Försvar & Säkerhet

Försvar & Säkerhet

HPs lösningar för Försvar & Säkerhet

Command & Control

Situational Awareness & Information Fusion Tools & Services.

Läs mer

Personnel

Personnel Systems Modernization & Lifecycle Management Support - Recruit, Train, Pay, Health & Service.

Läs mer

Logistics

Logistics Systems Modernization & Product Lifecycle Management Support - Asset Management, Green Facilities.

Läs mer

Secure Infrastructure

Modernized IT infrastructure to allow for agile NEC operations and information dominance.

Läs mer

Cyber Security

All measures taken to ensure freedom of maneuver within global cyberspace to achieve national objectives and to limit any adversary’s freedom of action within cyberspace.

Läs mer

Varför välja HP

  • HP är en av den största IT leverantörerna till Försvaret och Försvarsindustrin
  • HP ansvarar för två av världens största intranet inom Försvar & Säkerhet: US Navy Marine corps Intranet och UK MOD DII, med totalt över 600 000 användare.
  • HP har mer än 40 lösningar inom Försvar & Säkerhet, från Battlespace till Cyber Security

* Pictures sourced from the UK Defence Image Database with reference to Open Government Licence.