Revolutionen inom friformsframställning börjar nu – här är den mäktiga HP-voxeln

Du och den här lilla grejen kommer att förändra världen.

Se videon Se videon

Vad är en voxel?

Inom friformsframställning är en voxel ett värde i ett regelbundet rutnät i en tredimensionell rymd. Som en pixel med volym. Varje voxel innehåller volymetrisk information som i hög grad levandegör en produkt med önskade egenskaper.

Upptäck nya sätt att göra prototyper och skapa funktionella delar

Överlägsen och konsekvent delkvalitet

Skapa funktionella delar med extrem måttnoggrannhet1 och optimala mekaniska egenskaper.2

HP har framställt en kedjelänk på 30 minuter med hjälp av HP Multi Jet Fusion-tekniken. Länken väger 113 g och kan lyfta upp till 4 500 kg.

Banbrytande produktivitet

Upp till 10 gånger snabbare banbrytande hastighet3 med 30 miljoner droppar per sekund över varje tum av arbetsytan.

HP Multi Jet Fusion-tekniken når nya nivåer av delkvalitet i banbrytande hastigheter.

Lägst kostnad per del4

Sänker kostnaderna och möjliggör kortsiktig tillverkning.

HP:s friformsframställning kan ge banbrytande ekonomiska fördelar och göra friformsframställning till ett alternativ till konventionell tillverkning.

Vi presenterar HPs Jet Fusion-friformsframställningslösningar 4200 och 3200

Upptäck hur du kan göra prototyper och skapa funktionella delar och samtidigt leverera hög kvalitativa resultat upp till 10 gånger snabbare3 till halva kostnaden4.

Se hur det fungerar Hämta produktdatabladet
 1. Banbrytande hastighet

  Visa mer Visa mindre

  Upp till 10 gånger snabbare banbrytande hastighet3 med 30 miljoner droppar per sekund över varje tum av arbetsytan

 2. Extrem exakthet och fina detaljer1

  Visa mer Visa mindre

  HP:s fixerings- och detaljeringsmedel fungerar med HP:s Multi Jet Fusion-teknik och material och ger fina detaljer och måttnoggrannhet1

 3. Kontroll på voxelnivå

  Visa mer Visa mindre

  Precis värmekontroll i varje lager möjliggör förebyggande korrigering voxel för voxel för optimala mekaniska egenskaper2

 4. Maximal kontroll under bearbetningen

  Visa mer Visa mindre

  Interna kvalitetskontroller inuti skrivaren rapporteras via en pekskärm och hjälper till att minimera fel samt möjliggör enkel och exakt spårning av arbetsförloppet.

 5. Minska arbetstiden

  Visa mer Visa mindre

  Automatiserade system för materialblandning och laddning gör arbetsflödet snabbare och minskar arbetstiden

 6. Renare upplevelse5

  Visa mer Visa mindre

  Det krävs inget ytterligare utrymme för borttagning av delar tack vare inneslutna system för uppackning och materialinsamling, däribland en lamellär kåpa

 7. Fler delar per dag

  Visa mer Visa mindre

  HP:s Jet Fusion 3D Fast Cooling Module3 minskar nedkylningstiden vilket ger snabbare3 tillverkningstid och fler delar klara under samma dag

 8. Maximera produktiviteten

  Visa mer Visa mindre

  HP:s Jet Fusion 3D Build Unit – som följer med skrivaren – flyttas vidare till kylning direkt efter att jobbet slutförts, vilket möjliggör en kontinuerlig framställningsprocess som maximerar produktiviteten3

 9. Maximal effektivitet

  Visa mer Visa mindre

  Optimera kostnad och delkvaliteten med kostnadseffektiva material som erbjuder branschledande återanvändbarhet.6 Planera produktionstider mer noggrant och förutsägbart, för att öka din totala drifteffektivitet.

