HP stationära datorer

Stationära datorer för hem- och företagsanvändning.
HP rekommenderar Windows.

Sök efter

stationära datorer

Produktserie
Alla alternativ
Vyer:
 -   av   objekt
 -   av   objekt
  • Bilden motsvarar kanske inte produkten.
  • Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com.

    Alla Windows-funktioner kanske inte är tillgängliga när du uppdaterar/uppgraderar från Windows 8 på en dator. Systemet kan behöva ytterligare maskinvara, drivrutiner, programvara, inbyggd programvara och/eller en BIOS-uppdatering. Vid uppgradering mellan versioner, t.ex. från icke-Pro till Pro och Media Center, tillkommer extra avgifter. Fullständig information om uppdateringen finns på www.windows.com/everywhere.

    En del appar säljs separat; detta varierar mellan olika marknader. En del funktioner kräver Windows 8.1 Update. För Windows 8-enheter är uppdateringen tillgänglig genom Windows Store. För Windows 8.1-enheter är uppdateringen tillgänglig genom Windows Store. Internetanslutning krävs; avgifter kan tillkomma. Strömbrytare är tillgänglig på vissa enheter och kanske inte finns på den enhet som visas.

    Kontrollera produktspecifikationerna under Faktablad/Dokument. Om produkten följer EN 55022 klass A kan användning av produkten i bostadsområden orsaka störningar i TV-/radiomottagning i ogynnsamma förhållanden.

    HP har åtagit sig att tillhandahålla kunderna information om kemiska ämnen i våra produkter för att uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006). En kemisk informationsrapport för den här produkten finns på: www.hp.com/go/reach.