Läser in…

MEDDELANDE OM RÄTTIGHETER RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter samlas in av "Hewlett-Packard Sverige AB" vars huvudkontor ligger på "Gustav III:s boulevard 36, Stockholm-Solna, SE-16985". Uppgifterna används för marknadsföring, försäljning, support och underhåll av produkter och tjänster från HP till dig (1). I detta syfte kan dina personuppgifter komma att överföras till andra dotterbolag inom HP, även utanför EU, och i synnerhet till HP Corporate-enheter i USA (2). Vid sådana överföringar vidtas relevanta säkerhetsåtgärder i enlighet med HPs bindande företagsregler (BCR), Safe Harbor-avtalet och andra gällande lagar och bestämmelser. I enlighet med personuppgiftslagen kan du utöva din rätt till åtkomst och din rätt att korrigera, motsätta dig eller stryka uppgifter genom att klicka på länken nedan. Du kan även klicka på länken om du vill ställa frågor och/eller anföra klagomål avseende handläggningen av dina personuppgifter eller om du vill hävda specifika rättigheter enligt HPs BCR.

HPs BCR har godkänts av relevanta dataskyddsmyndigheter och utgör ett enhetligt regelverk för personuppgifter som följer strikta krav gentemot våra kunder och anställda i hela världen. Läs mer om HPs BCR, genom att klicka på länken nedan.

Kontaktformulär för frågor avseende skydd av personuppgifter
Mer information om HP BCR.

(1) En mer detaljerad beskrivning av handläggningen av personuppgifter ges i samband med att informationen inhämtas i det aktuella programmet.
(2) En lista över HPs dotterbolag finns på www.hp.se.