Stationära HP-datorer

HP rekommenderar Windows.
HPs stationära företagsdatorer ger revolutionerande bekvämlighet, förbättrad säkerhet och innovativa funktioner som hjälper dig att bli mer produktiv i ditt arbete. Vi gör teknik som fungerar för dig.
Okomplicerad effektivitet Produktivitet i vardagen Verksamhetskritiskt
Grunden för företaget. Få jobbet gjort på tillförlitligt sätt. Maximera din produktivitet. Maximera dina resultat. Det allra bästa för företaget. Begär det allra bästa.
HPs tekniska funktioner *
HP:s totala testprocess HP Support Assistant HP Power Assistant HP Protect Tools
Den har genomgått över 115 000 timmars interna tester och har heltäckande diagnostikfunktioner, vilket ger inbyggd tillförlitlighet. Optimera datorns prestanda och lös problem med automatiserade uppdateringar och finjusteringar och mycket annat. Förläng datorns livslängd och sänk energiförbrukningen med HP Power Assistant. Skapa anpassade energischeman för hela dygnet. Anpassa nivån av dataskydd och behåll kontrollen med HP ProtectTools.
Så handlar du
Välj bland flera enkla och bekväma sätt att köpa dina HP-produkter.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


* Alla funktioner finns inte på alla modeller.


Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8 och Windows 8.1. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows 8 och Windows 8.1 kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://windows.microsoft.com/sv-SE/.


Gå till produktspecifikationerna under Datablad/dokument. Om produkten överensstämmer med EN 55022 klass A kan den (under ogynnsamma förhållanden) ge upphov till störningar av TV- och radiomottagning om den används i hemmiljö.