smatramo da imamo obavezu da uradimo sledeće: (i) odgovorimo na adekvatno ovlašćene zahteve za informacijama agencija za sprovođenje zakona, regulatornih tela, sudova i drugih državnih organa, uključujući ispunjavanje zahteva nacionalne bezbednosti ili drugih zahteva za sprovođenje zakona; (ii) usaglasimo se sa bilo kojim zakonom, propisom, sudskim pozivom ili nalogom; (iii) istražimo i sprečimo bezbednosne pretnje, prevaru ili drugu kriminalnu ili zlonamernu aktivnost; (iv) nametnemo/zaštitimo prava i imovinu kompanije HP ili njenih podružnica; ili (v) zaštitimo prava ili ličnu bezbednost kompanije HP, naših zaposlenih i nezavisnih proizvođača ili korišćenje HP imovine kada je dozvoljeno i u skladu sa zahtevima važećeg zakona.


  Deljenje sa drugim nezavisnim proizvođačima


  Vaše lične podatke možemo deliti sa: (i) kreditnim biroima i agencijama za sprečavanja prevara; (ii) agencijama za naplatu dugovanja (za neizmireni dug prema nama); (iii) dobavljačima osiguranja ako ste kupili polisu osiguranja preko nas (npr. Care paketi); ili (iv) drugim nezavisnim proizvođačima, kao što su naši partneri kanala, uz odgovarajuće obaveštenje i saglasnost. Ako odaberete da pružite lične podatke drugim kompanijama, ti lični podaci će biti korišćeni u skladu sa smernicama za privatnost tih kompanija, koje se mogu razlikovati od HP smernica i praksi


  Pogledajte našu matricu prikupljanja i korišćenja podataka za više detalja o tome kako delimo podatke.

 •  

  Izbor željenih opcija privatnosti

   

  Imate opciju da se pretplatite na obaveštenja od nas koja se odnose na određene HP usluge. Možete da odaberete da dobijate HP opšta obaveštenja i možete izabrati način na koji će vam ova obaveštenja stizati – npr. putem pošte, e-pošte, telefonom, faksom, na mobilni uređaj ili na mreži.

  Možete do donesete ili promenite odluku o prijemu pretplate ili opštih obaveštenja u tački prikupljanja podataka ili pomoću drugih metoda koji su opisani u sledećim odeljcima. Ove opcije se ne odnose na obaveštenja koja su pre svega u svrhu dovršenja administriranja porudžbine, ugovora, podrške, upozorenja o bezbednosti proizvoda, ažuriranja upravljačkog programa ili drugih administrativnih i transakcionim obaveštenjima kojima primarna svrha nije promotivne prirode.


  Obaveštenja u vezi sa pretplatom


  Obaveštenja u vezi sa pretplatom obuhvataju biltene e-pošte, ažuriranja softvera itd. koja ste izričito tražili ili ste pristali da ih dobijate. Pošto zahtevate takva obaveštenja, možete odbiti saglasnost da ih primate koristeći jedan od sledećih metoda:


  • U e-poruci kliknite na vezu „Odbij saglasnost“ ili „Otkaži pretplatu“ ili pratite uputstva koja se nalaze u svakoj e-poruci koja se odnosi na pretplatu.
  • Da biste otkazali pretplatu za poruke koje stižu na mobilne uređaje, na poruku odgovorite rečima „STOP“ ili „END“.
  • Vratite se na veb lokacija na kojima ste prvobitno registrovali željene opcije i pratite uputstva za odbijanje saglasnosti. Većini HP pretplata možete da pristupite na veb lokaciji Subscriber's Choice.
  • Obratite se referentu za zaštitu podataka koristeći HP Privacy Office. Obavezno navedite ime, kontakt informacije i određene relevantne informacije o HP pretplatama ili marketinškim materijalima koje ne želite da primate.


  Opšte poruke


  Opšte poruke pružaju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci. One mogu da obuhvate informacije o novom proizvodu ili usluzi, posebne ponude, personalizovani sadržaj, ciljano reklamiranje ili pozive za učestvovanje u tržišnom istraživanju ili pregledima usaglašenosti.