 10. Flexibilitet

  Visa mer Visa mindre

  Skriv ut med olika material.
  Med HP Jet Fusion 3D External Tank kan du extrahera återvunnet material från Processing Station så att det kan ersättas med ett annat material.

HP:s 3D-material och tillämpningar

HP:s unika tillvägagångssätt med en öppen plattform främjar omfattande anpassning av friformsframställning genom att utöka tillgängligheten för nya material för att passa fler tillämpningar, sänka materialkostnader, förbättra resultat och skapa nya möjligheter för delegenskaper som är riktade till särskilda industribehov.

HP:s 3D-PA 12 med hög användbarhet

Minska den totala ägandekostnaden och skapa kvalitetsdelar av ingenjörsklassad, stark termoplast för flera ändamål, som inte är klassad som farlig5 och som möjliggör branschledande återanvändbarhet av överskottspulver.6

Produkt-datablad

Optimerad för HP Multi Jet Fusion

HP:s 3D-PA 12 med hög användbarhet är optimal för komplexa hopsättningar, höljen, kapslingar och kontakter samt är optimerad för HP Multi Jet Fusion-plattformen för att öka säkerheten och leverera funktionella delar med balanserade egenskaper.

Lägst kostnad per del4

Nu kan du optimera kostnader och delkvaliteten tack vara branschledande återanvändbarhet.6 HP:s 3D-PA 12 med hög användbarhet ger minimalt pulverslöseri mellan produktionscykler och når konsekventa resultat med en förnyelsefrekvens på endast 20 %.6

HP:s fixerings- och detaljeringsmedel

HP:s fixerings- och detaljeringsmedel fungerar med HP Multi Jet Fusion-tekniken och material för att ge fina detaljer och måttnoggrannhet.1


VESTOSINT® 3D Z2773 PA 12

VESTOSINT® är ett modifierat polyamidbaserat pulver som produceras på anläggningen Evonik Marl i Tyskland med hjälp av företagets egen specialprocess och som är certifierat för HP:s Jet Fusion 3D-skrivare7.

Produkt-datablad

HP 3D Software – maximal effektivitet vid friformsframställning

Kompletta och lättanvända lösningar som levererar kvalitetsdelar och banbrytande produktivitet.

Visa mindre Visa mer

Jobbförberedelse och övervakning

HP SmartStream 3D Build Manager

Allt du behöver för att starta ditt projekt för friforms framställning – intuitiv och kraftfull programvara med väsentliga funktioner för att förbereda och skicka dina delar till framställning.

HP SmartStream 3D Command Center

Övervaka dina HP Jet Fusion 3D-skrivare helt från din dator. Håll koll på tillverkningsstatus, kontrollera förbrukningsvaror och få varningar i realtid.


Integration med industriledande lösningar

Autodesk® Netfabb® med HP Engine

Tillhandahåller avancerad programvara för additiv tillverkningen av delar med produktionskvalitet. Funktioner för kvalitetskontroll förhindrar maskinfel och förbättrar processens totala driftsäkerhet och effektivitet.

Läs mer

Materialise Build Processor för HP Multi Jet Fusion

Anslut till Materialise Magics med Materialise Build Processor för HP Multi Jet Fusion, industrins standardprogramvara för professionell friforms framställning, så att du kan låsa upp hela potentialen för din HP 3D-skrivare och hantera varenda steg i produktionsprocessen.

Läs mer

Grundare av 3MF-konsortiet

HP är en av grundarna av 3MF-konsortiet – ett industrikonsortium som arbetar för att definiera ett nytt format för friforms framställning som möjliggör att designprogram kan skicka helt naturtrogna 3D-modeller till en rad olika program, plattformar, tjänster och skrivare.

Läs mer

Lås upp hela potentialen för friformsframställning

Omforma delegenskaper voxel för voxel och möjliggör en framtid av gränslösa tillämpningar, material och färger. Föreställ dig en framtid där vi kan tillverka ”smarta delar” med inbyggd elektronik, spårbarhet och intelligens. HP är här för att hjälpa ditt företag förbereda sig för framtidens era av digital tillverkning.

