Bärbara datorer och hybrider

HP rekommenderar Windows.
HPs bärbara företagsdatorer ger revolutionerande bekvämlighet, förbättrad säkerhet och trådlösa funktioner som hjälper dig att jobba när, var och hur du vill. Vi gör teknik som fungerar för dig.
Sofistikerad image Verksamhetskritiskt Produktivitet i vardagen Enkel effektivitet
Med en design som ingen annan. Förvänta dig det ovanliga. Det allra bästa för företaget. Begär det allra bästa. Maximera din produktivitet. Maximera dina resultat. Grunden för företaget. Få jobbet gjort på tillförlitligt sätt.
Exklusiva HP funktioner *
HP Power Assistant Credential Manager för HP ProtectTools
HP klientsäkerhetsprogram HP Support Assistant
Förläng batteridriftstiden samtidigt som du sänker energiförbrukningen. Skapa egna energischeman för hela dygnet.1 Credential Manager stöder flera autentiseringsmetoder såsom lösenord, fingeravtryckssensorer och ansiktsigenkänning från ett och samma praktiska gränssnitt.2 
Du är skyddad på alla nivåer med utökat försvar mot virusattacker och andra hot. Optimera datorns prestanda och lös problem med automatiserade uppdateringar och finjusteringar och mycket annat. 2
Hur man handlar

Välj ett av de enkla och bekväma sätten att handla dina HP-produkter.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


* Alla funktioner finns inte på alla modeller.


1 Energi- och kostnadsberäkningarna är uppskattningar. Resultaten varierar beroende på variabler som omfattar information från användaren, den tid som datorn är inställd i olika energilägen (på, vänteläge, viloläge, av), den tid som datorn drivs med batteri eller nätström, maskinvarukonfiguration, variabla elektricitetsfrekvenser och elleverantör. HP rekommenderar att kunderna endast använder information från HP Power Assistant som referens och för att kontrollera hur den egna miljön påverkas. De miljörelaterade beräkningarna är baserade på den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA:s eGrid 2007-data som finns på www.epa.gov/egrid/. Resultaten kan variera regionalt. Kräver Microsoft Windows.


2 Kräver Microsoft Windows.


Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8 och Windows 8.1. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows 8 och Windows 8.1 kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://windows.microsoft.com/sv-SE/.


Gå till produktspecifikationerna under Datablad/dokument. Om produkten överensstämmer med EN 55022 klass A kan den (under ogynnsamma förhållanden) ge upphov till störningar av TV- och radiomottagning om den används i hemmiljö.