Ersättningsprogram och produktåterkallelser

0

Ersättningsprogram

HP medverkar i frivilliga ersättningsprogram gällande komponenter eller produkter som kan ge upphov till funktionsproblem men som inte är förenade med någon säkerhetsrisk.


1

Återkallelser

I samarbete med amerikanska Consumer Product Safety Commission, medverkar HP i frivilliga återkallelseprogram när en defekt komponent har visat sig orsaka en potentiell säkerhetsrisk.


2

Program för återkallande och utbyte av strömkablar för HP Notebook PC

Program för återkallande och utbyte av strömkablar för HP Notebook PC

Den 26 augusti 2014 tillkännagav HP ett världsomspännande frivilligt program i samarbete med olika myndigheter avseende återkallande och utbyte av vissa strömkablar som används med nätadaptrar som distribuerats över hela världen med bärbara datorer och minidatorer av märkena HP och Compaq, samt med nätadaptrar som medföljer tillbehör som dockningsstationer. Dessa strömkablar kan eventuellt bli överhettade, vilket innebär risk för brand och brännskador. De berörda strömkablarna har levererats med produkter och tillbehör som sålts från september 2010 till juni 2012. HP-kunder som berörs av programmet äger rätt att erhålla en ersättningskabel utan kostnad för varje verifierad, återkallad strömkabel.


Läs mer

3

Säkerhetsåterkallelse av batterier för HP:s bärbara datorer

Säkerhetsåterkallelse av batterier för HP:s bärbara datorer

I samarbete med U.S. Consumer Product Safety Commission och andra säkerhetsmyndigheter, kungjorde HP, den 14 maj 2009 (utökat den 19 maj 2010 och den 26 maj 2011), den 30 oktober 2008, den 20 april 2006 och den 14 oktober 2005, ett världsomspännande program för säkerhetsåterkallelse och utbyte av batterier i vissa bärbara HP-datorer. HP-kunder som påverkas av dessa program är kvalificerade att kostnadsfritt få ett utbytesbatteri för varje verifierat, återkallat batteri.


Läs mer

7

Relaterade länkar