HP Connected Music and Photo Apps

HP Connected Photo

Synkronisera dina foton på din dator, surfplatta och smartphone. Redigera, ordna och dela bilderna och beställ utskrifter via Snapfish.

Läs mer

HP Connected Music

Spela upp musik från datorn, streamingtjänster och internetradio i samma spelare. Och skapa spellistor från flera olika källor.

Läs mer
© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan avisering. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i denna text kan tolkas som en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i detta dokument.

Intel, Core och Intel-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

1Stöds på operativsystemen Android, Windows och iOS. Internetåtkomst krävs och säljs separat. Endast tillgängligt i USA. Tillvalsfunktioner säljs separat eller som tillägg. Åtkomst till HP Connected Drive sker via appbutikerna för Windows, Android och Apple.

2Funktionernas tillgänglighet varierar i olika länder. Direktuppspelning kan kräva avgiftsbelagd prenumeration. Eventuellt inte kompatibel med alla musikfiler. Inte kompatibel med DRM-spår. Internetåtkomst krävs och säljs separat.

3Funktionernas tillgänglighet varierar i olika länder. Stöds på operativsystemen Windows 8 och Android. Synkronisering med appen Snapfish tillgänglig på iOS. Snapfish-medlemskap krävs. Internetåtkomst krävs och säljs separat.