Living progress

 

HP:s program för retur och återvinning av maskinvara

Råd till konsument/slutanvändare

HP erbjuder återvinningsprogram för HP:s och andra tillverkares hårdvara i ett antal geografiska områden. Villkor för och förekomsten av dessa program varierar geografiskt beroende på skillnader i lagen och efterfrågan bland kunderna.

I Sverige kan hushållen fr.o.m. den 1 juli 2001 gratis lämna uttjänta elektroniska produkter till den kommunala återvinningsstationen (i enlighet med förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter). HP är medlem i ELKRETSEN. Se www.el-kretsen.se

För andra än hushåll gäller principen gammal för ny, vilket innebär att kunden har rätt att returnera motsvarande antal IT-produkter med samma eller motsvarande funktion som de inköpta produkterna representerar under avtalsperioden. Kunden svarar för insamling av produkterna samt transport av dessa till en med HP överenskommen insamlingsplats.

För mer information om HP:s miljöarbete, se www.hp.se/miljo

Återvinningstjänster för kommersiella kunder

I Sverige erbjuder HP återvinning för företag vid nyköp av produkter, "en gammal mot en ny". Det gäller oavsett märke på den uttjänta produkten. Genom att fylla i formuläret som finns under länken i stycket "Beställa" nedan får företaget kontakt med en återvinnare: Kommersiella återvinningstjänster Non-HP site. Kostnad för transporten till återvinnaren står kunden för, se nedan. Dessutom kan företag lämna in uttjänta produkter till återvinning i El-Kretsens regi. Under hösten 2006 omformas systemet för företagsinlämning, se www.el-kretsen.se och Informationsblad.

Tjänster som tillhandahålls

  • Insamling av utrustning från kunden
  • Transport till en HP-auktoriserad anläggning för sortering och återvinning
  • Hantering och styrning av hela logistik- och återvinningskedjan
  • Speciallösningar
  • Återvinningsintyg

Beställa

Fyll i formulären på våra partners webbplatser om du som HP:s företagskund vill beställa dessa tjänster eller begära offert.

För information om återvinningstjänster i Sverige klicka här

För tjänster som rör återvinning i andra länder, klicka här

Erbjudanden (alternativ)

  • Inlösen och kassering av IT-maskinvara från alla producenter. Erbjudandet gäller bara för HP Partners och kommersiella kunder.
  • Utveckling av kundspecifika lösningar t.ex. kontrollerat radering av data på datamedia och/eller avinstallation av befintlig maskinvara.

Priser för kommersiella kunder inom EU

HP tillhandahåller kostnadsfri återvinning av all elektronisk utrustning när en kund har returnerat utrustningen till en av HP utsedd insamlingsplats och där en ersättningsprodukt tillhandahålls av HP. Om ingen ersättningsprodukt tillhandahålls kan återvinningstjänster erbjudas till en tilläggskostnad. Ett återvinningsintyg fås av HP. På de platser där nationell lagstiftning avgör att andra tjänster ska erbjudas anpassar vi vår tjänst till detta.

Kostnader för logistik och specialtjänster (demontering och/eller radering av data) beräknas individuellt baserat på aktuellt marknadspris.

Viktigt meddelande

Detta erbjudanden inkluderar bara kassering/återvinning.Det omfattar inte tjänster som återköp och/eller återförsäljning av använd maskinvara.Information och kontakter för dessa program i EMEA finns på webben: EMEA Trade-In Program