Enkel effektivitet

Grundläggande mobilitet
HP rekommenderar Windows.
HP 600-serienGrundläggande mobilitet.

HPs mest överkomliga bärbara PC i fullstorlek. Du får grundläggande mobila funktioner som höjer din produktivitet, inte din budget.

HP 650-serien
Prisvärd bärbar dator med trådlös kapacitet1 och grundläggande multimediaverktyg.
Exklusiva HP funktioner*
HP Recovery Manager
HP Connection Manager
HP Support Assistant Wi-Fi CERTIFIEDTM WLAN
Återställ och kom igång snabbt igen när information har raderats av misstag eller om ditt operativsystem slutat fungera. 5
Få full kontroll över dina trådlösa anslutningar genom ett och samma användargränssnitt.5
Optimera datorns prestanda och lös problem med automatiserade uppdateringar och finjusteringar och mycket annat. 5 Få kontakt med arbetskamrater och vänner via Internet och skicka e-post från kontoret eller dina favorit-hotspots.1
Hur man handlar

Välj ett av de enkla och bekväma sätten att handla dina HP-produkter.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


* Alla funktioner finns inte på alla modeller.


1 Åtkomstpunkt och Internetanslutning krävs för trådlös dataöverföring (ingår inte). Tillgången på trådlösa åtkomstpunkter som är tillgängliga för allmänheten är begränsad.


5 Kräver Microsoft Windows.


Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows 8. Systemen kan behöva en uppgraderad och/eller separat inköpt maskinvara för att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows 8. Gå till http://www.microsoft.com/windows/ för närmare detaljer.


Gå till produktspecifikationerna under Datablad/dokument. Om produkten överensstämmer med EN 55022 klass A kan den (under ogynnsamma förhållanden) ge upphov till störningar av TV- och radiomottagning om den används i hemmiljö.