Ersättningsprogram och produktåterkallelser

Ersättningsprogram

HP medverkar i frivilliga ersättningsprogram gällande komponenter eller produkter som kan ge upphov till funktionsproblem men som inte är förenade med någon säkerhetsrisk.

Återkallelser

I samarbete med amerikanska Consumer Product Safety Commission, medverkar HP i frivilliga återkallelseprogram när en defekt komponent har visat sig orsaka en potentiell säkerhetsrisk.

Säkerhetsåterkallelse av batterier för HP:s bärbara datorer

I samarbete med U.S. Consumer Product Safety Commission och andra säkerhetsmyndigheter, kungjorde HP, den 14 maj 2009 (utökat den 19 maj 2010 och den 26 maj 2011), den 30 oktober 2008, den 20 april 2006 och den 14 oktober 2005, ett världsomspännande program för säkerhetsåterkallelse och utbyte av batterier i vissa bärbara HP-datorer. HP-kunder som påverkas av dessa program är kvalificerade att kostnadsfritt få ett utbytesbatteri för varje verifierat, återkallat batteri.

Säkerhetsåterkallelse av HP L2035 platt bildskärm

På vissa exemplar av L2035 platt bildskärm kan en jordningsklämma ha blivit felaktigt installerad inuti skärmens plastpanel, vilket kan medföra en eventuell risk för elektriska stötar.

Säkerhetsåterkallelse angående HP Deskjet och Photosmart konsumentprodukter

På vissa produkter kan den kontakt som ansluter nätsladden till skrivaren spricka.

Ladda ned Adobe Acrobat® Reader®