Guy with one hand on keyboard and one hand holding a tablet
Guy with one hand on keyboard and one hand holding a tablet

HP DEVICE AS A SERVICE (DaaS)

Smarta och enkla databehandlingslösningar som passar er verklighet

Öka de anställdas produktivitet och IT-effektiviteten med databehandlingslösningar i världsklass från HP Device as a Service (DaaS). Ni får allt som ni behöver – och inget onödigt – från hårdvara och tillbehör till livscykeltjänster och support, med ett enda fast pris per enhet.

SE HUR HP DaaS KAN SPARA TID OCH ARBETE FÖR ERT FÖRETAG

Se videon

Varför ska ni välja HP Device as a Service?

Lämna över de tidskrävande uppgifterna med att ge support till, skydda och hantera enheter med olika operativsystem, så att du kan fokusera på vad som för ditt företag framåt. Gör inköpen enklare tack vare enkla, flexibla planer som lätt kan anpassas till din verksamhets specifika behov.
Icon with Monitor, laptop and handheld device

Rätt enheter för jobbet

Välj en blandning av enheter och tillbehör som passar just ert företag och era användare.
icon of a monitor with data on the screen with a magnifying glass over some of the data

Administration med insikter

Optimera IT-tillgångar och resurser med användbara analyser och proaktiv hantering.
icon of two arrows crossing

Flexibilitet för verksamheten

Välj enkla men flexibla tjänsteplaner som kan skalas för att passa företagets behov.
Multiple HP Devices

Heltäckande livscykeltjänster

Vår portfölj med tjänstealternativ omfattar alla faser av livscykeln för slutanvändarenheter – från början till slut – för både HP-enheter och andra varumärken.1 HP, eller auktoriserade DaaS-partner, kan anpassa tjänsterna till era specifika behov.

design/
planering
Skapa den perfekta teknikmiljön med hjälp av våra bedömnings-, design- och planeringstjänster.
Konfigurera
Spara tid och öka produktiviteten genom att få anpassad image och inställningar installerade. LÄS MER
Driftsätt
Kom igång snabbt med tjänster för driftsättning, inklusive installation och datamigrering. LÄS MER
Optimera
Få ut maximalt av IT-miljön med hjälp av supporttjänster, prioriterad support och personalförstärkning.
Underhåll
Avlasta IT-avdelningen genom att låta HP utföra service på plats, skydd mot oavsiktliga skador* med mera.2 LÄS MER
Kassera
Håll tekniken uppdaterad genom att låta HP säkert och ansvarsfullt hantera hårdvara som har nått slutet på sin livscykel.

design/
planering

Skapa den perfekta teknikmiljön med hjälp av våra bedömnings-, design- och planeringstjänster.

Konfigurera

Spara tid och öka produktiviteten genom att få anpassad image och inställningar installerade. LÄS MER

Driftsätt

Kom igång snabbt med tjänster för driftsättning, inklusive installation och datamigrering. LÄS MER

Optimera

Få ut maximalt av IT-miljön med hjälp av supporttjänster, prioriterad support och personalförstärkning.

Underhåll

Avlasta IT-avdelningen genom att låta HP utföra service på plats, skydd mot oavsiktliga skador* med mera.2 LÄS MER

Kassera

Håll tekniken uppdaterad genom att låta HP säkert och ansvarsfullt hantera hårdvara som har nått slutet på sin livscykel.

Välj tjänsteplan

Anpassade planer är också tillgängliga.3 Kontakta din HP-kontakt om du vill veta mer.

STANDARD
Enheter
 • Stationära datorer, bärbara datorer, arbetsstationer och en växande portfölj av enheter och tillbehör
Hårdvarusupport
 • Service med utbyte eller reparation nästa dag
Analyser och proaktiv administration
 • Massregistrering av enheter
 • Inventarie- och statusövervakning
 • Kontrollpanel med analyser och rapporter
 • Självhjälp för slutanvändare
UTÖKAD
Alla funktioner i standardplanen plus:
Hårdvarusupport
 • Skydd mot oavsiktliga skador*
 • Behållning av defekta medier
Customer success management
 • En HP Account Delivery Manager för stöd vid introduktion samt regelbundna avstämningar
Analyser och proaktiv administration
 • Övervakning och hantering från HPs serviceexperter
 • Prediktiva analyser om HP-enheter
 • Hitta, lås och radera enheter2
 • Konfigurationsinställningar för säkerhet
 • Automatiskt utbyte av delar2
 • Patchhantering för Windows-operativsystemet
 • Inställningar för enhetskryptering
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Fjärrassistans
PREMIUM
Alla funktioner i den utökade planen plus:
Analyser och proaktiv administration
 • Övervakning och hantering från HPs serviceexperter
 • Windows informationsskydd
 • Återställning av Windows-lösenord
 • Driftsättning av program
 • Tillhandahållande av Wi-Fi
 • Vitlistning/svartlistning av program

