Lär dig hur du kan använda alla faxfunktionerna i HP-produkten och hur du söker efter lösningar på de vanligaste faxproblemen.

Vill du ansluta produkten till telefonlinjen men vet inte hur kabeln ska anslutas? Har du andra enheter (till exempel en telefonsvarare) som måste fungera tillsammans med faxen? Här visas hur du ställer in faxen enligt de anvisningar som är specifika för varje typ av telefonlinje.
Vill du använda alla faxfunktioner? Vet du inte vilka inställningar som bäst uppfyller behoven eller vilka tjänster som är kompatibla med faxsändning? Här visas hur du ställer in den bästa konfigurationen för produkten och använder den på lämpligaste sätt.
 • Konfigurera HP-faxen från en Windowsbaserad dator 
  Lär dig konfigurera de viktigaste faxinställningarna och att använda alla faxrelaterade funktioner i HP allt-i-ett-skrivaren, till exempel att skicka ett fax från datorn, kontrollera faxhistoriken, hantera kortnummer eller ställa in faxsvarsläge.
 • Konfigurera HP-faxen från en Macintosh-dator 
  Lär dig konfigurera de viktigaste faxinställningarna från din Mac-dator och att använda alla faxrelaterade funktioner i HP allt-i-ett-skrivaren, till exempel att skicka ett fax från datorn, kontrollera faxhistoriken, hantera kortnummer eller ställa in faxsvarsläge.
 • Installera Fax till dator-verktyget 
  Vill du automatiskt spara en kopia av mottagna fax i en dator? Här finns mer information om hur du konfigurerar och använder verktyget på kompatibla modeller av HP allt-i-ett-skrivaren.
 • Ta emot fax på HP-faxenheten 
  Den här artikeln innehåller information som kan hjälpa dig bestämma vilket som bäst passar aktuella behov och sedan konfigurera HP-faxen så att den tar emot fax automatiskt eller manuellt.
Kan du inte skicka eller ta emot fax? Stoppar din HP-enhet utan synbar anledning? Se lösningar på de vanligaste faxproblemen.
Sök efter hp-support
Search HP Support
(t.ex. Deskjet 2680)
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)