HP Multi Jet Fusion-teknik

Lås upp hela potentialen för friformsframställning.

Vår process med flera medel omvandlar delegenskaper på voxelnivå, vilket ger dig oöverträffad kontroll idag och möjliggör gränslösa tillämpningar, färger och föremål i framtiden med unika och ännu otänkbara egenskaper.

HP:s öppna plattform för Multi Jet Fusion

HP river ner barriärerna för anpassning av friformsframställning inom olika industrier genom partnersamarbeten med HP:s öppna plattform för Multi Jet Fusion

HP leder innovationen inom friformsframställningsindustrin genom att underlätta utvecklingen av nya friformsframställningsmaterial som kombinerar låga kostnader med förbättrade egenskaper. HP:s öppna plattform underlättar omvandlingen från traditionell till digital tillverkning, samt utvecklar innovation och standarder för programvara, t.ex. 3MF, ett förbättrat filförmat för friformsframställning.

Vill du bli en partner till HP 3D-material?


”Genom att möjliggöra direktutveckling av material för friforms framställning som använder HP Multi Jet Fusion Open Materials-plattformen, anser Arkema att vi kommer att kunna utveckla användarspecifika material och upptäcka nya tillämpningarför våra kunder och branschledare. Detta fenomenala koncept kommer att påskynda anpassningen av friforms framställning och låsa upp dess fulla potential. Som global designer av innovativa, miljövänliga lösningar med teknisk polymer för ett stort antal marknader, är vi på Arkema glada över att samarbeta med HP för att förändra det sätt som produkter utformas och tillverkas på och gå i bräschen för nästa industriella revolution.”

Adrien Lapeyre

Global Market Manager – Technical Polymers Powders
Arkema

Visa mindre Visa mer

”BASF har ett av det bredaste utbudet av 3D-material i kemikalieindustrin, och därför är vi stolta över att ansluta oss till HP:s öppna plattform för Multi Jet Fusion. BASF är en av grundarna av denna öppna plattform,och med vår erfarenhet, kunskap om kundbehov och tillämpningar är vi motiverade att samarbeta. HP:s öppna plattform är en perfekt grund för att utveckla nya material och möjliggöra stordriftsfördelar, vilket gör material billigare och ger möjlighet inte bara att skapa prototyper utan också att låsa upp potentialen för friforms framställning för produktion.”

Dietmar Geiser

Senior Manager 3D-Printing Strategy & Planning
BASF New Business GmbH

Visa mindre Visa mer

Påskyndar materialinnovationen

HP river ner barriärerna för anpassning av friformsframställning inom olika industrier genom materialinnovationer.

HP kommer snart att erbjuda ett större utbud av termoplaster – inklusive PA 11- och PA 12-glaspärlor och material med flamskyddsegenskaper – samt elastomerer. Tack vare HP:s öppna plattform för Multi Jet Fusion och ett nätverk av partner inom materialinnovation planerar HP att fortsätta expandera utbudet av material ännu mer. Påskyndad materialinnovation via HP:s öppna plattform för Multi Jet Fusion är nyckeln till att tillämpningar som inte ens är tänkbara nu kan bli möjliga.


Hämta HP:s riktlinjer för utveckling av 3D-material för ytterligare information.


Hämta PDF-filen

”Evonik utvecklar nya material med hjälp av HP:s plattform för Multi Jet Fusion Open Materials. Evonik anser att HP:s Open Materials-program är en unik möjlighet att expanderaanpassningen av friforms framställning och skapar en ny plattform för att driva på materialinnovationen genom utveckling av material som är särskilt lämpade för denna process. HP:s nya MJF-teknik har förmågan att skapa nya tillämpningar för marknaden för friforms framställning genom att det blir möjligt för oss att utveckla nya material för framtiden.”

