Hur kan Sprout Pro förbättra inlärningsresultat?

Oavsett om det är i klassrummet, labbet eller biblioteket är Sprout Pro en lärandemiljö för studenter i alla åldrar och nivåer. Med dubbelt pekgränssnitt, 2D- och 3D-skanningskapacitet och ett ekosystem med undervisningsappar förhöjer och förbättrar Sprout Pro sättet som vi interagerar med teknik på. Upptäck hur lärare och elever i hela världen införlivar Sprout Pro med sina skolor.

Enkel integrering för skoladministratörer och IT
* Visningsbar arbetsyta på Sprout-bildskärmen plus pekmattan.

** Jämfört med en stationär dator med ytterligare bildskärm, dokumentkamera, webbkamera och skanner.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en uppdatering av BIOS för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com

1. Tekniken med flerkärnig processorer är utformad för att förbättra prestanda för vissa programvaruprodukter. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.

2. För hårddiskar är TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 35 GB av systemdisken är reserverad för programvara för systemåterställning.

3. Skype™ for Business: Internetåtkomst krävs och ingår inte; Kräver abonnemang på Microsoft Office. Kan kräva hämtning från utvecklaren.

4. Stop Motion-appen är ett tillval och kan hämtas kostnadsfritt från HP Marketplace

© 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.