Hjälp och support för utskrift med Android-enheter

HP erbjuder olika mobila utskriftsalternativ för Android-enheter.

Om det uppstår problem när du skickar utskriftsjobb från en Android-enhet via e-post till en ePrint-förberedd skrivare väljer du ePrint nedan för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas.

Om det uppstår problem när du skickar utskriftsjobb från en Android-enhet till en HP-skrivare i det lokala nätverket väljer du HP ePrint Home & Biz nedan för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas.

Klicka på plustecknet (topic site plus sign) bredvid din utskriftsmetod för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas:

ePrintePrint

När du har registrerat din ePrint-förberedda skrivare på ePrintCenter och försöker skicka ett utskriftsjobb från din mobila Android-enhet med ePrint-e-postadressen skrivs utskriftsjobbet inte ut.

ePrint-ikon

eprint_icon

VIKTIGT! ePrint-jobb kanske inte skrivs ut omedelbart. Om det är något problem med skrivaren sparas utskriftsjobbet på ePrint-servern i 24 timmar. Servern kontrollerar regelbundet skrivarens status och skickar utskriftsjobbet när problemet har lösts. Om problemet inte är löst efter 24 timmar tar servern bort utskriftsjobbet.

Följande lista innehåller möjliga orsaker och lösningar till det här problemet.

OBS!: Några av dessa lösningar kräver hantering av skrivaren. Om du inte befinner dig vid skrivaren måste du få hjälp av någon som har åtkomst till den.

ePrint har avaktiverats på skrivaren.ePrint har avaktiverats på skrivaren.

Skrivaren måste vara påslagen för att ta emot ett ePrint-jobb. Aktivera ePrint-funktionen på skrivarens kontrollpanel och skicka sedan utskriften igen.

Det går inte att skicka ePrint-jobb via e-post från HP-appen ePrint Home & Biz Det går inte att skicka ePrint-jobb via e-post från HP-appen ePrint Home & Biz

Om du installerat appen HP ePrint Home & Biz på din mobila enhet, kan du skicka utskriftsjobb via e-post till ePrint-förberedda HP-skrivare som du äger eller har åtkomst till.

Följ de här stegen för att registrera din mobila enhet på ePrintCenter så att funktionen för att skicka ePrint-jobb via e-post aktiveras.

OBS!: Du måste även registrera dig på ePrintCenter-webbplatsen om du vill skriva ut Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från appen HP ePrint Home & Biz.  

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Inställningar och Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger PIN-koden och trycker på OK.

Det är problem med ePrint-tjänstenDet är problem med ePrint-tjänsten

Orsak: ePrint-jobbet kunde inte skrivas ut på grund av ett tillfälligt problem med ePrint-tjänsten.

Lösning: Skicka utskriftsjobbet igen senare.

En felaktig e-postadress användes för ePrintEn felaktig e-postadress användes för ePrint

Se till att du använder rätt ePrint-e-postadress när du skickar utskriftsjobbet. Om du behöver söka efter ePrint-e-postadressen går du till ePrintCenter, klickar på Hjälp och sedan på Hur tar jag reda på skrivarens e-postadress? under rubriken HP ePrint.

Den ePrint-förberedda skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras.Den ePrint-förberedda skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras.

Skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras för att ePrint ska kunna aktiveras. Följ stegen nedan för att uppdatera skrivarens inbyggda programvara.

Metod ett: Hämta uppdateringar för den inbyggda programvaran via skrivarens kontrollpanel.

Från skrivarens kontrollpanel kontrollerar du om det finns tillgängliga produktuppdateringar, och installerar i så fall.

Fortsätt till nästa metod om HP-produkten inte har funktioner för att kontrollera om det finns uppdateringar från kontrollpanelen.

Metod två: Sök efter uppdaterad inbyggd programvara på HP:s webbplats

 1. Från skrivarens kontrollpanel skriver du ut en Statusrapport för skrivare eller en Kvalitetsrapport för skrivare och letar sedan reda på den inbyggda programvarans versionsnummer eller datum i rapporten.

 2. Gå till HP:s kundtjänst och skriv in produktnumret i fönstret.

 3. Klicka på Nästa. Du kan behöva klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 4. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 5. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 1. Klicka på plustecknet bredvid Inbyggd programvara för att visa den senaste versionen av inbyggd programvara för din produkt.

OBS!: Om Inbyggd programvara inte finns med i listan är skrivaren helt uppdaterad. Ingen åtgärd krävs.

