HPs bekämpning av förfalskningar

Känn igen. Rapportera. Förhindra.
Rapportera misstänkt aktivitet.

Lär dig allt om de senaste
HP-säkerhetsetiketterna
som har QR-koder.

Att se skillnad på en
förfalskning och en äkta HP-vara
är lika enkelt som a, b, c.
Steg 1*

Kontrollera säkerhetsetiketten.

Utför följande åtgärder för att visuellt
verifiera att etiketten är giltig:
 • Luta förpackningen framåt och bakåt för att
  se att "OK", och “√” rör sig åt olika håll.
 • Luta förpackningen från höger till vänster för
  att visa "OK", och “√” förflyttas i samma riktning.

* Du finner HPs originalsäkerhetsetikett på utvalda HP-bläckförpackningar i EMEA.

Steg 2*

HPs mobilautentisering.

Dessutom finns en unik kod tryckt på de senaste
HP-etiketterna. Denna kod kan valideras med hjälp
av en smartphone-app. Skanna QR-koden som
är tryckt på etiketten med en smartphone för
att få kontrollera den i HPs mobilautentisering.

* Du finner HPs originalsäkerhetsetikett på utvalda HP-bläckförpackningar i EMEA.

Steg 3

Använd autentiseringsprogramvara.

Våran kostnadsfria autentiseringsprogramvara
kontrollerar om HP-skrivarkassetterna som är
installerade i dina HP-skrivare är äkta.
Ladda ned programvaran.

Försäkra dig om att din HP-toner är äkta.

Försäkra dig om att din HP-toner är äkta.

Vad är en förfalskad tonerkassett?

Förfalskningarna ser ut som HPs. Förfalskningarna känns som HPs. Förfalskningarna säljs olagligt till intet ont anande kunder som som de vore från HP. Den trista sanningen är dock att även den bästa förfalskade skrivarkassetten är värdelös för dig och din HP-skrivare. Det beror på att kvaliteten och prestandan hos en äkta skrivarkassett från HP inte kan reproduceras.

Försäkra dig om att din HP-toner är äkta.

Skydda dig själv mot förfalskade skrivarkassetter.

Genom att alltid följa nedanstående enkla steg, innan du köper ett utskriftstillbehör, skyddar du dig mot förfalskade tillbehör:

Läs mer

Läs mindre

Steg 1: Kontrollera säkerhetsetiketten

Alla äkta HP-tonerkassettsförpackningar har en säkerhetsetikett som är placerad ovanför kartongens rivremsa.

Läs mer

Läs mindre

I Europa, Mellanöstern och Afrika har en del, men inte alla, HP-bläckstråleskrivarkassetter i originalförpackning HPs säkerhetsetikett.

HPs säkerhetsetikett finns då antingen i det övre högra hörnet på hängfliken överst på förpackningen eller i förpackningens vänstra eller högra sida.

Den nya HP-etiketten för mobilautentisering bär ett hologram med bildväxling utöver QR-koden. Utför följande åtgärder för att visuellt verifiera att etiketten är giltig:

 • Luta förpackningen framåt och bakåt för att se att “OK”, och “√” rör sig åt olika håll.
 • Luta förpackningen från höger till vänster för att se att “OK” och “√” rör sig åt samma håll.

Dessutom finns en unik kod tryckt på de senaste HP-etiketterna. Denna kod kan valideras med hjälp av en smartphone-app. Skanna QR-koden som är tryckt på etiketten med en smartphone för att få kontrollera den i HPs mobilautentisering.

QR-koden kan läsas med många kostnadsfria QR-kodläsare, som i-nigma, eller med den läsare som medföljer HP eSupplies-appen (om tillgänglig). Om du inte har möjlighet att skanna QR-koder med en smartphone kan du gå till HPs webbplats för mobilautentisering, adressen visas på de nya säkerhetsetiketterna (www.hp.com/go/ok) , och ange etikettens serienummer för att validera den.

Du kan validera den nya säkerhetsetiketten online. Gå till webbadressen som visas på den nya säkerhetsetiketten och ange etikettens serienummer.**

**HP:s program för mobilautentisering är endast tillgängligt för säkerhetsetiketter som har en QR-kod.

Så här kontrollerar du äldre säkerhetsetiketter

Beroende på kassett, region och förpackningsdatum kan du finna följande hologram på säkerhetsetiketterna på originalförpackningar för HPs skrivarkassetter:

Läs mer

Läs mindre

En etikett som växlar färger

 • Vrid förpackningen från sida till sida för att se färgerna skifta.
 • När bakgrunden är mörk är halva texten i ”ORIGINAL TONER” ljus, och vice versa.

Rörlig bild på etiketten

 • Luta förpackningen framåt och bakåt för att se att “OK” och “√” förflyttas åt olika håll
 • Luta förpackningen från höger till vänster för att se att “OK” och “√” förflyttas åt samma håll.

Steg 2: Titta på förpackningen

 • Kartonger och förpackningsmaterial som används för HPs orginalskrivarkassetter är av jämn och hög kvalitet. HP godkänner inte medvetet försäljning av produkter i förpackningar som är skadade eller av dålig kvalitet.
 • Icke-standardförpackningar och förpackningar som uppfattas som brutna kan vara tecken på att skrivarkassetten är förfalskad.
 • HP säljer inga kassetter utan förpackning.