  Često ćete moći da koristite HP Passport da biste označili da li želite da dobijate opšte poruke od kompanije HP. HP Passport je posebna usluga prijavljivanja koja vam omogućava da se registrujete za korišćenje veb lokacija za koje je omogućen HP Passport pomoću posebnog korisničkog identifikatora i lozinke koju odaberete. HP Passport koristi kolačiće za skladištenje osnovnih ličnih podataka tako da ne morate ponovo da ih kucate kada se kasnije vratite na neku od mnogih HP veb lokacija. HP Passport vam omogućava da postavite željene opcije privatnosti koje će se primenjivati na HP veb lokacijama, u e-pošti, na mreži i drugim sredstvima komunikacije koja koriste HP Passport.


  Ako ne možete da koristite HP Passport, možete odbiti saglasnost za prijem ovih opštih obaveštenja tako što ćete koristiti neki od sledećih metoda:


  • U e-poruci kliknite na vezu „Odbij saglasnost“ ili „Otkaži pretplatu“ ili pratite uputstva koja se nalaze u svim e-porukama.
  • Da biste otkazali pretplatu za poruke koje stižu na mobilne uređaje, na poruku odgovorite rečima „STOP“ ili „END“.
  • Pišite HP Privacy Office. Obavezno navedite ime, kontakt informacije i određene relevantne informacije o željenim opcijama privatnosti.

  HP reklame i ponude na lokacijama nezavisnih proizvođača


  HP sklapa ugovore sa dobavljačima usluga radi postavljanja reklama na veb lokacijama koje pripadaju nezavisnim proizvođačima. Ponekad će ovo biti postignuto deljenjem nekih ličnih podataka kao što je opisano u odeljku Kolačići za reklamiranje nezavisnih proizvođača i kolačići društvenih medija.


  Pored toga, koristimo i možemo dozvoliti mrežama reklama i drugim nezavisnim proizvođačima da koriste kolačiće i druge alatke za automatsko prikupljanje podataka da bismo utvrdili kako vršite interakciju sa našim veb lokacijama, komunikacijama i uslugama i izabranim veb lokacijama partnera i da bismo prepoznali vaša interesovanja, kreirane profile i segmente interesovanja u cilju pružanja reklamiranja koje je najrelevantnije i najkorisnije za vas. Za više informacija pogledajte Kako HP koristi alatke za automatizovano prikupljanje podataka.

  Postavke kolačića


 •  

  Kako koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka

   

  Mi koristimo i dozvoljavamo drugim kompanijama da koriste kolačiće, veb monitore i druge slične tehnologije (zajednički naziv „Alatke za automatsko prikupljanje podataka“) u našim HP uslugama. Ovo radimo da bismo razumeli kako koristite naše HP usluge; da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo i omogućili personalizovane funkcije i sadržaj; da bismo optimizovali naše reklame i marketing; i da bismo omogućili nezavisnim reklamnim kompanijama da nam pomognu u prikazivanju reklama karakterističnih za vaša interesovanja na internetu. Kliknite ovde da biste videli Vaše izbore u vezi sa alatkama za automatsko prikupljanje podataka.


  Više informacija o alatkama za automatsko prikupljanje podataka možete da nađete na adresi: www.allaboutcookies.org.


  Kako koristimo kolačiće


  Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj ili tehnički rečeno, u pregledač koji koristite na tom uređaju, kada posetite neku lokaciju. Entitet koji postavlja kolačiće u pregledaču može onda da čita informacije u tom kolačiću koji je postavljen. Kolačići se obično klasifikuju kao „kolačići sesije“ koji ne ostaju na uređaju pošto zatvorite pregledač ili „trajni kolačići“ koji obično ostaju na uređaju dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu.


