HPs lösning för säker dokumentutskrift

6x
FÄRRE UTSKRIFTSRELATERADE
SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER1
"Lösningen har blivit ett viktigt verktyg för
att skydda arbetsflödet med innehåll och data till
och från våra skrivare över nätverket ...
så vi kan minska risken för överträdelser."
 

1. Faktablad från IDC, sponsrat av HP, ”The Business Value of Printer Security”, november 2015.