HP stationära datorer

Stationära datorer för hem- och företagsanvändning.
HP rekommenderar Windows.

Sök efter

stationära datorer

Kundsegment
Alla alternativ
Produktserie
Alla alternativ
Vyer:
   
 -  av  objekt
   
 -  av  objekt
   
  • Bilden motsvarar kanske inte produkten.
  • Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8 och Windows 8.1. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows 8 och Windows 8.1 kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://windows.microsoft.com/sv-SE/.

    Kontrollera produktspecifikationerna under Faktablad/Dokument. Om produkten följer EN 55022 klass A kan användning av produkten i bostadsområden orsaka störningar i TV-/radiomottagning i ogynnsamma förhållanden.

    HP har åtagit sig att tillhandahålla kunderna information om kemiska ämnen i våra produkter för att uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006). En kemisk informationsrapport för den här produkten finns på: www.hp.com/go/reach.