  Različiti kolačići se koriste za vršenje različitih funkcija koje ćemo ispod objasniti:

  • Koristimo kolačiće koji su bitni: Neki kolačići su bitni da bi vam omogućili da se krećete po našim veb lokacijama i koristite njihove funkcije, kao što je pristupanje bezbednim oblastima veb lokacije. Bez ovih kolačića ne možemo da omogućimo odgovarajući sadržaj zasnovan na tipu uređaja koji koristite.
  • Koristimo kolačiće da bismo zapamtili vaše izbore: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje vršite na našim veb lokacijama (kao što je željeni jezik ili region u kojem se nalazite) i obezbedimo poboljšane, personalizovanije funkcije. Ovi kolačići mogu da se koriste i da bismo zapamtili promene koje ste napravili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima veb stranica koje možete da prilagodite. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili kao što je gledanje video zapisa ili komentarisanje na blogu. Iz informacija koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti uklonjeni identifikacioni podaci i oni ne mogu da prate vašu aktivnost pregledanja na drugim veb lokacijama.
  • Koristimo kolačiće da bismo personalizovali vaše iskustvo: Takođe koristimo kolačiće da bismo promenili način na koji se ponašaju ili izgledaju naše veb lokacije kako bismo personalizovali vaše iskustvo iz informacija koje dobijemo iz vašeg ponašanja na veb lokacijama ili iz informacija koje već znamo o vama zato što ste, recimo, registrovani korisnik. Ovi kolačići se mogu koristiti za prilagođavanje usluga koje dobijate od nas ili sadržaja, izgleda i doživljaja koji vam pružamo u narednim sesijama na našim veb lokacijama. Na primer, ako personalizujete veb stranice ili se registrujete za proizvode ili usluge, kolačić pomaže serveru veb stranice da vrati određene informacije. Kada sledeći put posetite naše veb lokacije, mogu biti preuzete informacije koje ste prethodno naveli, tako da možete lako da koristite funkcije veb lokacije koje ste prethodno odabrali. Ako redovno koristite više uređaja ili računara, možemo objediniti kolačiće tako da i dalje dobijate personalizovano iskustvo na mreži. Takođe možemo da personalizujemo informacije koje vidite na osnovu onoga što već znamo o vama, tako da trošite manje vremena tražeći stvari. Uz korišćenje kolačića svaki posetilac naše lokacije može da stekne jedinstveno veb iskustvo.
  • Koristimo kolačiće u svrhe učinka i analitike: Koristimo sopstvene kolačiće i/ili kolačiće nezavisnih proizvođača i druge identifikatore (kao što su veb monitori) da bismo videli kako koristite naše veb lokacije i usluge u cilju poboljšanja njihovog učinka i razvoja u skladu sa željenim opcijama klijenata i posetilaca. Na primer, kolačići i veb monitori se mogu koristiti za: testiranje različitih dizajna i radi obezbeđivanja usaglašenog izgleda i doživljaja na našim veb lokacijama; praćenje i pružanje analize trenda o tome kako naši korisnici vrše interakciju sa naim veb lokacijama i komunikacijama; praćenje grešaka i merenje efikasnosti naših promotivnih kampanja. Na primer, koristimo Google Analytics, koju pruža Google Inc., da bismo pratili korišćenje veb lokacije i aktivnost.
   Prikupljeni podaci će biti objedinjeni radi pružanja šablona trendova i korišćenja za poslovnu analizu, poboljšanje lokacije/platforme i metriku učinka. Naše kolačiće ili dobijene analize možemo deliti sa svojim poslovnim partnerima. Tip informacija koje prikupljamo obuhvataju broj posetilaca koje posete naše veb lokacije, broj korisnika koji se prijavi, vreme posete, trajanje posete i posećene oblasti naših veb lokacija i usluga, ali se generalno ne koriste da bi vas pojedinačno identifikovale. Takođe možemo dobiti slične informacije o posetiocima na partnerskim veb lokacijama.
  • Koristimo kolačiće u svrhe ciljanog reklamiranja: Takođe dozvoljavamo dobavljačima podataka da koriste kolačiće ili druge alatke za automatsko prikupljanje podataka u HP uslugama kako bi nam pomogli u pružanju sopstvenog sadržaja i reklama, kao i merenju efikasnosti naših reklamnih kampanja. Ovi kolačići mogu da odražavaju deidentifikovane demografske ili druge podatke povezane sa podacima koje ste nam dobrovoljno prosledili (npr. vašu e-adresu) koju možemo deliti sa dobavljačima podataka isključivo u heširanom obrascu koji ne mogu da čitaju ljudi. Ako ste registrovani korisnik, informacije prikupljene sa naših veb lokacija nisu anonimne i možemo ih koristiti zajedno sa drugim informacijama koje imamo ili koje izvedemo o vama uključujući vaše željene opcije radi prilagođavanja sadržaja, usluga, reklama i ponuda za vas. Na našoj veb lokaciji možete da odbijete saglasnost za dobijanje reklama zasnovanih na interesovanjima tako što ćete blokirati ove kolačiće kao što je opisano u odeljku Vaši izbori u vezi sa alatkama za automatsko prikupljanje podataka. Pročitajte ispod o kolačićima za reklamiranje koje koriste nezavisni proizvođači.