 1. Jämför versionsnumret för den inbyggda programvaran i rapporten som du skrivit ut med versionen på HP:s webbplats.

 • Om versionen i rapporten om skrivarstatus är den samma som versionen på HP:s webbplats är produktens inbyggda programvara uppdaterad. Ingen åtgärd krävs.

 • Om versionen i rapporten om skrivarstatus inte är den samma som versionen på HP:s webbplats fortsätter du till nästa steg för att hämta och installera den inbyggda programvaran.

 1. Klicka på Mer info, granska hämtningsalternativ och -information och klicka sedan på Hämta.

 2. Bläddra till den mapp där du sparade den hämtade filen för inbyggd programvara och dubbelklicka sedan på den för att starta verktyget för hämtning av HP:s inbyggda programvara. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. 

 

ePrint-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.ePrint-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.

Orsak: Det kan vara problem med maskinvaran eller nätverksanslutningen.

Lösning: Kontrollera om det finns några blinkande lampor eller felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och följ sedan uppmaningarna på kontrollpanelen för att lösa problemet.

Om det inte finns några uppmaningar på kontrollpanelen kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

Den ePrint-förberedda skrivaren är inte ansluten till internet.Den ePrint-förberedda skrivaren är inte ansluten till internet.
Se till att skrivaren är ansluten till internet. Om du har anslutningsproblem går du till Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen för fler felsökningssteg.
E-postbilagorna kan inte skrivas ut med ePrint.E-postbilagorna kan inte skrivas ut med ePrint.

Kontrollera att den bild- eller dokumenttyp du försöker skriva ut är kompatibel med ePrint.

Dokumenttyper som kan användas med ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Bild- och fototyper som kan användas med ePrint:

OBS!: Bilder måste ha en upplösning på minst 100 dpi. Annars misslyckas utskriftsjobbet. Du kan öppna bildegenskaperna och kontrollera upplösningen innan du skickar utskriftsjobbet.

 • .jpg

 • gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint-jobb har fastnat i utskriftskönePrint-jobb har fastnat i utskriftskön

Det kan finnas utskriftsjobb som fastnat i ePrintCenter-utskriftskön. Så här rensar du utskriftskön:

 1. Gå till ePrintCenter och logga in på ditt konto.

 2. Klicka på fliken högst upp på sidan med produktens namn.

 3. I avsnittet Senaste utskrifter klickar du på Visa utskriftshistorik.

 4. Klicka på Avbryt bredvid det utskriftsjobb som du vill rensa från kön. Upprepa det här steget för eventuella andra utskriftsjobb i listan.

Det fanns flera mottagare av e-postmeddelandet till ePrint.Det fanns flera mottagare av e-postmeddelandet till ePrint.

Orsak: ePrint-tjänsten accepterar bara e-post som sänds till en enda mottagare. Det skyddar dig från oavsiktlig utskrift. 

Lösning: Försök skicka utskriftsjobbet igen – enbart till ePrint-e-postadressen.

Du är inte med i listan över tillåtna avsändare för ePrint.Du är inte med i listan över tillåtna avsändare för ePrint.

Orsak: Ägaren av den ePrint-förberedda skrivaren kan specificera vem som får skicka utskriftsjobb till skrivaren. Utskriftsjobbet avbryts om e-postadressen inte finns med på listan över tillåtna avsändare.

Lösning: Be skrivarens ägare lägga till din e-postadress i listan över tillåtna avsändare och skicka sedan utskriften igen via e-post.

ePrint-jobbet avbröts.ePrint-jobbet avbröts.

Orsak: Utskriftsjobbet kan ha avbrutits på skrivarens kontrollpanel eller från ePrintCenter-kontot.

Lösning: Försök skicka utskriftsjobbet igen när du har bekräftat att utskriftsjobbet avbrutits.

Den ePrint-förberedda skrivaren är upptagen.Den ePrint-förberedda skrivaren är upptagen.

Om skrivaren är upptagen med andra jobb sparas ePrint-jobbet på ePrint-servern i 24 timmar. Servern kontrollerar regelbundet skrivarstatus och skickar utskriftsjobbet när skrivaren är tillgänglig. Om skrivaren inte blir tillgänglig efter 24 timmar tar servern bort utskriftsjobbet.

Spara papper och bläck genom att vänta tills utskriften skrivs ut i stället för att skicka om utskriften, vilket kanske resulterar i att utskriften skrivs ut två gånger.

Den ePrint-förberedda skrivaren är avstängd.Den ePrint-förberedda skrivaren är avstängd.

Skrivaren måste vara påslagen för att ta emot och skriva ut ePrint-jobb.

