Meddelande om rättigheter till personuppgifter

0

Dina personuppgifter kan samlas in och/eller behandlas av den HP-enhet som är registrerad i ditt hemland (som anges i HP-enhetstabellen nedan) för att hantera ditt förhållande med HP och för att bättre kunna hjälpa dig genom att anpassa din erfarenhet och interaktion med oss. Dina personuppgifter kan överföras till andra bolag inom HP-gruppen belägna utanför ditt hemland för detta ändamål, särskilt till Förenta staterna där HPs huvudkontor är beläget. Dessa dataöverföringar görs enligt HPs bindande företagsregler (BCRs), HPs certifiering för sekretesskydd och alla andra tillämpliga lagkrav för att säkerställa att dina data är tillräckligt skyddade. HPs BCRs har godkänts av relevanta myndigheter för dataskydd och tillhandahåller ett enhetligt system för skydd av personuppgifter av högsta standard för våra kunder och anställda världen över. Gå till länken nedan för mer information om HPs BCRs.


I enlighet med lokala dataskyddsförordningar har du rätt att göra reklamationer eller utnyttja din rätt till åtkomst, korrigering, göra invändningar mot eller borttagning genom att använda något av följande alternativ:

  • Via post genom att direkt kontakta den lokala HP-enheten i enlighet med listan i tabellen nedan.
  • Online genom att gå till feedbacklänken Sekretess nedan.
  • Via telefon genom att ringa numret för ditt land och sedan ringa numret som ges till dig när du ombeds göra det. En operatör kommer att hjälpa dig fylla i formuläret för rättighetsbegäran för registrerade personer. All efterföljande kommunikation kommer att ske via e-post.

Dessa kan även användas för att initiera förfrågningar och/eller göra reklamationer som rör behandling av personuppgifter eller utövande av specifika rättigheter som tillhandahålls av HPs bindande företagsbestämmelser.