  Kolačići nezavisnih proizvođača za reklamiranje i kolačići društvenih medija

  Omogućavamo oglašivačima i drugim nezavisnim proizvođačima (kao što su izabrani partneri maloprodaje) da postave kolačiće na našim veb lokacijama da bismo im omogućili da prikazuju reklame na HP veb lokacijama i van njih koje su relevantne i korisne za vas. Možemo koristi oznake ponovnog oglašavanja (npr. Google i Bluekai) da bismo omogućili našim maloprodajnim partnerima da reklamiraju proizvode koje ste pretraživali na našoj veb lokaciji. Međutim, ne delimo nikakve informacije sa ovim oglašivačima i nezavisnim proizvođačima koje bi vas direktno identifikovale. Ovi oglašivači i drugi nezavisni proizvođači (uključujući mreže reklama, kompanije za oglašavanje i druge dobavljače usluga koje možda koriste) mogu pretpostaviti da su korisnici koji vrše interakciju ili kliknu na personalizovanu reklamu ili sadržaj deo grupe kojoj je reklama ili sadržaj upućen.


  Više o našim partnerima za reklamiranje zasnovano na interesovanjima možete naći ako posetite ove veb lokacije:


  Imajte u vidu da ovo iznad nije konačna lista i da je možemo ažurirati s vremena na vreme.


  Deljenje drugih informacija sa oglašivačima


  Informacije o vama možemo da prenesemo dobavljačima tehnologije reklama tako da oni mogu da prepoznaju vaše uređaje i pruže vam sadržaj zasnovan na interesovanju i reklame. Te informacije mogu da uključe vaše ime, poštansku adresu, e-adresu, ID uređaja i druge identifikacione podatke u šifrovanom obrascu. Dobavljači mogu da obrade informacije u heširanoj ili deidentifikacionoj formi. Ovi dobavljači mogu da prikupljaju dodatne informacije od vas, kao što su IP adresa i informacije o pregledaču ili operativnom sistemu; možemo da kombinujemo informacije o vama sa informacijama od drugih kompanija u saradnjama deljenja podataka u kojima učestvujemo; i mogu da postave ili prepoznaju sopstvene jedinstvene kolačiće u vašem pregledaču. Ovi kolačići mogu da sadrže demografske ili druge podatke u obliku koji nema identifikacione tragove.


  Kolačići mogu da se koriste i kada delite informacije pomoću dugmeta za deljenje na društvenim medijima na veb lokacijama. Društvena mreža će imati zapis o tome da ste to uradili. Ove informacije mogu biti povezane sa aktivnostima ciljanja/reklamiranja. Tipovi kolačića koje koriste ovi nezavisni proizvođači i način na koji ih generišu biće obuhvaćen smernicama za privatnost tih kompanija. Za detaljnije informacije o tome kako da odbijete saglasnost za ciljano reklamiranje pogledajte gorenavedene veb lokacije ili idite na Vaši izbori u vezi sa automatskim prikupljanjem podataka i praćenjem na mreži.