Bildkvaliteten är för låg för att använda ePrint.Bildkvaliteten är för låg för att använda ePrint.

Foton och bilder måste ha en horisontell och vertikal upplösning på minst 100 dpi (punkter per tum). Annars misslyckas ePrint-jobbet. Du kan öppna bildegenskaperna och kontrollera upplösningen innan du skickar utskriftsjobbet.

Den totala storleken på ePrint-e-postmeddelandet översteg den tillåtna gränsen.Den totala storleken på ePrint-e-postmeddelandet översteg den tillåtna gränsen.

Det finns en gräns på 5 MB för innehållet i varje e-postbrev. Det finns också en 5 MB-gräns för varje bilaga. E-postmeddelanden som överstiger dessa gränser skrivs inte ut.

OBS!: Du kan sända upp till tio bilagor per e-postmeddelande till ePrint.

Bilagan i e-postmeddelandet till ePrint innehåller ett makro eller ett virus.Bilagan i e-postmeddelandet till ePrint innehåller ett makro eller ett virus.

Orsak: Om en eller flera av e-postbilagorna innehåller ett makro eller ett virus avbryts utskriftsjobbet.

Lösning: Försök skanna bilagorna för att se om de innehåller virus och ta sedan bort eventuella makron innan du försöker skicka utskriftsjobbet igen.

E-postmeddelandet till ePrint hade fler än tio bilagor.E-postmeddelandet till ePrint hade fler än tio bilagor.
Du kan sända upp till tio bilagor per e-postmeddelande till ePrint. Skicka utskriftsjobbet igen med tio eller färre bilagor.
Appen ePrint Home & BizAppen ePrint Home & Biz

Utskriftsjobbet misslyckas när du har hämtat och installerat HP:s mobila ePrint-app på Android-enheten och försöker skriva ut från din mobila enhet.

Ikon för HP ePrint-app

hp_eprint_icon

Med HP ePrint Home & Biz kan du skriva ut från din mobila enhet på följande sätt:

 • Alternativ ett: Om du registrerar din mobila enhet på ePrintCenter kan du skriva ut till ePrint-förberedda skrivare var som helst genom att skicka utskriftsjobbet via e-post.

 • Alternativ två: Skriv ut direkt till en HP-skrivare med funktioner för mobila utskrifter som är ansluten till samma trådlösa nätverk som din mobila enhet.

VIKTIGT! Om du vill skriva ut med HP-appen ePrint Home & Biz måste du ha en HP-skrivare som har stöd för detta. Gå till Skrivare som har stöd för molntjänster för att se om skrivaren kan användas. 

Om det uppstår problem när du försöker skriva ut via e-post går du igenom felsökningsavsnittet för ePrint ovan.

Om det uppstår problem när du försöker skriva ut på en skrivare i samma trådlösa nätverk som din mobila enhet går du igenom följande lista över möjliga orsaker och lösningar.

Meddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" visas på den mobila enheten.Meddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" visas på den mobila enheten.

När du försöker skriva ut från Android-enheten till HP-produkten med HP ePrint Home & Biz visas meddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" på din mobila enhet.

Följ stegen i den ordning de presenteras för att lösa problemet.

Lösning ett: Starta om routern, Android-enheten och skrivaren.

 1. Stäng av routern. Kontakta routertillverkaren för instruktioner om hur du startar om enheten.

VARNING! Återställ inte routern.

 1. Stäng av skrivaren och Android-enheten.

 2. Slå på routern. Vänta 30 sekunder tills konfigureringen är klar.

 3. Starta skrivaren. Vänta tills initieringen har slutförts.

 4. Se till att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket. 

 • Om skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket fortsätter du till nästa steg.

 • Om skrivaren inte är ansluten till det trådlösa nätverket kan du försöka skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport eller en testrapport för trådlöst nätverk och på så sätt kontrollera anslutningens status. Om det fortfarande inte går att ansluta till nätverket kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

 1. Slå på den mobila enheten och anslut den till samma trådlösa nätverk som HP-produkten.

 2. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.

Lösning två: Se till att du använder den senaste HP ePrint Home & Biz-appen

Följ de här stegen för att kontrollera att du använder HP ePrint Home & Biz och att det är den senaste appversionen.

Steg ett: Kontrollera att du använder HP ePrint Home & Biz

Även om vissa Android-appar påminner om HP ePrint Home & Biz, är de egentligen inte HP ePrint Home & Biz. Kontrollera att ikonen HP ePrint Home & Biz visas på Android-enheten.