Dr. Matthias Kottenhahn

Sr. VP & GM, High Performance Polymers
Evonik Resource Efficiency GmbH

Visa mindre Visa mer

”Lehmann&Voss&Co. anser att HP:s Open Materials-plattform är ett fenomenalt koncept och att HP med det här tillvägagångssättet kan tillgodose marknadsbehov som hittills har begränsat utbyggnaden av marknaden för friforms framställning. Den här plattformen kommer attdriva på 3D-anpassningen och skapa ett sätt för företag att främja materialinnovation med hjälp av HP Multi Jet Fusion-teknik. Lehmann&Voss&Co. planerar att samarbeta med HP och vi ser fram emot att presentera ett nytt material på den här plattformen.”

Dr. Marcus Rechberger

Market Development LUVOSINT©
Lehmann&Voss&Co

Visa mindre Visa mer

”HP har alla förutsättningar att revolutionera friformsframställningen. Alla kommer att tjäna på deras nya teknik. Shapeways kan erbjuda den till samhället och samhället kan skapa fantastiska produkter.”

Peter Weijmarshausen

CEO, Shapeways

”Digital teknik håller på att omvandla tillverkningsprocesser över hela produktens livscykel. Friformsframställning är en viktig pelare i Jabils digitala strategi, och HP:s Jet Fusion-friformsframställningslösning är den första som levererar den hastighet och den kvaliteten som behövs för att omvandla friforms framställning från ett verktyg för prototyper till en tillverkningslösning. Vi ser fram emot att låsa upp det sanna värdet av additiv tillverkning tillsammans med HP.”

John Dulchinos

Jabils VP of Digital Manufacturing

”Den nya tekniken ser ut som ett mycket spännande språng framåt inom industriell friforms framställning. Vi på Proto Labs ser fram emot att samarbeta med HP för att utveckla den här nya plattformen som kan leda till avsevärt högre produktivitet, förbättrad delkvalitet och lägre kostnader.”

Rob Connelly

Vice President för Additive Manufacturing, Proto Labs

HP Teknisk service & Support

Med exklusiv installation, utbildning, supporttjänster och marknadsledande tillämpningsexpertis från HP kan du optimera dina resultat, produktion, delkvalitet och avkastning inom friforms framställning.

 • Support på plats efterföljande arbetsdag7
 • Reservdelar tillgängliga redan efterföljande arbetsdag,8 tack vara HP:s globala närvaro
 • Produktivitet och professionella tjänster inom friforms framställning för att påskynda ditt företags tillväxt
Hämta PDF:en för mer information

Hämta mer information om lösningen för friforms framställning HP Jet Fusion

 • Blog
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

1. Baserat på en måttnoggrannhet på ± 0,2 mm, uppmätt efter sandblästring med HP 3D PA-12-material med hög återanvändbarhet. Se hp.com/go/3Dmaterials för mer information om materialspecifikationer.

2. Baserat på följande mekaniska egenskaper: Brottgräns på 45–50 Mpa (XYZ), modul 1 600–1 900 Mpa (XYZ). ASTM-standardtester med HP 3D PA 12-material med hög återanvändbarhet. Mer information om materialspecifikationer finns på hp.com/go/3Dmaterials.

3. Snabbkylning möjliggörs av HP Jet Fusion 3D bearbetningsstation med snabbkylning, tillgänglig 2017. HP Jet Fusion 3D bearbetningsstation med snabbkylning påskyndar nedkylningstiden för delar jämfört med rekommenderad tillverkningstid för SLS-skrivarlösningar från 100 000 USD till 300 000 USD, testat i april 2016. FDM gäller inte.
Kontinuerlig framställning kräver en extra HP Jet Fusion 3D Build Unit (standardskrivarkonfiguration omfattar en HP Jet Fusion 3D Build Unit). Baserat på interna tester och simuleringar är den genomsnittliga utskriftstiden för HP:s Jet Fusion-friformsframställningslösning upp till 10 gånger snabbare än FDM- och SLS-skrivarlösningar från 100 000 USD till 300 000 USD på marknader i april 2016. Testvariabler: Delkvantitet: en full byggkammare med delar från HP Jet Fusion 3D med 20 procents förpackningsdensitet jämfört med samma antal delar på ovan nämnda motsvarande enheter Delstorlek: 30 g; Lagertjocklek: 0,1 mm

