Digitalno oglašavanje

HP digitalno oglašavanje prikazuje privlačne i atraktivne grafičke, tekstualne i video oglase sa svim funkcijama, u vosokoj rezoluciji od 1080p savršenoj za prikaz u zatvorenom prostoru.

Pronađite

digitalno potpisivanje

Prikaz:
   
 -  od  rezultata
   
 -  od  rezultata
   
  • Image may differ from actual product.


  • Cilj kompanije HP je da svojim klijentima obezbedi informacije o hemijskim supstancama u proizvodu u skladu sa zakonskim odredbama kao što je REACH (Odredba evropskog parlamenta i odbora EC br. 1907/2006). Izveštaj o hemijskim supstancama za ovaj proizvod može se naći na sledećoj lokaciji: www.hp.com/go/reach.