Bärbara datorer och hybrider

HP rekommenderar Windows.
HPs bärbara datorer är omsorgsfullt tillverkade med avancerad teknik, subtila men imponerande detaljer, stil och design. Vi gör teknik som fungerar för dig.
Premium Skapa och roa Vardagsanvändning
Med en design som ingen annan. Förvänta dig det ovanliga. Med kraft att prestera. Spännande upplevelser väntar. För vardagens olika datorbehov. Ett smart val.
Exklusiva HP funktioner *
Beats Audio™ HP CoolSense HP TrueVision HD-webbkamera HP ProtectSmart
Utformat för att ge det bästa och fylligaste ljudet som finns på en dator. Justerar automatiskt temperaturen i din bärbara dator. Den håller sig sval. Du har det fortsatt bekvämt. När ett samtal ansikte mot ansikte är det enda rätta. Visa dig alltid från din bästa sida – även i svagt ljus.
Dina data skyddas mot oavsiktliga törnar och stötar. Den känner av rörelse och planerar i förväg genom att stoppa hårddisken, och skyddar på så sätt hela ditt digital liv.
Hur man handlar

Välj ett av de enkla och bekväma sätten att handla dina HP-produkter.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.


* Alla funktioner finns inte på alla modeller.


Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8 och Windows 8.1. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows 8 och Windows 8.1 kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://windows.microsoft.com/sv-SE/.


Gå till produktspecifikationerna under Datablad/dokument. Om produkten överensstämmer med EN 55022 klass A kan den (under ogynnsamma förhållanden) ge upphov till störningar av TV- och radiomottagning om den används i hemmiljö.