  3

  Ostale alatke za automatsko prikupljanje podataka


  Veb monitori
  Možemo koristiti i dozvoliti trećim stranama da koriste veb monitore (obično u kombinaciji sa kolačićima) radi objedinjavanja informacija o korišćenju veb lokacije i interakciji sa e-poštom ili drugim vidovima komunikacije, radi merenja učinka i pružanja sadržaja i reklama koje su relevantnije za vas. Veb monitor (zove se i veb greška ili čisti GIF-ovi) obično predstavlja transparentnu grafičku sliku (obično 1 piksel x 1 piksel) koja se može ugraditi u sadržaj na mreži, video zapise, e-poruke i može da omogući serveru da čita određene tipove informacija sa vašeg uređaja, da zna kada pregledate određeni sadržaj ili određenu e-poruku, utvrdi datum i vreme kada ste pregledali monitor i prepozna IP adresu uređaja. Na primer, veb monitore možemo da uključimo u naše promotivne e-poruke ili biltene da bismo utvrdili da li su naše poruke otvarane i da li su izazvale neku aktivnost, kao i da li naše alatke za slanje pošte rade ispravno.


  Ugrađene veb veze
  E-poruke od kompanije HP, tasteri za internet na tastaturi koje je unapred ikonfigurisao HP i promotivne ikone unapred instalirane na računaru često koriste veze dizajnirane da vas odvedu do određene oblasti na vebu, posle preusmeravanja preko HP servera. Sistem preusmeravanja omogućava kompaniji HP da promeni odredišnu URL adresu za ove veze ako je potrebno i da utvrdi efikasnost naših marketinških inicijativa. U e-porukama, takve veb veze mogu da omoguće kompaniji HP da utvrdi da li ste kliknuli na vezu u e-poruci, a ove informacje o interakciji mogu biti povezane sa vašim ličnim identitetom.

 •  

  Vaši izbori u vezi sa automatskim prikupljanjem podataka i praćenjem na mreži

   

  Kada je primenjivo, zahtevamo od vas saglasnost za korišćenje kolačića i drugih alatki za automatsko prikupljanje podataka koje skladište informacije na vašem uređaju ili im pristupaju.


  Kolačići


  Ukoliko uopšte ne želite da dozvolite kolačiće ili želite da dozvolite korišćenje samo nekih kolačića, pogledajte postavke pregledača. Postavke pregledača možete da koristite i da biste u bilo koje vreme povukli svoj pristanak za korišćenje kolačića i izbrisali kolačiće koji su već postavljeni. Meni pomoći u pregledaču ili veb lokacija www.allaboutcookies.org sadrži sveobuhvatne informacije o procesu odbijanja saglasnosti u različitim pregledačima.

  Imajte u vidu da ukoliko onemoguće određene kategorije kolačića možda nećete moći da pristupite nekim funkcijama na našim lokacijama ili vam određeni sadržaj ili funkcija možda neće biti dostupni.


  Da biste odbili saglasnost da vas usluga Google Analytics prati na našim veb lokacijama, posetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ako ste u EU i želite da odbijete saglasnost za kolačiće nezavisnih proizvođača koji se odnose na reklamiranje zasnovano na interesovanjima, idite na lokaciju www.youronlinechoices.eu.


  U SAD i Kanadi usaglašeni smo sa Digital Advertising Alliance industrijskim standardima u odnosu na reklamiranje zasnovano na interesovanjima. Da biste saznali više o izborima reklamiranja ukoliko se nalazite u SAD, kliknite ovde ili ako ste u Kanadi kliknite ovde. U SAD, Network Advertising Initiative takođe pruža opciju da odbijete saglasnost za veliki broj kolačića za reklamiranje. Posetite lokaciju www.networkadvertising.org da biste saznali više. Imajte u vidu da odbijanje saglasnosti ne znači da više nećete dobijati reklame na mreži. To znači da kompanija ili kompanije za koje ste odbili saglasnost više neće slati reklame prilagođene vašim željenim veb opcijama i šablonima korišćenja.


  Neki noviji veb pregledači obuhvataju i funkcije „Ne prati“. Trenutno ne postoji nijedan industrijski standard za rukovanje zahtevima „Ne prati“, stoga u ovom trenutku naše veb lokacije možda neće odgovoriti na zahteve „Ne prati“ ili zaglavlja iz ovih pregledača.