Steg 3: Kontrollera skrivarkassetten efter att du öppnat förpackningen

HPs orginalskrivarkassetter levereras alltid oanvända. Det får inte finnas några skador, inget bläckläckage eller tonerdamm på kassetten. Det får heller inte finnas några kraftiga repor på skrivarkassetten eller tecken på att kassetten använts tidigare.

Alla dragflikar skall vara obrutna och se ut som de som finns på äkta HP-produkter.

Steg 4: Köp endast från erkända återförsäljare och detaljhandlare

HP säljer skrivartillbehör genom auktoriserade säljkanaler. Undvik förfalskningar genom att avstå från att tacka ja till tvivelaktiga säljerbjudanden.

Läs mer

Läs mindre

Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant, så är det oftast det också. Undvik att falla offer för tvivelaktiga erbjudanden genom att enbart handla från HPs auktoriserade säljkanaler och erkända detaljhandlare.

På HPs webbplats finns HP Smart Partner Locator där du kan hitta en lista över HP-återförsäljare i ditt land. Gå till www.hp.se -> och klicka på "Hitta en HP-partner" och sök efter dina lokala återförsäljare.

Steg 5: Använd autentiseringsprogramvara

HPs kostnadsfria autentiseringsprogramvara kontrollerar om skrivarkassetterna som är installerade i dina HP-skrivare är äkta.

Läs mer

Läs mindre

HP:s autentiseringsfunktion för bläckpatroner ingår i programvaran som medföljer som standard i de flesta bläckstråleskrivare.

Programvaran för autentiseringen av HPs tonerkassetter är kompatibel med många befintliga HP LaserJet-skrivare och MFP-enheter som har introducerats sedan 2004, och finns att ladda ned kostnadsfritt.

Ladda ned programvaran, den går snabbt och enkelt att använda. Varje gång du sätter i en ny kassett kopplar du upp dig mot Internet. Programvaran kommer då automatiskt att kontrollera om din skrivarkassett är äkta.

Se till att du uppfyller systemkraven: Systemkrav och att din LaserJet-skrivare och kassett är kompatibla med programvaran: Kompatibilitet för skrivare och kassett.

Observera att en skrivarkasset endast kontrolleras en gång av denna programvara; om skrivarkasseten någon gång tas ur skrivare och sedan sätts tillbaka kommer ett meddelande om att kassetten har "använts".

Vad gör jag om jag misstänker förfalskning?

Vad gör jag om jag misstänker förfalskning?

Behåll skrivarkassetten, dess förpackning och alla dokument som tillhör produkten, som fakturor, brev med erbjudanden etc.

Läs mer

Läs mindre

Vid rapportering behöver vi följande:

 • Ange varför du misstänker produkten och namnet på företaget som erbjudit dig produkten.
 • Kontaktuppgifter (detta är valfritt).

Om det är möjligt skickar du med digitala foton (vart och ett på ungefär 500 KB och utan blixt) av alla sex sidorna på skrivarkassettens förpackning samt en närbild på säkerhetsetiketten (om sådan finns) och en bild på skrivarkassetten själv i din rapport till HP.

Rapportera på följande sätt:

 • Posten: Använd följande adress för att kontakta oss via reguljär post:
  EMEA Anti-counterfeiting Programme
  Hewlett-Packard International S.à.r.l.
  150 Route du Nant d'Avril,
  1217 Meyrin
  Switzerland
 • Webben: Klicka här för att rapportera misstänkta tillbehör via webben: ACF rapportformulär online. Väljer du denna metod kan du rapportera din misstanke anonymt.
Varför ska jag välja HP original?

Varför ska jag välja HP original?

Förutom det mest uppenbara skälet att köpa HPs skrivarkassetter i original (eftersom förfalskade kassetter är olagliga) gör alla fördelarna att det inte finns någon anledning att köpa förfalskade kassetter.

Läs mer

Läs mindre

Ekonomi

Du får valuta för pengarna med lägre utskriftskostnader och tillförlitlig prestanda. Förfalskningar försämrar produktiviteten och ökar utskriftskostnaderna då utskrifter skrivs ut flera gånger på grund av dålig utskriftskvalitet.

Exceptionell kvalitet

HP:s skrivarkassetter ger snabb, effektiv utskrift och imponerande resultat. HP:s utskrifter backas upp av 20 års forskning och utveckling. Förfalskade kassetter ger ingen kvalitetsgaranti.

Dokumenterad tillförlitlighet

HP:s skrivarkassetter i original ger garanterad prestanda — inget toner-/bläckläckage eller kladdiga utskrifter. HP ger en garanti som garanterar problemfria utskrifter.

Prisbelönt HP-support och garanti

Alla HP:s skrivarkassetter i original backas upp av vår prisbelönta support, service och kvalitet. Använd endast HP:s skrivarkassetter i original för att dra fördel av alla förmånerna med HP:s garanti för skrivare.