HP tanki klijenti

Pronađite

tanke klijente

Prikaz:
 -   od   rezultata
 -   od   rezultata
  • Image may differ from actual product.
  • Nisu sve funkcije dostupne u svim izdanjima ili verzijama operativnog sistema Windows. Sistemi mogu zahtevati nadograđen i/ili zasebno kupljen hardver, upravljačke programe, softver ili ažuriranje BIOS-a da bi maksimalno iskoristili funkcionalnost operativnog sistema Windows. Windows 10 se automatski ažurira i to je uvek omogućeno. ISP može naplatiti naknadu, a moguće je i da će s vremenom važiti i dodatni zahtevi za ispravke. Pogledajte lokaciju http://www.microsoft.com.

    Možda neće sve funkcije biti dostupne pri ažuriranju/nadogradnji sa Windows 8 računara. Sistem će možda zahtevati dodatni hardver, upravljačke programe, softver, firmver i/ili ažuriranje BIOS-a. Nadogradnja sa jedne na drugu verziju, npr. sa verzija koje nisu Pro na Pro i Media Center verzije, povlači dodatne naknade. Kompletne detalje o ažuriranju potražite na lokaciji www.windows.com/everywhere.

    Neke aplikacije se prodaju zasebno; to se razlikuje zavisno od tržišta. Neke funkcije zahtevaju ažuriranje sistema Windows 8.1. Za Windows 8 uređaje ispravka je dostupna u Windows prodavnici. Za Windows 8.1 uređaje ispravka je dostupna putem ažuriranja Windowsa. Potreban je pristup internetu; možda će se primeniti naknade. Dugme za napajanje je dostupno na pojedinim uređajima i možda ne postoji na prikazanom uređaju.

    Cilj kompanije HP je da svojim klijentima obezbedi informacije o hemijskim supstancama u proizvodu u skladu sa zakonskim odredbama kao što je REACH (Odredba evropskog parlamenta i odbora EC br. 1907/2006). Izveštaj o hemijskim supstancama za ovaj proizvod može se naći na sledećoj lokaciji: www.hp.com/go/reach.

    Ovo se odnosi na HP sisteme koji imaju Intel Skylake ili sistem nove generacije zasnovan na silikonskom čipu koji se isporučuju sa sistemima Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10 Pro čija je verzija promenjena u Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ili Windows 8.1: Microsoft pruža ograničenu podršku ovoj verziji sistema Windows koja radi sa procesorom ili skupovima čipova koji se koriste u ovom sistemu. Više informacija o podršci koju pruža Microsoft potražite u okviru najčešćih pitanja na Microsoft veb lokaciji o životnom ciklusu podrške na https://support.microsoft.com/lifecycle.