  Ako imate pitanja u vezi sa našim korišćenjem kolačića, možete nam se obratiti na HP Privacy Office.


  Veb monitori


  Pošto su veb monitori isti kao i svi drugi zahtevi sadržaja uključeni u proces za veb stranicu, ne možete odbiti saglasnost za njih niti ih odbaciti. Međutim, možete da onemogućite veb monitore u e-porukama tako što nećete preuzimati slike koje se nalaze u porukama koje dobijate (ova funkcija se razlikuje u zavisnosti od softvera e-pošte koji koristite na personalnom računaru). Ipak, ova radnja neće uvek onemogućiti veb monitor ili druge alatke za automatsko prikupljanje podataka u e-porukama zbog određenih mogućnosti softvera e-pošte. Više informacija o ovome potražite u podacima koje ste dobili uz softver e-pošte ili od dobavljača usluga. Veb monitori se u nekim slučajevima mogu pokazati neefikasnim odbijanjem saglasnosti za kolačiće ili izmenom postavki kolačića u pregledaču.


  Ugrađene veb veze


  Ako ne želite da prikupljamo informacije o vezama na koje kliknete, možete da uradite sledeće:

  • Promenite izbor prijema obaveštenja od nas (tj. odaberite tekstualnu verziju poruke kada je dostupna) ili nemojte kliknuti na veze u e-porukama koje vam šaljemo;
  • Izbrišite promotivne ikone koje je HP unapred instalirao na vašem stonom računaru ili nemojte kliktati na njih;
  • Ponovo konfigurišite tastera za internet na tastaturi na određenim modelima računara da biste pokrenuli odredišnu URL adresu koristeći uputstva koja ste dobili uz računar.
 •  

  Ostvarivanje vaših prava i obraćanje nama

   

  Imate pravo da pristupite svim ličnim podacima koje ste nam dostavili ili koje čuvamo o vama. Pored toga, imate pravo da povučete svaki pristanak koji ste prethodno dali ili da zahtevate ispravku, dopunu, ograničenje, anonimizaciju ili brisanje ličnih podataka, kao i da zahtevate objašnjenje o obradi. U određenim slučajevima, vaš zahtev može biti odbijen na osnovu legitimnog izuzetka kao što je situacija kada stavljanje informacija na raspolaganje može otkriti lične podatke o drugoj osobi ili kada smo zakonski sprečeni da otkrivamo takve informacije.


  Obratite nam se


  Cenimo vaše povratne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našom izjavom o privatnosti, prikupljanjem i korišćenjem vaših podataka ili eventualnim kršenjima lokalnih zakona o privatnosti, možete nam se obratiti putem e-pošte na HP Privacy Office ili nam pisati na neku od dolenavedenih adresa:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEKSIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  OSTALE ZEMLJE
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Sva prepiska će ostatipoverljiva. Nakon prijema vaše poruke, naš predstavnik će vam se obratiti u razumnom vremenskom roku kako bi odgovorio na vaša pitanja ili nedoumice. Cilj nam je da vas uverimo da će vaše nedoumice biti blagovremeno rešene na odgovarajući način.


  Ako nismo u mogućnosti da rešimo vaše nedoumice, imate pravo da se obratite lokalnom nadzornom organu za privatnost podataka ili da potražite pravni lek na sudu ukoliko smatrate da su vaša prava ugrožena. Za pitanja, nedoumice ili žalbe koje se odnose na Štit privatnosti između EU i SAD, pročitajte više o našem učešću u međunarodnim programima privatnosti.

 •  

  Izmene izjave o privatnosti

   

  Ako izmenimo izjavu o privatnosti, objavićemo izmenjenu izjavu ovde, sa datumom ažurirane revizije. Ukoliko izvršimo znatne promene u izjavi o privatnosti koje dovode do materijalnih promena naših praksi privatnosti, možemo vas obavestiti i drugim sredstvima, na primer slanjem e-poruke ili objavljivanjem obaveštenje na korporativnoj veb lokaciji i/ili stranicama društvenih medija pre nego što promene stupe na snagu. Ova izjava o privatnosti poslednji put je ažurirana u oktobru 2016..

Srodne veze privatnosti :