Stationära HP-datorer

HPs stationära företagsdatorer ger revolutionerande bekvämlighet, förbättrad säkerhet och innovativa funktioner som hjälper dig att bli mer produktiv i ditt arbete. Vi gör teknik som fungerar för dig.
Okomplicerad effektivitet Produktivitet i vardagen Verksamhetskritiskt
Grunden för företaget. Få jobbet gjort på tillförlitligt sätt. Maximera din produktivitet. Maximera dina resultat. Det allra bästa för företaget. Begär det allra bästa.
HPs tekniska funktioner *
HP:s totala testprocess HP Support Assistant HP Power Assistant HP Protect Tools
Den har genomgått över 115 000 timmars interna tester och har heltäckande diagnostikfunktioner, vilket ger inbyggd tillförlitlighet. Optimera datorns prestanda och lös problem med automatiserade uppdateringar och finjusteringar och mycket annat. Förläng datorns livslängd och sänk energiförbrukningen med HP Power Assistant. Skapa anpassade energischeman för hela dygnet. Anpassa nivån av dataskydd och behåll kontrollen med HP ProtectTools.
Så handlar du
Välj bland flera enkla och bekväma sätt att köpa dina HP-produkter.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


* Alla funktioner finns inte på alla modeller.


Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com.

Alla Windows-funktioner kanske inte är tillgängliga när du uppdaterar/uppgraderar från Windows 8 på en dator. Systemet kan behöva ytterligare maskinvara, drivrutiner, programvara, inbyggd programvara och/eller en BIOS-uppdatering. Vid uppgradering mellan versioner, t.ex. från icke-Pro till Pro och Media Center, tillkommer extra avgifter. Fullständig information om uppdateringen finns på www.windows.com/everywhere.

En del appar säljs separat; detta varierar mellan olika marknader. En del funktioner kräver Windows 8.1 Update. För Windows 8-enheter är uppdateringen tillgänglig genom Windows Store. För Windows 8.1-enheter är uppdateringen tillgänglig genom Windows Store. Internetanslutning krävs; avgifter kan tillkomma. Strömbrytare är tillgänglig på vissa enheter och kanske inte finns på den enhet som visas.

Gå till produktspecifikationerna under Datablad/dokument. Om produkten överensstämmer med EN 55022 klass A kan den (under ogynnsamma förhållanden) ge upphov till störningar av TV- och radiomottagning om den används i hemmiljö.