Kontakta HPs dataskyddsenhet
Mer information om HPs BCRs


Land/språk Registrerad enhet Sweden/Swedish
Austria/German HP Austria GmbH mit Hauptsitz in der Technologiestrasse 5, 1120 Wien Phone: 0-800-200-288
Call Number: 855-233-3140
Belgium/Dutch HP Belgium BVBA met een hoofdkantoor op Hermeslaan 1a, 1831 Machelen Phone: 0-800-100-10
Call Number: 855-233-3140
Belgium/French HP Belgium SPRL, dont le siège social est sis à Hermeslaan 1a, 1831 Machelen Phone: 0-800-100-10
Call Number: 855-233-3140
Bulgaria/Bulgarian HP Inc Bulgaria EOOD със седалище Mladost Region 258, Ring road Blvd., Business center Kambanite, 1715 Sofia Phone: 00-800-0010
Call Number: 855-233-3140
Croatia/Croatian HP Computing and Printing Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Radnička cesta 41, 10000 Zagreb Phone: 0800-220-111
Call Number: 855-233-3140
Cyprus/Greek HP Printing and Personal Systems Hellas E.Π.E, με έδρα της εταιρείας στην οδό Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Phone: 800-900-10
Call Number: 855-233-3140
Czech Republic/Czech HP Inc Czech Republic s. r. o., jejíž sídlo je registrováno na adrese Michle, Vyskocilova 1/1410, 140 00 Praha 4 Phone: 00-800-222-55288
Call Number: 855-233-3140
Denmark/Danish HP Inc Danmark ApS med hovedkontor Engholm Parkvej 8, 3433 Allerød Phone: 800-100-10
Call Number: 855-233-3140
Estonia/Estonian HP Finland Oy, äriaadress Piispankalliontie, 02200, Espoo, Finland Phone: 800-12001
Call Number: 855-233-3140
Finland/Finnish HP Finland Oy, jonka pääkonttori on osoitteessa Piispankalliontie, 02200 Espoo Phone: 0-800-11-0015
Call Number: 855-233-3140
France/French 14 rue de la Verrerie – CS 40012 – 92197 Meudon cedex – France Phone: 0-800-99-0011
Call Number: 855-233-3140
Germany/German HP Deutschland GmbH mit Hauptsitz in der Schickardstr. 32, 71034 Böblingen Phone: 0-800-225-5288
Call Number: 855-233-3140
Greek/Greece HP Printing and Personal Systems Hellas E.Π.E, με έδρα της εταιρείας στην οδό Τζαβέλλα 1-3, 152 Phone: 00-800-1311
Call Number: 855-233-3140
Hungary/Hungarian HP Inc Hungary Ltd. (Székhelye: Aliz utca 1, H-1117 Budapest) Phone: 06-800-011-11
Call Number: 855-233-3140
Ireland/English Hewlett-Packard Ireland Ltd. Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co. Kildare Phone: 1-800-550-000
Call Number: 855-233-3140
Italy/Italian HP Italy S.r.l. con sede principale presso l'indirizzo Via G. di Vittorio, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Phone: 800-172-444
Call Number: 855-233-3140
Latvia/Latvian Kompānija HP Finland Oy, kuras biroja adrese ir Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland Phone: 8000-2288
Call Number: 855-233-3140
Lithuania/Lithuanian HP Finland Oy, kurios registruotoji buveinė yra Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland
Luxembourg/French HP Belgium SPRL, dont le siège social est sis à Hermeslaan 1a, 1831 Machelen Phone: 800-201-11
Call Number: 855-233-3140
Netherlands/Dutch HP Nederland B.V. met een hoofdkantoor op Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen Phone: 0800-022-9111
Call Number: 855-233-3140
Norway/Norwegian HP Norge AS med hovedkontor i Rolfsbuktveien 4B, 1364 Fornebu Phone: 800-190-11
Call Number: 855-233-3140
Poland/Polish HP Inc Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa Phone: 0-0-800-111-1111
Call Number: 855-233-3140
Portugal/Portuguese HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., com sede na Building Sancho I Quinta da Fonte, 2740-244 Porto Salvo, Lisboa, Oeiras Phone: 800-800-128
Call Number: 855-233-3140
Romania/Romanian HP Inc Romania SRL, Building E, 2nd floor, 2nd District, 6 Dimitrie Pompeiu Boulevard, Bucarest Phone: 0808-03-4288
Call Number: 855-233-3140
Slovak Republic/Slovak HP Inc Slovakia, s.r.o., ktorej sídlo je registrované na adrese Galvaniho 7, 821 04 Bratislava Phone: 0-800-000-101
Call Number: 855-233-3140
Slovenia/Slovenian HP Computing and Printing Zagreb d.o.o., s sedežem na naslovu Radnicka cesta 41, V. Floor, Zagreb, Croatia
Spain/Spanish HP Printing and Computing Solutions S.L.U., Calle José Echegaray 18, Parque Empresarial 28232, Las Rozas, Madrid Phone: 900-99-0011
Call Number: 855-233-3140
Sweden/Swedish Gustav III:s boulevard 30
169 73 Solna, Sweden​
Phone: 020-799-111
Call Number: 855-233-3140
Switzerland/German HP Schweiz GmbH mit Hauptsitz in Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf Phone: 0-800-890011
Call Number: 855-233-3140
Switzerland/French HP Schweiz GmbH ayant son siège social à Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf Phone: 0-800-890011
Call Number: 855-233-3140
Turkey/Turkish Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Ltd.Şti" adresinde bulunan "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Kat 7-8 Umraniye / İstanbul Phone: 0811-288-0001
Call Number: 855-233-3140
UK/English HP Inc UK Limited, Registered office: Amen Corner, Cain Road, Bracknell Berks RG12 1HN Phone: 0-800-89-0011
Call Number: 855-233-3140

5

Relaterade länkar: