HP A3 Managed MFP:er och skrivare


HP A3 Managed MFP:er och skrivare


Nästa generations utskrifter – till er tjänst.

Vår inbyggda teknik förutser problem, schemalägger underhåll och ser till att er skrivare hålls i drift utan avbrott.

 
1. Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Bara HP erbjuder en kombination av övervakande säkerhetsfunktioner som upptäcker och automatiskt stoppar attacker, och därefter självvaliderar programvarans integritet vid en omstart. En lista med skrivare finns på: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på: www.hp.com/go/printersecurityclaims.