Produktåtervinning

HP:s återvinningstjänst Planet Partners ger ett enkelt sätt att återvinna datorutrustning eller förbrukningsmaterial för HP-skrivare. HP:s senaste processer ser till att oönskad maskinvara eller uttjänt förbrukningsmateriel återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Återvinna datormaskinvara

  • Alla märken av dator-, utskrifts- och flerfunktionsmaskinvara godtas
  • Välj ditt land eller din region nedan
  • Använd beställningsverktyget online för att beställa återvinningstjänster eller följ angivna instruktioner

HP:s program för retur och återvinning av maskinvara

Återvinna HP inkjet- eller LaserJet-kassetter

  • Det är gratis
  • Kontrollera om det finns returmaterial i kassettförpackningarna (tillgängligt för vissa produkter och länder)
  • Beställ förfrankerat förpackningsmaterial för returer online eller sök efter andra returalternativ genom att välja land eller region nedan

HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial