Miljö

Miljö

Att ändra förutsättningarna – ett hållbart företagande

Stora förändringar sker i hur vi lever och arbetar i världen, vilket innebär att det ställs större krav än någonsin på allt från hälso- och sjukvård, och utbildning till energiförsörjning. Vi behöver djärva idéer, nya lösningar och ett nytt förhållningssätt. Svaret är teknik. Genom att använda våra resurser på ett effektivare sätt, utnyttja kraften i fritt flöde av information och driva på innovationsarbetet kan vi använda tekniken för att fylla de sociala och miljömässiga behov som uppstår och ändra förutsättningarna för kommande generationer. Läs mer här Arrow om HPs övergripande Hållbarhetsarbete, dvs både inom miljöområdet, sociala, etiska samt finansiella frågor.

Inom Miljöområdet fokuserar vi på områden som är mest kritiska för våra kunder, vår affärsverksamhet, och där vi kan göra skillnad. De är:

  • Klimat och miljö
  • Hållbar konstruktion
  • Ansvartagande i leverantörsledet
  • Återvinning och återtag av produkter

HP sätter mål Arrow inom varje område, och visar resultat från uppföljningar på internet.
Läs mer här Arrow om HPs Miljöarbete i stort.

”Samhällen underutnyttjar IT resurser”. Se intervju med Chandrakant Patel, på HP Labs