4. Baserat på interna tester och allmänna data är den genomsnittliga framställningskostnaden per del med HP:s Jet Fusion-friformsframställningslösning hälften så stor som med FDM- och SLS-skrivarlösningar från 100 000 USD till 300 000 USD på marknaden i april 2016. Kostnadsanalys baserad på: pris för lösningskonfiguration av standardtyp, pris för förbrukningsmaterial samt underhållskostnader som rekommenderas av tillverkaren. Kostnadskriterier: utskrift av 1 byggkammare per dag/ 5 dagar per vecka under 1 år med delar på 30 gram med 10 % förpackningsdensitet jämfört med kostnaden för FDM- och SLS-skrivarlösningar från 100 000 USD till 300 000 USD på marknaden i april 2016. Kostnadsanalys baserad på: pris för lösningskonfiguration av standardtyp, pris för förbrukningsmaterial samt underhållskostnader som rekommenderas av tillverkaren. Kostnadskriterier: utskrift av 1–2 byggkammare per dag/5 dagar per vecka under 1 år med delar på 30 gram med 10 procents förpackningsdensitet med hjälp av HP 3D PA-12-material med hög återanvändbarhet och med ett återvinningsförhållande för pulver som rekommenderas av tillverkaren.

5. Uttrycket ”renare” avser inte några kvalitetskrav för inomhusluft och/eller beaktar inte relaterade förordningar eller tester för luftkvalitet som kan gälla. HP:s pulver och medel uppfyller inte kriterierna för att klassas som farliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

6. HP:s Jet Fusion-friformsframställningslösning med HP:s 3D-PA12 med hög användbarhet har den högsta återanvändbarheten av överblivet pulver efter produktion på 80 % återanvändbarhet, jämfört med all annan pulverbaserad teknik för friforms framställning som använder PA12-material. Konsekventa resultat med en förnyelsefrekvens på endast 20 % för pulver.

7. Finns i de flesta länder, med förbehåll för villkoren i HP:s begränsade garanti och/eller serviceavtal. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information.

Framåtblickande uttalanden
Denna presentation innehåller framåtblickande uttalanden enligt definitionen i safe harbor-reglerna i USA:s lag Private Securities Litigation Reform Act per 1995. Framåtblickande antaganden innefattar risker, osäkerhet och antaganden. Om sådana risker eller osäkerhet skulle uppstå eller om sådana antaganden skulle visa sig vara felaktiga, kan resultaten för HP och dess dotterbolag skilja sig väsentligt från de som angivits eller antytts i dessa framåtblickande uttalanden och antaganden. Alla uttalanden som inte är uttalanden om historiska fakta är framåtblickande uttalanden, inklusive samtliga uttalanden om förväntningar eller tro och samtliga uttalanden rörande antaganden som ligger bakom samtliga föregående. Risker, osäkerhet och antaganden innefattar möjligheten att de förväntade fördelarna inte infinner sig, och inbegriper även risker som beskrivs i HPs rapporter Securities and Exchange Commission, inklusive, men inte enbart, riskerna beskrivna i HPs årsredovisning på formulär 10 K för räkenskapsåret som avslutades den 31 oktober 2015 och HPs kvartalsrapport på formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 31 januari 2016. HP påtar sig inget ansvar för dessa framåtblickande uttalanden och har inte för avsikt att uppdatera dem.