SKRÄDDARSY PLANEN ENLIGT ERA BEHOV

Livscykeltjänster
 • Ytterligare livscykeltjänster för att leverera heltäckande lösningar, som: Design och planering, installation och tillgångstaggning, imaging, support för personalen samt säkra lösningar för radering och återvinning.
Finansiella tjänster
 • DaaS-planer inkluderar alternativ från HP Financial Services (HPFS), med perioder på 1, 2, 3, 4 eller 5 år.4
 • Det finns flexibla alternativ tillgängliga för parken5, så att du kan anpassa den efter arbetsbelastningen.
STANDARD UTÖKAD PREMIUM
Enheter
 • Stationära datorer, bärbara datorer, arbetsstationer och en växande portfölj av enheter och tillbehör
Hårdvarusupport
 • Service med utbyte eller reparation nästa dag
 • Skydd mot oavsiktliga skador*
 • Behållning av defekta medier
Customer success management
 • En HP Account Delivery Manager för stöd vid introduktion samt regelbundna avstämningar
Analyser och proaktiv administration
 • Massregistrering av enheter
 • Inventarie- och statusövervakning
 • Kontrollpanel med analyser och rapporter
 • Självhjälp för slutanvändare
 • Övervakning och hantering från HPs serviceexperter
 • Prediktiva analyser om HP-enheter
 • Hitta, lås och radera enheter2
 • Konfigurationsinställningar för säkerhet
 • Automatiskt utbyte av delar2
 • Patchhantering för Windows-operativsystemet
 • Inställningar för enhetskryptering
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Fjärrassistans
 • Windows informationsskydd
 • Återställning av Windows-lösenord
 • Driftsättning av program
 • Tillhandahållande av Wi-Fi
 • Vitlistning/svartlistning av program

SKRÄDDARSY PLANEN ENLIGT ERA BEHOV

Livscykeltjänster
 • Ytterligare livscykeltjänster för att leverera heltäckande lösningar, som: Design och planering, installation och tillgångstaggning, imaging, support för personalen samt säkra lösningar för radering och återvinning.
Finansiella tjänster
 • DaaS-planer inkluderar alternativ från HP Financial Services (HPFS), med perioder på 1, 2, 3, 4 eller 5 år.4
 • Det finns flexibla alternativ tillgängliga för parken5, så att du kan anpassa den efter arbetsbelastningen.

EN DJUPDYKNING I BERÄTTELSEN OM DaaS

Se hur HP DaaS kan hjälpa er att ägna mindre tid åt att hantera IT-uppgifter och mer tid åt att öka företagets tillväxt.

INTRODUKTION AV HP DEVICE AS A SERVICE (DaaS)

Öka de anställdas produktivitet och IT-effektiviteten med databehandlingslösningar i världsklass från HP Device as a Service (DaaS).

Se videon

EN SNABB TITT PÅ DaaS

Se hur HP kan vara partnern som formar framtiden för många kunder med HP DaaS.

Se videon

Accenture

Se hur HP Device as a Service ger kunderna en enda lösning genom ett enda avtal – över hela världen.

Se videon

Resurser

Woman standing in front of monitor touching the screen

Resurser

Upptäck de många affärsfördelarna med HP Device as a Service (enhet som en tjänst).
Få åtkomst till broschyrer, analysdokument med mera.

LÄS MER

Översikt över tjänster

 1. För enheter från andra tillverkare än HP är vissa tjänster kanske inte tillgängliga.
 2. Funktionen att hitta, låsa och radera enheter på distans kräver att enheten är påslagen och har internetåtkomst. Automatiskt utbyte av delar är endast tillgängligt för HP-enheter under garanti.
 3. HP DaaS-planer och/eller vilka delar som ingår kan variera beroende på region eller auktoriserad HP DaaS-servicepartner. Kontakta din lokala HP-representant eller auktoriserade DaaS-partner för specifika uppgifter i ditt område.
 4. Enhetsstöd kan variera i olika länder. Tillgängligt endast med HP DaaS-planerna Utökad och Premium.
 5. Flexibilitet för parken är hittills endast tillgängligt med alternativ för att skala ned via endast HP DaaS-avtalstjänst direkt från HP eller en godkänd global systemintegrerare. Alternativ för att skala upp blir tillgängligt i senare versioner.

* Tillgängligheten kan variera i olika länder.

Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då du köper hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc.

HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.