Företagsproduktivitet med oöverträffad kapacitet

Utökad kapacitet


Ge ditt team vad det behöver
för att lyckas. Välj och använd
fler än 180 lösningar från HP och tredje part.

Fler sidor,
färre avbrott


Med HP PageWide-bläckpatroner i original
med extra hög kapacitet kan du skriva
ut 20 000 svartvita sidor och 16 000 färgsidor.
Du kan dessutom lägga mindre tid och pengar
på underhåll med färre utbytbara delar
än på laserskrivare.8

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarparken2


Få ett starkt skydd för enheter, data och dokument med de bästa inbyggda säkerhetsfunktionerna för skrivare som HP,2 har att erbjuda, samtidigt som du enkelt hanterar hela skrivarparken centralt.

Bästa möjliga produktivitet i sin klass


I sin kategori har HP PageWide Enterprise-serien bäst utskriftshastighet och bäst utskriftshastighet av första sidan, snabb dubbelsidig skanning i ett svep och en användarvänlig 8 tum stor färgpekskärm med fingerrörelsekommandon. Serien är alltså utrustad med allt dina medarbetare behöver, samtidigt som du får professionell dokumentkvalitet.

1. Påståendet om kostnad per sida (CPP) är en jämförelse av de flesta allt-i-ett-skrivare med färgutskrift i flera svep som i februari 2014 kostade mindre än 400 USD baserat på marknadsandelar enligt IDC:s rapport från kvartal 4 2013. Kostnaden per sida för laserförbrukningsmaterial är baserad på publicerade specifikationer för tillverkarnas tonerkassetter med högsta kapacitet. Kostnaden per sida är baserad på uppskattat butikspris för HPs bläckpatroner 934XL/935XL, publicerad kapacitet och kontinuerlig utskrift. De verkliga priserna kan variera. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Vid utskrift i läget för allmänna kontorsutskrifter.

3. Jämförelsen baserad på tillverkarnas publicerade specifikationer för snabbaste färglägen (i augusti 2013), MFP-laserskrivare med färgutskrift medräknade.

4. Trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren krävs. För tjänsterna krävs registrering. Om appen kan användas varierar beroende på land, språk och avtal, och en uppgradering av den inbyggda programvaran kan krävas. Mer information finns på https://www.hpconnected.com/se/sv.

5. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från http://www.hp.com/go/webjetadmin.

6. Jämfört med följande: Officejet Pro X-serien: De flesta MFP-laserskrivare med färgutskrift som kostade mindre än 1 000 USD och färglaserskrivare som kostade mindre än 800 USD i augusti 2012, Officejet Pro 200-serien: De flesta allt-i-ett-laserskrivare med färgutskrift som kostade mindre än 500 USD och färglaserskrivare som kostade mindre än 300 USD i september 2012, Officejet Pro 8610/20/30: De flesta allt-i-ett-laserskrivare med färgutskrift som kostade mindre än 500 USD och färglaserskrivare som kostade mindre än 300 USD i oktober 2013. OJ Pro med bläckpatroner med högsta kapacitet. Energiförbrukning baserad på HP-tester. Mer information finns på http://www.hp.com/go/officejet.

7. Officejet Pro X-serien: De flesta MFP-laserskrivare med färgutskrift som kostade mindre än 1 000 USD och färglaserskrivare som kostade mindre än 800 USD i augusti 2013, Officejet Pro 8600-serien: De flesta allt-i-ett-laserskrivare med färgutskrift som i augusti 2013 kostade mindre än 500 USD, Officejet Pro 200-serien: De flesta färgskrivare som kostade mindre än 300 USD och allt-i-ett-färglaserskrivare som kostade mindre än 500 USD i juni 2013; baserat på marknadsandelar enligt IDC:s rapport från kvartal 2 2013. Officejet Enterprise X-serien: De flesta MFP-färglaserskrivare som kostade mindre än 3 000 USD i november 2013 baserat på marknadsandelar enligt IDC:s rapport från kvartal 3 2013. Mer information finns på http://www.hp.com/officejet. Jämförelserna av kostnad per sida för laserförbrukningsmaterial baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet. Kostnaden per sida för HP Officejet är baserad på uppskattat butikspris för HPs bläckpatroner 970XL/971XL, 950/951 XL med högsta kapacitet och HPs bläckpatroner 980 med standardkapacitet, publicerad kapacitet för färgutskrifter och kontinuerlig utskrift i standardläge. Faktiska priser och faktisk kapacitet kan variera. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

8. Fullständig lista över för vilka skrivare detta gäller finns på http://www.hpinstantink.com. Skrivaren måste vara direkt uppkopplad till internet för att tjänsten ska kunna användas. Internetåtkomst säljs separat.


© HP Inc. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel och skrivfel som påträffas här.

Jämförelserna av total ägandekostnad är baserade på 90 000 sidor för PageWide Pro och 150 000 sidor för PageWide Enterprise; tillverkarens publicerade specifikationer för sidkapacitet och energiförbrukning; tillverkarnas rekommenderade försäljningspriser för hårdvara och förbrukningsmaterial; och kostnad per sida baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge med bläckpatroner med högsta kapacitet. Jämförelserna gäller affärsskrivare och MFP-färgskrivare i prisklassen 300–1 000 USD (september 2015) och MFP-färgskrivare i A4 för företag i prisklassen 500–3 000 USD (november 2015) med undantag för produkter med marknadsandel på en procent eller mindre enligt IDC:s rapport från kvartal 3 2015. Läs mer på hp.com/go/learnaboutsupplies. Baserat på jämförelser av total ägandekostnad för PageWide Pro och PageWide Enterprise i 400- och 500-serierna.

Information om hastighetsjämförelser finns på hp.com/go/printerspeeds.

Uppgifter (från november 2015) om kategorins bästa möjliga säkerhet och hantering av utrustning baseras på jämförelse av inbyggda funktioner i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-skrivare i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte produkter som enligt IDC:s rapport från kvartal 3 2015 hade en marknadsandel på en procent eller mindre. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

Uppgifter (från november 2015) om energiförbrukning baseras på jämförelser av data från energystar.gov för de flesta likvärdiga affärsskrivare med färgutskrift i prisklassen 300–800 EUR och MFP-skrivare i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelar enligt IDC:s rapport från kvartal 3 2015. De faktiska resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

Hastigheterna för HP PageWide är beräknade med läge för allmänna kontorsutskrifter, första sidan ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.