Ikon för HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

Steg två: Kontrollera att HP ePrint Home & Biz-appen är den senaste appen

 1. Tryck på Play Store på Android-enhetens startskärm, tryck på knappen Mina appar på kontrollpanelen och sedan på ikonen Mina appar.

 2. Kontrollera att HP ePrint Home & Biz visas högst upp på skärmen Mina appar. Om Uppdatering står markerat i rött bredvid appen i listan betyder det att det finns en tillgänglig uppdatering.

 • Om det finns en tillgänglig uppdatering installerar du den och försöker sedan skriva ut.

 • Om ingen uppdatering är tillgänglig eller om det fortfarande inte går att skriva ut när uppdateringen har installerats fortsätter du till nästa lösningsåtgärd.

Lösning tre: Avaktivera Bluetooth på Android-enheten

Bluetooth är en trådlös anslutning som kan störa utskrifter. Följ dessa steg för att avaktivera Bluetooth på den mobila enheten.

 1. Tryck på Inställningar på Android-enhetens startskärm.

 2. Tryck på Trådlöst och nätverk.

 3. Tryck på Bluetooth-inställningar och sedan på bockmarkeringen i rutan bredvid Bluetooth så avaktiveras anslutningen.

 4. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.

Lösning fyra: Kontrollera anslutningen

Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen för skrivaren och den mobila enheten.

Steg ett: Kontrollera skrivarens nätverksanslutning. 

 1. Från produktens kontrollpanel skriver du ut en nätverkskonfigurationsrapport eller en testrapport för trådlös nätverksanslutning. Se anvisningarna i användarhandboken om du är osäker på hur du ska skriva ut dessa rapporter.

 2. Kontrollera statusen för den trådlösa 802.11-anslutningen i rapporten. Statusen ska vara Ansluten och nätverksnamnet (SSID) ska vara namnet på det trådlösa nätverket. 

 • Om HP-produkten är ansluten till rätt trådlöst nätverk fortsätter du till nästa steg. 

 • Om HP-produkten inte är ansluten till rätt trådlöst nätverk går du till HP:s kundtjänst, anger produktnumret i sökfältet och söker efter dokumentet med anvisningar om att ansluta produkten till ett trådlöst nätverk.

Steg två: Kontrollera att den mobila enheten är ansluten till samma nätverk som skrivaren och flytta den sedan nära routern. 

 1. Tryck på ikonen Inställningar på den mobila enheten.

 2. Tryck på Trådlöst och nätverk och klicka på WiFi-inställningar.

 3. Tryck på knappen Meny och sedan på Avancerat.

 4. Se till att det finns en bockmarkering bredvid Använda statisk IP-adress och kontrollera sedan numret under IP-adress.

 5. Kontrollera att de första tre sifferuppsättningarna i IP-adressen för HP-produkten (finns på rapporten som du skrev ut tidigare) och Android-enheten matchar varandra. Exempel: Om HP-produktens IP-adress är 192.168.1.xx, ska Android-enhetens IP-adress också vara 192.168.1.xx. Den sista sifferuppsättningen som visas som xx i exemplet, ska inte matcha.

 6. Flytta den mobila enheten närmare routern, men inte närmare än 1,8 m.

 7. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fem: Starta om Android-enheten.

Starta om den mobila enheten och försök att skicka utskriftsjobbet igen.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår

Lösning sex: Försök skriva ut från en annan enhet eller dator och återställ skrivaren.

Steg ett: Försök skriva ut från en annan enhet eller dator.

Försök skriva ut från en annan nätverksansluten enhet till HP-skrivaren. Exempel på nätverksanslutna enheter är din dator eller en annan Android-enhet.

Steg två: Återställ skrivaren

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten medan skrivaren är påslagen.

 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.

 4. Anslut strömkabeln till vägguttaget.

 5. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.

 6. Tryck på strömbrytaren om skrivaren inte startas automatiskt.

 7. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sju: Installera om appen HP ePrint Home & Biz 

Vissa problem med mobila utskrifter kan åtgärdas genom att avinstallera och installera om appen ePrint Home & Biz. Följ dessa steg och installera om appen på din mobila enhet.

Steg ett: Avinstallera appen HP ePrint Home & Biz.

 1. Öppna skärmen Hantera program och tryck på Hämtningar.

 2. Tryck på HP ePrint Home & Biz, Avinstallera och sedan på OK.

Steg två: Låt inte appen synkroniseras med den mobila enheten.

 1. Tryck på Meny på den mobila enheten och sedan på Inställningar.

 2. Tryck på kryssrutan Automatisk synkronisering för att ta bort bockmarkeringen. 

Steg tre: Installera om appen HP ePrint Home & Biz

 1. Öppna Google Play Store, leta reda på och tryck på HP ePrint Home & Biz.

