Fil- och objektlagring

Ta kontroll över den explosionsartade ökningen av innehåll med hjälp av lagring i form av allt från fil- och objektgatewayer till hyperscale-system

Sök efter

fil- och objektlagring

Vyer:
 -   av   objekt
 -   av   objekt
  • Bilden motsvarar kanske inte produkten.
  • Kontrollera produktspecifikationerna under Faktablad/Dokument. Om produkten följer EN 55022 klass A kan användning av produkten i bostadsområden orsaka störningar i TV-/radiomottagning i ogynnsamma förhållanden.

    HP har åtagit sig att tillhandahålla kunderna information om kemiska ämnen i våra produkter för att uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006). En kemisk informationsrapport för den här produkten finns på: www.hp.com/go/reach.