 2. Tryck på Installera och sedan på OK för att hämta och installera appen.

 3. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår

Lösning åtta: Uppdatera routerns inbyggda programvara.

Kontrollera om det finns någon uppdatering för den inbyggda programvaran hos tillverkaren samt instruktioner för hur den ska installeras.

Åtgärdades inte problemet med de här lösningarna?

Om du har försökt alla föregående lösningar i tur och ordning utan att problemet löstes går du till HP:s kundtjänst, anger skrivarens modellnummer i sökfältet och söker efter ett hjälpdokument som beskriver problemet.
 

Skrivaren har inte slagits på.Skrivaren har inte slagits på.
Se till att HP-skrivaren är påslagen innan du skickar ett utskriftsjobb från den mobila enheten.
Skrivaren är offline eller har ett felSkrivaren är offline eller har ett fel

Orsak: Det kan vara problem med maskinvaran eller nätverksanslutningen.

Lösning: Kontrollera om det finns några blinkande lampor eller felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och följ sedan uppmaningarna på kontrollpanelen för att lösa problemet.

Om det inte finns några uppmaningar på kontrollpanelen kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

Skrivaren delas inte i det trådlösa nätverket.Skrivaren delas inte i det trådlösa nätverket.
Se till att skrivaren är ansluten till samma trådlösa nätverk som din mobila enhet innan du skickar utskriftsjobb.
Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen.Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen.
Se till att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket. Om du har anslutningsproblem går du till Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen för fler felsökningssteg.
Det går inte att skicka utskriftsjobb via e-post till en ePrint-förberedd skrivare.Det går inte att skicka utskriftsjobb via e-post till en ePrint-förberedd skrivare.

Med mobilappen HP ePrint Home & Biz kan du skicka utskriftsjobb via e-post till valfri ePrint-förberedd HP-skrivare som du äger eller har åtkomst till.

OBS!: Du måste även registrera dig på ePrintCenter om du vill skriva ut webbsidor och Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från appen HP ePrint Home & Biz.  

Följ de här stegen för att registrera din mobila enhet på ePrintCenter så att funktionen för att skicka ePrint-jobb via e-post aktiveras.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Inställningar och Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger PIN-koden och trycker på OK.

Appen ePrint Home & Biz kanske behöver installeras om.Appen ePrint Home & Biz kanske behöver installeras om.

Vissa problem med mobila utskrifter kan åtgärdas genom att avinstallera och installera om appen ePrint Home & Biz. Följ dessa steg och installera om appen på din mobila enhet.

Steg ett: Avinstallera appen HP ePrint Home & Biz.

 1. Öppna skärmen Hantera program och tryck på Hämtningar.

 2. Tryck på HP ePrint Home & Biz, Avinstallera och sedan på OK.

HP ePrint Home & Biz-logotyp

hp_eprint_icon

Steg två: Installera om appen HP ePrint Home & Biz.

 1. Öppna Google Play Store, leta reda på och tryck på HP ePrint Home & Biz.

 2. Tryck på Installera och sedan på OK för att hämta och installera appen.

Det går inte att skriva ut en webbsida med HP ePrint Home & BizDet går inte att skriva ut en webbsida med HP ePrint Home & Biz
Utskrifter av webbsidor med HP ePrint Home & Biz stöds för närvarande inte i Android.
Det går inte att skriva ut Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & BizDet går inte att skriva ut Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & Biz

Om du vill skriva ut Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från din Android-enhet måste du registrera den mobila enheten på ePrintCenter och sedan skapa ett konto på ePrintCenter-webbplatsen.

Steg ett: Registrera Android-enheten på ePrintCenter.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Inställningar och Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger PIN-koden och trycker på OK.

Steg två: Skapa ett ePrintCenter-konto. 

Om du inte redan har aktiverat webbtjänsterna på den ePrint-förberedda skrivaren och om du inte har registrerat dig på ePrintCenter-webbplatsen, går du till HP:s kundtjänst, anger skrivarens modellnummer i sökfältet och söker efter Komma igång med ePrint.

 
UPPTÄCK MER
HP ePrint Center

Se skrivarens status, lägg till och ta bort utskriftsappar och hantera ePrint-inställningar och jobbhistorik från valfri webbläsare, hemma eller när du reser.

Supported Printers for Cloud Printing
Visa en lista över HP-skrivare som kan användas med AirPrint, ePrint, HP ePrint-mobilappen med mera.
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)